ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P H Â N  ƯU

http://huongdaoflorida.com/fileimages/damtanghoangthu/DSC_0077.JPG

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

Bào huynh của Hiền Tài Lâm Hoàng Minh là:

Hiền Tài Lâm San Hà

Đă qui vị lúc 9:30 AM ngày 25/3/2015 (6 tháng 2 năm Ất Mùi)

tại Houston, bang Texas, Hoa Kỳ.

Hưởng thọ 79 tuổi.

Tang lễ được cử hành tại Thánh Thất Houston, Texas trong 3 ngày

từ ngày 28 đến ngày 30/3/2015.

Bàn Trị Sự Hương đạo Florida Ban Biên Tập Diễn Đàn Về Nguồn thành kính chia buồn cùng Hiền huynh Hiền tài Lâm Hoàng Minh và tang quyến.

Nguyện cầu Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng hộ tŕ cho chơn linh Cố Hiền Tài Lâm San Hà được nhẹ nhàng nơi cơi Thiêng Liêng Hằng Sống.

Chánh Trị Sự Huỳnh Văn Mười

Phó Trị Sự Lê Thiện Thành

Thông Sự Lưu Quốc Minh

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634