ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PHÂN ƯU
        Nhận được tin Hiền Huynh Chánh Trị Sự Phan văn Hồ, nguyên Q. Đầu Tộc Đạo Little Sài G̣n, Châu Đạo California, phụ trách Ngoại Vụ Liên Hiệp Bàn Trị Sự Hội Thánh Em và Tín Đồ Cao Đài TTTN Hải Ngoại, vừa thoát xác để về bái mạng Ngọc Hư Cung vào lúc 22g54 ngày 10 tháng 10 năm Quư Tỵ.

        Bàn Trị Sự Hương đạo Florida và toàn thể tín hữu Cao Đài TTTN tiểu bang Florida xin chia buồn cùng tang quyến và nguyện xin Hồng ân Thầy Mẹ, các Đấng Thiêng Liêng, Địa Tạng Vương Bồ Tát hộ tŕ cho chơn linh của HH Chánh Trị Sự Phan văn Hồ được nhẹ nhàng nơi cơi Thiêng Liêng Hằng Sống.

 
BÀN TRỊ SỰ HĐ FLORIDA


 
Chánh Trị Sự HUỲNH VĂN MƯỜI
Phó Trị Sự LÊ THIỆN THÀNH
Thông Sự LƯU QUỐC MINH

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634