ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P H Â N  Ư U

Related image

       Bàn Trị Sự Hương Đạo Florida và Ban Biên Tập Diễn Đàn Về Nguồn vô cùng xúc động khi hay tin Hiền huynh:

Sĩ Tải TRẦN TẤN GẶP

Chức Sắc Thiên phong Hiệp Thiên Đài

thuộc Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh

đă qui vị lúc 22 giờ ngày mùng 4 tháng 9 năm Mậu Tuất (12-10-2018). Lễ cầu Siêu 14 giờ ngày 6-9-Mậu Tuất, Phát hành an tang lúc 8 giờ ngày 7-9-Mậu Tuất. Hưởng thọ 77 tuổi.

       Xin thành kính chia buồn cùng tang gia hiếu quyến.

       Cầu nguyện Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng ban ân lành cho chơn linh hiền huynh Cố Sĩ Tải Trần Tấn Gặp được thăng cao Thiêng Liêng vị.

BÀN TRỊ SỰ HĐ FLORIDA & BAN BIÊN TẬP DIỄN ĐÀN VỀ NGUỒN

 

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000