ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẢN HỒI NHỮNG COMMENTS (TRONG FACEBOOK) HAI BÀI THI

CỦA NGÀI THÁI ĐẾN THANH VÀ ĐỨC HỘ PHÁP.

 

BÀI THI CỦA GIÁO SƯ THÁI ĐẾN THANH

 

Tu hành phải giữ đúng Chơn truyền,

 Những kẻ bội sư uổng kiếp duyên.

 Phẩm vị mặc dầu chưa đắc Thánh,

 Công phu cũng đáng bậc hi hiền.

 Không tu ḷng vọng thêm cao chức,

 Bỏ Đạo dạ ưa được trọn quyền.

 Pháp luật không tin, tâm đức kém,

 Xưa nay mấy kẻ được ngôi Thiên.

 

ĐỨC HỘ PHÁP (hoạ vận)

 

Đáng làm môn đệ mới lưu truyền,

 Những kẻ bội sư uổng kiếp duyên.

Đắc thế khua môi đồ phản ác,

 Thất thời kín miệng mới hi hiền.

 Phương linh tế chúng chưa nên Pháp,

 Dùng gậy "Xử Ma" mới có quyền.

 ÁO MĂO ĐẦY RỪNG TRƠ MẶT KHỈ

 ĐỤNG ĐẦU TÀ CHÁNH MỚI KÊU THIÊN.

 

Trước tiên, xin cảm ơn các bạn đă quan tâm đến hai bài thi này. Góp ư rằng tôi đă viết sai câu chót trong bài thi của Đức Hộ Pháp và cho rằng câu "Đụng đầu Ṭa Thánh mới kêu Thiên" mới đúng. Bây giờ, chúng ta cùng nhau phân tích.

 Trong hai câu chót của bài họa vận của Đức Hộ Pháp nhiều người sao chép lại rất khác nhau, chẳng hạn:

 

[Theo tài liệu tôi có được th́:

            Áo măo đầy rừng trơ mặt khỉ (1)

            Đụng đầu tà chánh mới kêu Thiên (2)

a/ Câu (1):

*  "Áo măo đầy rừng " ư nói: Chức sắc, như ta thấy hiện tại, rất nhiều (đầy rừng). Duy có một đ́ều nghịch lư đến buồn cười là muốn được trở thành một chức sắc (hữu thần) phải được phê chuẩn bởi chính quyền (vô thần - không tin có Trời Phật...). VÔ THẦN PHÊ DUYỆT PHẨM TƯỚC CHO HỮU THẦN. Thật là buồn cười đến rơi nước mắt. V́ vậy, những người hiểu biết cho đây là những Chức sắc PHÀM PHONG. Đây là một trong những bằng chứng cho thấy đạo Cao Đài hiện tại đă mất chủ quyền và Việt Nam không có tự do tôn giáo.

*  "Trơ mặt khỉ", cụm từ này có hai ư: (ư 1) Những người khi mặc được áo măo xanh xanh đỏ đỏ do vô thần ban cho tỏ ra tự đắc, vênh vênh váo váo (trơ). Nhưng những lời nói và việc làm đều rập khuôn theo một "lập tŕnh" có sẵn, họ không được minh tâm kiến tánh tức không đủ  sáng suốt để thấy được chân lư đúng sai, chánh tà (y như những con khỉ chỉ bắt chước những động tác của con người nhưng nó không biết suy nghĩ) - Xin lỗi, đây là ư trong câu thơ của Đức Hộ Pháp (chớ không phải của tôi, mong thông cảm). (ư 2) Áo măo xanh xanh, đỏ đỏ hiện thời sao nhiều quá (đầy rừng) làm cho khuôn mặt mấy con khỉ cũng ngạc nhiên (trơ ra).

b/ Câu (2): Ư nói những người đang mặc áo măo hiện tại đang lăn vào con dốc trần tục hoá c̣n gọi là phàm hoá nền Thiên đạo của Đức Chí Tôn nhưng họ vẫn tự măn, vẫn cứ lao vào con đường này (dân gian có câu "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ). Nhưng khi đụng việc mới nhận ra được đâu là đường chánh, nẻo tà th́ kêu Trời đă muộn, chỉ c̣n chờ cây Giáng Ma Xử của Đức Hộ Pháp mà thôi!

[ Có nơi ghi như sau:

a/ Câu (1): "Áo mặc đầy rừng trơ mặt khỉ": Câu này không có ư nghĩa v́ ai cũng mặc áo cả, nó không mang tính chỉ định, tính tiên tri mà Đức Hộ Pháp muốn đề cập. Hoặc " Áo măo đầy rừng trơ mắt khỉ": Câu này chỉ có một ư - gần giống với ư 2 đă phân tích ở trên.

b/ Câu (2): "Đụng đầu Ṭa Thánh mới kêu Thiên": Câu này tối nghĩa hoặc không có ư nghĩa ǵ cả nếu ta đối chiếu lại toàn bộ mạch văn trong bài họa vận này của Đức Hộ Pháp: Ngài nói đến những "kẻ bội sư", những "kẻ phản ác" không xứng làm môn đệ của Đức Chí Tôn (Đáng làm môn đệ mới lưu truyền) nhưng khi gặp chuyện (đụng đầu) mới "ngộ" được hai lẻ chánh tà th́ kêu Trời đă muộn. Cho nên, theo ư tôi, xét toàn bộ mạch văn và thi tứ trong bài này th́ câu "Đụng đầu tà chánh mới kêu Thiên" là phù hợp nhứt.

Tuy nhiên, tam sao thất bổn, chỉ ba lần sao chép lại th́ đă mất đi tính nguyên thuỷ của bản gốc rồi. Cũng như ta thấy nhan nhăn những văn bản của Hội Thánh hiện tại nơi phần đầu đều ghi "Tuân y" hoặc "Chiếu y" Tân Luật và Pháp Chánh Truyền,  nhưng làm th́ "không làm y"; thậm chí như ta thấy cơ cấu thành lập Hội Thánh hiện tại c̣n vi phạm trầm trọng Pháp Chánh Truyền và những Luật, Lịnh của Hội Thánh đúng Chánh Pháp trước năm 1975 (tức đă thất bổn). Nhưng dầu sao, nếu bạn nào có được bút tự của Đức Hộ Pháp hoặc chứng tích của những văn bản khả tín về bài thi này, xin đưa ra để chúng ta cùng chia sẻ. Thành thật cảm ơn.

 

Nhân đây, cũng có vài lời tâm t́nh cùng các bạn:

Có một số vị khi thấy tôi xuất hiện trên facebook thường xuyên hơn trước đây, cũng như thấy xuất hiện một vài lời comment của một vài bạn trẻ với tôi thiếu lễ độ, không phải tính cách của con nhà đạo đức, chẳng hạn như bạn trẻ Hồ Nguyễn viết như sau, nguyên văn,  Ho Nguyen Thang Muoi Huynh la thang tao lao  (thằng Mười Huỳnh là thằng tào lao) hoặc những lời lẽ có tính chất của một kẻ "đá cá lăn dưa" của bạn trẻ Lê Nhân th́ họ vô cùng bất b́nh và gọi đ́ện thoại nói với tôi rằng, facebook hiện diện đủ thành phần trong xă hội, mang tính tạp nhạp, không xứng là nơi để một người tu hành như tôi dính vào. Xin cảm ơn các huynh tỷ đó. Nhưng tôi th́ không chấp nhứt chuyện này mà c̣n tội nghiệp cho các bạn trẻ đó. Bởi v́ họ c̣n quá non trẻ. Non trẻ ở tuổi đời. Non trẻ ở tŕnh độ học vấn. Non trẻ ở tŕnh độ tu học. Cho nên họ không có đủ kiến thức để nh́n thấu được xă hội hay cuộc đời (nếu có giáơ dục ở nhà trựng th́ cũng là một h́nh thức nhồi sọ một chiều) th́ không thể đ̣i hỏi các bạn trẻ này có một nhân sinh quan đúng đắn tức thời được. Đức Chí Tôn có nói "Chiêu kỳ trung độ dẫn hoài sanh" (con nít trong bụng mẹ c̣n phải độ) huống ǵ là các bạn trẻ này của tôi. Cho nên tôi sẵn sàng tha thứ những lời nói vô lễ này. Miễn là từ từ các bạn thấy đưọc chân lư là tôi vui rồi, tức là tôi đă hoàn thành sứ mạng phổ độ của tôi với Các Đấng rồi.

Các bạn trẻ thân mến,

Những bài viết trên trang facebook này hay trên trang mạng của HĐ Florida (www.huongdaoflorida.com) của tôi không nhằm mục đích đánh phá hay chống đối chánh quyền cộng sản VN hay Hội Thánh Cao Đài hiện tại, mà chỉ muốn nói lên SỰ THẬT và phê phán những ĐIỀU SAI QUẤY của cả đời lẫn đạo. Cho dù khi nói lên những sự thật này có làm đau ḷng hay tức giận nhiều người miễn sao giúp cho người đọc ở trong nước, trong t́nh trạng thiếu thông tin hoặc thông tin một chiều, thấy được đâu là đúng, đâu là sai. Và trong một thế giới đa phương hiện tại, sự thật không phải chỉ có qua thông tin một chiều mà các bạn phải cố gắng t́m hiểu thông tin đa chiều rồi đối chiếu, so sánh th́ các bạn sẽ t́m ra sự thật và các bạn sẽ LỚN LÊN. Nếu không, đến sáu bảy mươi tuổi các bạn cũng vẫn c̣n RẤT NHỎ.

Người xưa có nói " Văn tức thị nhân": những câu nói, cách hành văn nói lên được bản chất của con người ḿnh. Cũng như ngạn ngữ phương Tây có câu: "Hăy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào". Cho nên các bạn phải cẩn ngôn cũng như phải kỷ lưỡng khi bấm vào mục "like" hay "unlike" sau câu nói của người khác trong facebook kẻo bị người ta đánh giá.

Lời sau cùng của tôi gởi tới các bạn là: các bạn c̣n rất trẻ, là rường cột của đất nước, là tương lai của Đại Đạo. Các bạn phải cố gắng để xứng đáng với kỳ vọng này.

Thân ái,

Nhất Nguyên Huỳnh văn Mười.

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634