ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mười phát ngôn ấn tượng nhất Việt Nam trong năm 2013 do Bauxite Việt Nam chọn

clip_image001

(1)Nguyễn Phương Uyên:Tôi yêu Tổ quốc, nhưng xin đừng đánh đồng với Đảng”.

clip_image003

(2) Luật gia Lê Hiếu Đằng:Khi ra khỏi Đảng, tôi được tự do đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lănh thổ; bảo vệ nhân quyền và dân quyền; bảo vệ môi trường. Đó là những vấn đề thiết thực cho con người, v́ con người đối với người Việt, chứ c̣n cái thứ chủ nghĩa xă hội rất là mơ hồ”.

  clip_image004

(3) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:Đến hết thế kỷ này không biết đă có chủ nghĩa xă hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”.

(4) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai tṛ lănh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không?Muốn ‘tam quyền phân lập’ không?Hả?Muốn ‘phi chính trị hóa quân đội’ không? Người ta đang có những quan điểm đấy! Đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng nữa.Th́ như thế là suy thoái chứ c̣n ǵ nữa, chỉ ở đâu nữa nào?Tham gia đi khiếu kiện, biểu t́nh, kư đơn tập thể… th́ nó là cái ǵ?! Cho nên các đồng chí quan tâm xử lư cái này”.

clip_image006

(5) Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan:Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và v́ nhân dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các Nhà nước pháp quyền trong lịch sử và đă, đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản”.

clip_image008

(6) Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ: ”Chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, tăng cường hợp tác toàn diện với Trung Quốc. Chúng ta không có hai ḷng”.

clip_image010

(7) Cáo trạng của Viện Kiểm sát tỉnh Long An:  Khẩu hiệu “Tàu khựa hăy cút khỏi Biển Đông” của sinh viên Nguyễn Phương Uyên là có “nội dung không hay về Trung Quốc”.

clip_image012

(8) Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Quảng Ba: ”Bao giờ ta có thể làm được như họ? [Triều Tiên]”.

clip_image014

(9) Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: Tăng viện phí là thành tựu y tế”.

clip_image015

(10) Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son: Báo chí nước Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt Nam là một phương tiện thông tin truyền thông thiết yếu của đời sống xă hội, là cơ quan ngôn luận của các tổ chức Đảng, Nhà nước, tổ chức xă hội; là diễn đàn của nhân dân. Như vậy có thể khẳng định rằng, trong xă hội ta không có báo lá cải”.

 

Nguồn boxit ViệtNam

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000