ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN ƯU

  

 Ông Hoàng Thu không c̣n với chúng ta nữa! Ông đă trở về với ḷng đất Mẹ,

đă hoà ḿnh vào hồn thiêng sông núi.

Bàn Trị Sự Hưong Đạo Florida xin chân thành chia buồn cùng Bà quả phụ Hoàng Thu và tang quyến.

Cầu Nguyện Chư Phật gia hộ cho hương hồn ông được nhẹ nhàng nơi cơi Vĩnh Hằng.

BÀN TRỊ SỰ HĐ FLORIDA

Chánh Trị Sự Huỳnh văn Mười

Phó Trị Sự Lê Thiện Thành

Thông Sự Lưu Quốc Minh

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634