ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ lược:

            Lần sau cùng chúng tôi có dịp tiếp xúc với Cố Thừa Sử Lê Quang Tấn vào khoảng tháng 3/2012. Trong lần gặp này, Trưởng huynh Cố Thừa Sử đă ân cần dặn ḍ, chỉ bảo những việc đạo sự hệ trọng. Đồng thời cũng tặng một số tư liệu quan trọng trong đó có quyển sách dưới đây mà chúng tôi sẽ trích đăng nhiều kỳ để gởi đến đồng đạo gần xa. Khi chúng tôi ngỏ ư muốn chụp ảnh lưu niệm th́ ông bảo:" Chú lấy áo Đại phục mà Đức Hộ Pháp tặng để chụp h́nh chung với cháu". Âu đây cũng là một kỷ niệm đẹp với Trưởng huynh Cố Thừa sử Lê Quang Tấn.

 

             Quyển sách dày hơn 600 trang, là một bộ sưu tập những góp ư, thỉnh nguyện.v.v... của những Chức sắc Thiên phong và đồng đạo bảo thủ luật pháp chơn truyền nói lên những việc làm sai trái và vi phạm Pháp Chánh Truyền của Hội Đồng Chưởng Quản mà nay được Chánh quyền phù phép để trở thành Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh.

            Chúng tôi cho đăng những bài viết trong quyển sách này đến đồng đạo như là thắp lên một nén hương ḷng để tưởng niệm Cố Thừa Sử Lê Quang Tấn, một người suốt đời đă đem thân ḿnh phụng hiến cho đạo nghiệp, cho việc ǵn giữ và bảo tồn nền chánh pháp của Đức Chí Tôn; một người không v́ bă lợi mồi danh, không v́ những chiêu dụ hoặc áp lực của thế quyền mà đánh mất thiên lương của một Chức sắc Thiên phong.

            Chánh Trị Sự Huỳnh văn Mười

                                                ****************

 

Bài 1:           HỘI ĐỒNG CHƯỞNG QUẢN KHÔNG CÓ TRONG LUẬT PHÁP ĐẠO

 

 

 

 

 

                         


 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000