ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN ƯU

http://farm8.staticflickr.com/7274/8159855717_45d59b5d4b.jpg

Nhận được tin buồn muộn, Thân Mẫu của hiền huynh CTS Hứa Phi, Trưởng Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh, là:

 Cụ Bà  TRẦN THỊ MIỀU

Qui vị vào lúc 18 giờ ngày 12 tháng Chạp năm Quư Tỵ

tại HĐ Đa Lộc, Tộc đạo Đà Lạt, Châu đạo Lâm Đồng.

Hưởng thọ 87 tuổi.

Thay mặt BTS Hương đạo Florida xin thành kính chia buồn cùng hiền huynh Hứa Phi và tang quyến.

Nguyện Hồng ân Thầy Mẹ và các Đấng Thiêng Liêng hộ tŕ cho hương linh Cụ Bà Trần Thị Miều được nhẹ nhàng nơi cơi Thiêng Liêng Hằng Sống.

CTS HUỲNH VĂN MƯỜI

         

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634