ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P H Â N  Ư U

        BAN BIÊN TẬP DIỄN ĐÀN VỀ NGUỒN vừa nhận được tin buồn: Hiền nội của hiền huynh Điền Lạc là:

Phó Trị Sự TRẦN THỊ SỮA

đă quy vị vào lúc 8 giờ sáng ngày 29-12-Tân Sửu,

Hưởng thọ 74 tuổi.

Xin thành kính chia buồn cùng hiền huynh Điền Lạc và gia đ́nh.

Cầu nguyện Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng

ban ân lành cho chơn linh CỐ PHÓ TRỊ SỰ TRẦN THỊ SỮA

được nhẹ nhàng nơi cơi Thiêng Liêng Hằng Sống.

TM Ban Biên Tập

NHẤT NGUYÊN.

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000