ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PHÂN ƯU

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn,Thân phụ của hiền đệ Sinh Cẩm Minh, Trưởng Ban Ngoại Vụ, Liên Hiệp Bàn Trị Sự-Hội Thánh Em & Tín Đồ Cao Đài TTTN Hải Ngoại, là:

Cụ Ông SINH VĂN SỐ

Qui vị vào lúc 8:25 tối ngày 01-05-Giáp Ngọ ( 29-05-2014 )

tại phường Phú Thạnh, quận Tân B́nh, Sài G̣n.

Hưởng thọ 81 tuổi.

Thay mặt Bàn Trị Sự Hương Đạo Florida và Ban Biên Tập Diễn Đàn Về Nguồn thành kính chia buồn cùng hiền đệ Sinh Cẩm Minh và gia đ́nh.

Nguyện xin Hồng Ân Thầy Mẹ và các Đấng Thiêng Liêng hộ tŕ cho chơn linh cụ ông Sinh văn Số được nhẹ nhàng nơi cơi Thiêng Liêng Hằng Sống.

Chánh Trị Sự Huỳnh văn Mười.

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634