ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P H Â N   Ư U

       Bàn Trị Sự và đồng đạo thuộc Hương Đạo Florida xin thành kính chia buồn cùng tang gia hiếu quyến của Cố đạo hữu PHẠM VĂN KIẾN, 84 tuổi.

       Cầu nguyên Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng, Địa Tạng Vương Bồ Tát ban bố Hồng ân cho linh hồn Cố đạo hữu Phạm văn Kiến được nhẹ nhàng siêu thăng tịnh độ.

       Dưới đây là vài h́nh ảnh Lễ tang giữa mùa dịch bịnh của Cố đạo hữu Phạm văn Kiến ngày 10/9/2020 (23/7/Canh Tư):

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000