ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P H Â N   Ư U

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

Hiền Tài HUỲNH CÔNG KHANH

đă măn phần tại bịnh viện Palm of Pasadena, Florida

vào lúc 7 giờ 30 tối ngày 26 tháng Giêng năm Bính Thân (4/3/2016)

Hưởng thọ 80 tuổi.

Tang lễ được cử hành hai ngày 12,13/3/2016.

Bàn Trị Sự Hương Đạo Florida và toàn thể tín hữu Cao Đài tiểu bang Florida xin chia buồn cùng Bà Quả Phụ Huỳnh Công Khanh và tang quyến.

Nguyện cầu Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu, các Đấng Thiêng Liêng và Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát hộ tŕ cho chơn linh Hiền Tài Huỳnh Công Khanh sớm được nhẹ nhàng siêu thoát.

BÀN TRỊ SỰ HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

Chánh Trị Sự HUỲNH VĂN MƯỜI

Phó Trị Sự LÊ THIỆN THÀNH

Thông Sự LƯU QUỐC MINH

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634