ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P H Â N   Ư U

Chúng tôi vừa nhận tin buồn:

Cố Giáo Hữu Thiên Phong NGỌC ĐOẠN THANH

Thế danh Phan văn Đoạn

Qui vị ngày 12 tháng 5 năm Ất Mùi (27/6/2015)

tại Hương đạo Long Lễ, Phận đạo Thập Tứ, Châu thành Thánh địa.

Hưởng thọ 84 tuổi.

Hiền huynh Cố Giáo Hữu có để lại Di Chúc là hành tang lễ theo nghi thức Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ nguyên thuỷ 1926 và nhắn gởi đến Ban Cai Quản họ Đạo Long Thành Trung là (nguyên văn):

"Tôi không phiền đến Cai Quản Họ Đạo Long Thành Trung,

 nên mong quí vị để cho các huynh đệ hành lễ thuận lợi".

Thành kính phân ưu cùng tang gia hiếu quyến.

Cầu nguyên Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân cho chơn linh hiền huynh Cố Giáo Hữu Ngọc Đoạn Thanh được thăng cao Thiên vị.

Bàn Trị Sự HĐ Florida & BBT Diễn Đàn Về Nguồn

CTS Huỳnh văn Mười

PTS Lê Thiện Thành

TS Lưu Quốc Minh

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634