ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự cố tại tang lễ Giáo Thiện Nguyễn thị Ngọc

 

Kính báo cùng tất cả đồng đạo bảo thủ chánh giáo chơn truyền,

             Hôm nay ngày 25/9/ Ất mùi (dl 6 /11 2015), Hiền tỷ cố Giao Thiện Nguyễn thị Ngọc 94 tuổi đă măn phần tại tư gia Hương Đạo Long Qúy, Phận đạo Thập Tứ, xă Long Thành Trung,Thánh Địa Tây Ninh .

            Gia đ́nh có thỉnh ba Ban Nhạc, Lễ và Đồng nhi cùng hiền huynh Thượng Lề Thanh đến hành lễ tang theo nghi thức ĐĐTKPĐ năm 1926. Đồng đạo các về tham dự gồm Mơ Công, Sài G̣n, Củ Chi, G̣ Công, Trảng Bàng, Suối Dây, Tân Châu, Hăo Đước, Cầy Siêng, Châu Thành Thánh Địa.

            Lúc 14 giờ hôm nay, 6/11/2015, đang chuẩn bị tiến hành Lễ Đăng Điện, Ban Cai Quản Họ Đạo đến cản trở, không cho tiến hành lễ tang theo nghi thức ĐĐTKPĐ năm 1926. Lời qua tiếng lại, v́ quá trễ giờ, không muốn đồng đạo và tang gia bị côn đồ gây khó khăn và trời đang mưa, nên chỉ thực hiệnphần châm chước cúng vong, đồng đạo cúng tế và cầu siêu (không đăng điện).

            Lúc 7 giờ sáng ngày 26/9/Ất Mùi (7/11/2015) di quan, an táng tại nghĩa trang Cây Cḥ ấp Trường Cữu.

            Cầu nguyện Chí Tôn, Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liên ban hồng ân cho Cố Giáo Thiện Nguyễn thị Ngọc được nhẹ nhàng siêu thăng thoát hóa.

            Đồng đạo bảo thủ chơn truyền Hội Thánh Em kính báo.

(Tường tŕnh: Tiếng Thu)

 Dưới đây là phần video tang lễ do Teo Nguyen thực hiện.

 

- Giáo Thiện Nguyễn Phú Hiệp đọc lịch sử hành đạo của Giáo Thiên Nguyễn thị Ngọc:

- Lễ Sanh Thái Ḥa Thanh phát biểu tại tang lễ:

 

- Tang gia tường tŕnh:

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634