ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

P H Â N  Ư U

       Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

Hiền Tài PHẠM VĂN KHẢM

       Vừa qui vị lúc 6 giờ sáng ngày 11 tháng 11 năm Canh Tư (25-12-2020)  tại miền Nam California – Hoa Kỳ.

Hưởng thọ 82 tuổi

       Xin thành kính phân ưu cùng tang gia hiếu quyến.

       Cầu nguyện Thầy Mẹ cùng các Đấng Thiêng Liêng ban ân lành cho linh hồn Cố Hiền Tài Phạm văn Khảm được nhẹ nhàng nơi cơi Thiêng liêng Hằng sống.

Bàn Trị Sự Hương Đạo Florida &

Ban Biên Tập Diễn Đàn Về Nguồn.

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000