ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN  ƯU

 

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn từ Việt Nam: thân phụ của CTS Lê Minh Châu phụ trách TT An Ninh Tây là:

 Ông LÊ VĂN NGƯNG

Quy vị vào lúc oo giờ 4 phút sáng ngày 29 tháng chạp năm Quư Tỵ

Hưởng thọ 71 tuổi

Thay mặt BTS HĐ Florida và cá nhân, xin chia buồn cùng CTS Lê Minh Châu và tang quyến.

Nguyện xin Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng hộ tŕ cho Chơn linh ông Lê văn Ngưng được nhẹ nhàng nơi cơi Thiêng Liêng Hằng Sống.

CTS HUỲNH VĂN MƯỜI

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634