ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P H Â N  Ư U

 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTNLf8Wkm_siiZpm6701rfy-pFFqTam9fBSCs11Dl10BgzbEJVM

          Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

Cựu Chánh Trị Sự Hoát văn Phúc

vừa qui vị tại Tộc đạo Prey Veng, Châu đạo Phnompenh Mây

Vương Quốc Campuchia.

Hưởng thọ 74 tuổi

          Tang quyến đă thỉnh cầu đồng đạo bảo thủ chơn truyền từ Việt Nam qua hành lễ tang theo nghi thức của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh trước năm1975.

          Xin chân thành chia buồn cùng tang gia hiếu quyến.

          Nguyện cầu Thầy Mẹ cùng các Đấng Thiêng Liêng hộ tŕ cho chơn linh hiền huynh Cựu Chánh Trị Sự Hoát văn Phúc được thong dong nơi Cơi Thọ.

Ban Biên Tập Diễn Đàn Về Nguồn

 

TINH THẦN G̀N GIỮ CHƠN TRUYỀN

 TẠI VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA.


Kính Quí Chức Sắc Thiên Phong, Chức Việc Hội Thánh Em cùng toàn Đạo BẢO THỦ CHƠN TRUYỀN Quốc Nội và Hải Ngoại.

        TÔN GÍAO CAO ĐÀI gốc Đạo 1926 là một NỀN ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ do ĐỨC CHÍ TÔN khai sáng tại MIỀN NAM NƯỚC VIỆT để PHỔ ĐỘ TOÀN CẢ NHƠN LOẠI trên TOÀN CÀU ,không riêng v́ một đất nước VIỆT NAM  bé nhỏ.
      

Cho đến hôm nay nền Đạo đă trăi qua thời gian 90 năm thăng trầm, qua bao nhiêu thử thách chông gai, qua bao nhiêu thời kỳ của quyền đời áp đảo, cho dù quyền đời có thay đổi, đổi thay nhưng MỐI ĐẠO CHƠN TRUYỀNvẫn là CHÁNH ĐẠO và tinh thần của ĐỒNG ĐẠO BẢO THỦ CHƠN TRUYỀN vẫn không lay chuyển trong không gian và cùng thời gian, dù cho cường quyền ra tay áp đảo.

Tín Đồ CAO ĐÀI BẢO THỦ CHƠN TRUYỀN Vẫn luôn một ḷng hy sinh và phụng sự cho Nhơn Sanh đó là chơn lư bất di bất dịch.

V́ thế cho nên tinh thần ǵn giữ Chơn Truyền đă tỏa sáng tại Vương Quốc CamPuChia, một tinh thần không thúc phược trước cường quyền. V́ câu minh thệ cho nên Huynh Đệ đă hiệp đồng cùng nhau ǵn giư mối ĐẠO CHƠN TRUYỀN khắp NĂM CHÂU VẠN QUỐC , không riêng v́ đất nước Việt Nam. Đồng ĐỒNG ĐẠO BẢO THỦ CHƠN TRUYỀN đă kết chặt T̀NH THUƠNG YÊU NHƠN LOẠI. Trên VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA, Đồng Đạo BẢO THỦ CHƠN TRUYỀN đă có lời thỉnh cầu mời tất cả Đồng Đạo Bảo Thủ Chơn Truyền  tại Việt Nam như: Mơ Công, Suối Dây, Hảo Đước ( Tây Ninh ), Củ Chi ( Sài G̣n ), Rạch Ông ( sài G̣n),Cần Đước (  Long An ), Thủ Thừa ( Long An ), G̣ Công ( Tiền Giang ), Vĩnh Long,..
   .

Tất cả Đồng Đạo đă liên kết sang CamPuChia vào ngày 13 và 14 tháng giêng năm Ất Mùi ( dl 03,04/03/2015) để cùng Cầu Siêu cho Hương Linh Hiền Huynh Cựu Chánh Trị Sự HOÁT VĂN PHÚC 74 tuổi tại Tộc Đạo PREY VENG, Châu Đạo PHNOMPENH MÂY, VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA.
      Trong buổi lễ Đăng Điện, ba Ban : Lễ, Nhạc và Đồng Nhi đă trang nghiêm thực hiên nghi lễ theo nghi thức tang tế sự của TÔN GIÁO CAO ĐÀI. Trên tinh thần thương yêu và phụng sự, không quăng đường xa xôi cách trở HẢI QUAN, toàn thể HTDM đă vượt thiên lư không gian tiến tŕnh đến VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA hành đạo.
     

Với tinh thần vượt khó để phụng sự cho NHƠN SANH của Phái Đoàn BẢO THỦ CHƠN TRUYỀN trên VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA đă làm cảm động tang gia hiếu quyến HH CỰU CHÁNH TRỊ SỰ HOÁT VĂN PHÚC 74 tuổi. Tất cả gia đ́nh HH rất trân trọng và cảm phục những ǵ quư giá như TÂM TRUNG KIÊN VÀ TINH THẦN BI, TRÍ, DŨNG cùa ĐỒNG ĐẠO BTCT đă có,đang có và sẽ ǵn giữ măi măi về sau, quyết không để mai một NỀN CHÁNH GIÁO CHƠN TRUYỀN do ĐỨC CHÍ TÔN độ rổi cho toàn thể nhơn loại trên TOÀN CẦU.
     

Đó là NHIỆM VỤ THIÊNG LIÊNG, một NHIỆM VỤ CAO CẢ, không ǵ đánh đổi được. Có như thế, ĐỒNG ĐẠO BẢO THỦ CHƠN TRUYỀN vẫn dũng mănh vượt qua mọi chông gai gian khó, dù cho CƯỜNG QUYỀN áp đảo, CHI PHÁI HỘI ĐỒNG CHƯỞNG QUẢN 1997 gây khó khăn cản trở, nhưng tâm TRUNG KIÊN và TINH THẦN G̀N GIỮ CHƠN TRUYỀN vẫn thể hiện dũng mănh cho xứng đáng là MỖT TÍN ĐỒ CAO ĐÀI hội đủ BI, TRÍ,DŨNG do ĐỨC CHÍ TÔN hằng dạy ĐẠO.

             

NHƠN SANH BẢO THỦ CHƠN TRUYỀN.

  

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634