ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự khác nhau giữa

Hiệp Thiên Đài của Đức Chí Tôn &

Hiệp Thiên Đài đặt dưới quyền của ông Nguyễn Thành Tám

 

LTS: Nhận thấy bài viết này của fb Điền Lạc nói lên được phần lớn sự khác nhau giữa hai cơ quan Hiệp Thiên Đài này nên chúng tôi cho đăng để đồng đạo suy nghiệm. Tựa của Ban Biên Tập

          Sáng nay sau cuộc nói chuyện với fb L. ở Kontum do một người bạn ở Kim Biên giới thiệu tôi mới vở lẽ ra là có nhiều người hiểu nhầm hai cơ quan trên là một.

          Sự hiểu nhầm nầy rất tai hại cho nền Chánh Giáo của Chí Tôn.

          Tôi xin phân tích thêm chi tiết hơn như sau:

          Ngoài áo măo và phẩm tước mượn trong PHÁP CHÁNH TRUYỀN th́ Hiệp Thiên Đài với tên gọi Cơ Quan Pháp Luật Cao Đài 97 (CQPLCĐ97) hoàn toàn không có ǵ giổng HIỆP THIÊN ĐÀI CỦA CAO ĐÀI NGỌC ĐẾ (HTĐCĐNĐ) cả:

          1/ HTĐCĐNĐ th́ bảo thủ chơn truyền, đem Công Chánh đến cho mọi môn đệ của Chí Tôn để mọi người được sống trong xă hội CÔNG B̀NH của ĐĐTKPĐ! Trong khi đó CQPLCĐ97 th́ chỉ bảo vệ quyền hành của chức sắc cai trị trong Đạo: bưng bít, ém nhẹm hoặc bỏ qua việc phạm pháp luật Đạo của chức sắc lớn.

          2/ HTĐCĐNĐ là một Cơ Quan độc lập có Chưởng Quản riêng, có bổ nhiệm Pháp Chánh đi khắp nơi các địa phương để xem xét và bảo dảm Luật Pháp Đạo được tuyệt đối tuân hành. Trong khi đó CQPLCĐ97 là một Cơ Quan Pháp Luật phụ thuộc Cữu Trùng Đài cúi đầu làm cấp phó chịu sự sai khiến của HĐCQ nay là Hội Thánh Cữu Trùng Đài, chỉ có mặt tại Ṭa Thánh thôi, bỏ mặc cho Chức Sắc các địa phương mặc sức tung hoành hà hiếp nhơn sanh!

          3/ Khi có một việc liên quan đến Luật Pháp Đạo th́ HTĐCĐNĐ cho minh tra đủ lẽ, nếu có tội th́ tùy mức độ nặng nhẹ mà đưa ra Ṭa Tam Giáo Hiệp Thiên Đài xét xử dựa trên thập h́nh của Đức Lư trong Đạo Luật Mậu Dần mà xét.(cao nhứt là trục xuất)
          Trong khi CQPLCĐ97 th́ dựa vào báo cáo của các Cai Quản hoặc đề nghị của chánh quyền địa phương nơi đó mà trục xuất đồng môn ra khỏi cửa ĐẠO! (Cao nhứt là dùng vơ lực- Lịnh 42/90...)

          4/ HTĐCĐNĐ th́ bảo vệ công lư. C̣n CQPLCĐ97 th́ bảo vệ cường quyền nên không thể xem là một được. Ông Phó Chưởng Quản Lê Minh Khuyên đă phê duyệt trục xuất khỏi Đạo biết bao Chức Sắc, Chức Việc, tín đồ trung kiẽn với Chí Tôn ǵn giữ Luật Pháp Chơn Truyền ra khỏi ĐĐTKPĐ (xem file ảnh sau để chứng minh)

          KẾT LUẬN: Hiệp Thiên Đài của Chí Tôn khác 100% với Hiệp Thiên Đài của Cao Đài 97.

          Hiện nay Quư Chức Sắc Hiệp Thiên Đài tu tại gia trở về làm nhiệm vụ của ḿnh theo Pháp Chánh Truyền lập lại kỷ cương tại văn pḥng HTĐ củ đă bị cơ quan PHÁP LUẬT Cao Đài 97 chiếm 36 năm qua.

          Nhưng đa số đồng Đạo trong và ngoài nước đều hiểu nhầm là Chức Sắc HTĐ tu tại gia vô thay thế Lê Minh Khuyên hợp tác với Hội Thánh phàm phong 97 mà không mạnh dạn ủng hộ, thật đáng tiếc!!! Dù văn pḥng bị đóng cửa nhưng HTĐ vẫn c̣n! Tại sao HĐCQ (Hội Thánh 97) đóng cửa Văn pḥng HTĐ? V́ họ sợ HTĐ thi hành pháp luật!

          Xin nhấn mạnh thêm Cao Đài phàm phong 97 đâu có ngu ǵ mà đi đóng cửa cơ quan đă về hợp tác với ḿnh!!!??? 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634