ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỐI SƯ THÁI KHƯ THANH &

 BỨC CẨM NANG CỦA ĐỨC HỘ PHÁP

Thiên Vân

Phối sư Thái Khí Thanh

 

       I.- TIỂU SỬ PHỐI SƯ THÁI KHƯ THANH

       Phối Sư Thái Khư Thanh (1894 – 1967), thế danh là Lâm Tài Khư sinh năm Giáp Ngọ (1894) tại tỉnh Xoài Riêng (Svay Rieng), Cao Miên. Ông phối ngẫu cùng bà Dương Thị Chu, hai ông bà có hai người con, người con gái lớn tên là Lâm Thị Cụt, người con trai thứ là Lâm Phước Long. Xuất thân từ một gia đ́nh người Đường Nhơn có đạo đức, nên ông và người chị ruột là bà Lâm Thị Thố (1888 – 1961), sớm giác ngộ theo Đạo Cao Đài, Người chị thọ phong Giáo Hữu, Thánh danh Hương Thố, c̣n ông thọ phẩm Giáo Sư phái Thái vào năm 1941 trong t́nh h́nh cơ Đạo bị chinh nghiêng, không người đứng ra lèo lái, Đức Hộ Pháp mới ủy nhiệm cho ông (một người Đường Nhơn là đồng minh với Pháp) bằng một bức cẩm nang đứng làm chủ Ṭa Thánh và các dinh thự của Đạo để đối phó trong giai đoạn nguy nan đó.

       Năm 1945 ông được thăng lên Quyền Thái Chánh Phối Sư, hành Đạo tại Ṭa Thánh Tây Ninh. Đến năm 1956 khi Đức Hộ Pháp lưu vong sang Thủ Đô Nam Vang, vài năm sau ông cũng vượt biên sang Cao Miên hành đạo tại Thánh Thất Kim Biên. Cho đến ngày 20 tháng 10 năm Đinh Mùi , (Dl 6/12/1967) , sau một cơn bịnh nhẹ, ông Quy vị tại Nam Vang, hưởng thọ 73 tuổi. Thể hài được an táng tại Kim Biên, về sau con cháu cải táng hài cốt của ông về táng tại Cực Lạc Thái B́nh, Ṭa Thánh Tây Ninh.

       II.- BỨC CẨM NANG VÀ SỰ TRẤN ÁP CỦA QUÂN ĐỘI PHÁP

       Theo Đạo Sử, năm 1940 nhà cầm quyền Pháp muốn tiêu diệt Đạo Cao Đài, nên từ tháng 5 năm 1941, họ gây ra nhiều h́nh thức khủng bố Chức sắc và tín đồ Cao Đài. Họ ra lịnh đóng cửa toàn bộ các Thánh Thất và các cơ Sở Phước Thiện. Đến ngày mùng 4 tháng 6 năm Tân Tỵ (Dl 28/6/1941), lính mật thám Pháp vào Ṭa Thánh bắt Đức Hộ Pháp, sau đó họ bắt thêm ba vị Chức sắc nữa là: Phối Sư Ngọc Trọng Thanh, Giáo Sư Thái Gấm Thanh, Sĩ Tải Đỗ Quang Hiển.

       Đồng thời tại Sài G̣n, chúng đến bắt Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa tại tư gia, và ở Nam Vang, chúng đến Thánh Thất Kim Biên bắt Giáo Sư Thái Phấn Thanh.

       Ngày 4 tháng 6 Nhuần năm Tân Tỵ (Dl 27/1941), nhà cầm quyền Pháp đưa Đức Phạm Hộ Pháp và 5 vị Chức sắc xuống chiếc tàu COMPIÈGE đày sang hải đảo Madagascar ở Phi Châu.

       Trước khi bị bắt đày đi mă đảo, Đức Hộ Pháp biết rơ Thiên cơ là Ngài sẽ phải lănh cái khổ nạn nầy, nên Đức Ngài cho gọi ông Giáo Thiện Đinh Công Trứ đến và giao cho ông lo ǵn giữ luật pháp chơn truyền của Đạo, khi Ngài vắng mặt.

       Ngoài ra Đức Ngài c̣n giao riêng cho Giáo Sư Thái Khư Thanh, một vị Chức sắc người Đường Nhơn một bức cẩm nang và dặn rằng lúc nào Ṭa Thánh gặp cảnh nguy nan th́ mở ra xem và làm theo lời dạy th́ Ṭa Thánh sẽ được b́nh yên.

       Cuối năm 1945, nước Nhựt bị hai quả bom nguyên tử phải đầu hàng quân Đồng Minh, Pháp mới trở lại đánh chiếm Việt Nam. Để tiêu diệt và trả thù các đoàn thể trước đây theo Nhựt đánh Pháp, trong đó có quân đội Cao Đài.

       Theo lời thuật lại của Giáo Sư Thái Khư Thanh hôm xảy ra sự việc có vị quan ba người Pháp đem binh đội đến trấn áp vào cửa Hoà Viện, dùng súng bắn xả vào Ṭa Thánh.

       Ông liền cầu nguyện với Đức Hộ Pháp, rồi mở bức cẩm nang ra xem, trong ấy Ngài dặn: khi Ṭa Thánh có chuyện hỗn loạn, khói lửa, th́ ông Giáo Sư treo cờ “Trung Hoa Dân Quốc” trước ban-công Đền Thánh.

       Hôm việc xảy ra có mặt Bà Tư (Hương Hiếu) và Bà Tám (Hương Nhiều), hai bà ngăn cản không cho Giáo Sư Khư treo cờ Tàu. C̣n đang dây dưa,quân đội Pháp bắn xả vô Nội Ô dữ dội, bổn đạo bị thương đổ máu, có hai Bảo thể bị tử thương. Hai bà thấy vậy sợ hăi, bỏ chạy về Báo Ân Từ. Lúc bấy giờ ông Giáo Sư Thái Khư Thanh mới leo lên ban-công Ṭa Thánh, treo lá cờ Trung Hoa Dân Quốc. Vị Quan ba Pháp thấy lá cờ Tàu, liền ra lịnh ngưng bắn, kéo binh đi vào cửa Ḥa viện.

       Lúc đó, ông Giáo Sư Thái Khư Thanh đang mặc Thiên phục Giáo Sư, và ông lấy nang thơ của Đức Hộ đưa cho vị quan ba người Pháp xem, ông ta xem xong th́ trả thơ rồi ra lịnh kéo binh ra khỏi Ṭa Thánh.

       Bắt đầu ngày hôm sau, nhà binh Pháp ruồng bố dân chúng ở bên ngoài Ṭa Thánh khổ sở vô cùng, c̣n Nội ô vẫn yên tịnh vô sự. 

       Thiên Vân

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000