ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P H Â N  Ư U

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTLeiGC87BzRSa7atrhYmTVOF3v7ufhFGjKM8eCggV20C7QgOsQ0A

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

Lễ Sanh THÁI HAI THANH

(Thế danh Lê Văn Hai)

Là Chức Sắc Thiên Phong, cựu Đầu Tộc Đạo Chợ Lớn.

Qui vị vào lúc 4:20 sáng ngày30 tháng 2 năm Ất Mùi (18/4/2015)

tại tư gia, Hương Đạo Hiệp Long, Châu Thành Thánh Địa Tây Ninh.

Hưởng thọ 77 tuổi.

Gia đ́nh đă mời Chức Sắc Thiên Phong Hiệp Thiên, Cửu Trùng, Phước Thiện cùng đồng đạo theo Chánh Giáo Chơn Truyền thuộc Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh khắp nơi về lo tang lễ.

Bàn Trị Sự Hương Đạo Florida, Hoa Kỳ thành kính chia buồn cùng tang gia hiếu quyến. Cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng hộ tŕ cho chơn linh Hiền Huynh Cố Lễ Sanh Thái Hai Thanh được nhẹ nhàng nơi cơi Thiêng Liêng Hằng Sống.

Florida Hoa Kỳ, ngày 1 tháng 3 năm Ất Mùi (19/4/2015)

Bàn Trị Sự HĐ Florida

CTS Huỳnh văn Mười

PTS Lê Thiện Thành

TS Lưu Quốc Minh

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634