ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P H Â N  Ư U

 

 

          Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

Chức Sắc Thiên Phong Hiệp Thiên Đài

Giám Đạo TRẦN THANH DANH

đă qui vị vào lúc 17g30 ngày 14-3-Bính Thân (20-4-2016) tại tư gia

 thuộc Hương Đạo Long Thới, Phận Đạo Thập Tứ, Châu Thành Thánh Địa.

Hưởng thọ 87 tuổi.

          Ban Biên Tập Diễn Đàn Về Nguồn và Hương Đạo Florida, Hoa Kỳ thành kính chia buồn cùng Gia Đ́nh Cố Giám Đạo Trần Thanh Danh.

          Nguyện cầu Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng gia ân cho chơn linh Cố Giám Đạo Trần Thanh Danh được cao thăng Thiên Vị.

          Chúng tôi xin mượn hai bài thơ của huynh ĐIỀN LẠC để bày tỏ ḷng thương tiếc và ngưỡng mộ đối với một vị Chức Sắc Thiên Phong đáng kính "Chẳng mến phàm thăng đời giả tặng, Không ham phẩm tước nhục thanh danh"

Tiển Đưa

Giám Đạo Trần Thanh Danh

Vô cùng thương mến tiễn đưa anh!
Bái mạng NGỌC HƯ, nhiệm vụ thành!
Chẳng mến phàm thăng đời giả tặng,
Không ham phẩm tước nhục Thanh Danh
Anh hùng khí phách thiên niên để!
Quân tử thà cam gánh khổ h́nh.
Về cơi thiêng-liêng xin giúp sức,
Hiệp Thiên tṛn phận thủ quyền hành!

Điền Lạc
(15-03-Bính Thân)

Khóc Anh

Giám Đạo Trần Thanh Danh

Thanh - Danh chữ đặt chẳng cầu danh,
Trọn hiếu Trời cao thấu ngọn ngành,
Phẩm tước không làm phai thánh chất,
Lợi quyền chẳng đổi dạ tâm thanh.
Ngọc Hư lịnh gọi đành tuân mạng,
Nghĩa trọng Hiệp Thiên măi vẹn ǵn.
Cương tỏa ngoài ṿng đời trói buộc.
Thảnh thơi hạc nội măi lưu danh.
Điền Lạc
(15-03-Bính Thân)

Thành tâm cầu nguyện Ơn Trên Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, Đức Hộ Pháp Thiên Tôn và các Đấng Thiêng Liêng ban bố hồng ân cho chơn linh cố Giám Đạo Trần Thanh Danh được nhẹ nhàng yên nghỉ nơi cơi Thiêng Liêng Hằng Sống!!

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634