ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề: THIỂU TRÍ, HOANG TƯỞNG & CUỒNG VỌNG  

Bài 1: VỀ TIÊU ĐỀ “NAM MÔ…”

       Một chút tâm t́nh:

       Kính quư đồng đạo,

       Bài viết này chúng tôi đăng lên Diễn Đàn đầu năm 2016. Dự trù sẽ có một loạt bài về Dương Xuân Lương và nhóm người gọi là Khối Nhơn Sanh (gọi tắt là nhóm Dương Xuân Lương trong những bài viết tiếp theo) để đồng đạo đặc biệt là những huynh tỷ trong Khối Nhơn Sanh hiểu rơ người đang cầm đuốc dẫn đường cho ḿnh là người như thế nào hầu quyết định con đường cho ḿnh đi. Nhưng chỉ đăng Bài Một này rồi chúng tôi ngưng lại v́ không muốn tạo một trường ngôn luận tiêu cực giữa những anh em không theo Hội Thánh ngoài Pháp Chánh Truyền, để cho họ tọa sơn quan hổ đấu.

       Nay, gần 6 năm kể từ khi Bài Một post lên Diễn Đàn, Dương Xuân Lương đă không thay đổi và ngày càng ch́m sâu trong hoang tưởng với những ảo vọng và những hư danh không có thực. Chẳng những thế mà DXL c̣n “Ám muội ḷng, tánh hạnh gỗ ganh, Thấy ai làm phải làm lành, Xiễm gièm cho đặng khoe danh của ḿnh” như quư đồng đạo nh́n thấy trên facebook dạo gần đây. Chẳng những DXL xiễm gièm cá nhân chúng tôi, rồi Hương Đạo Florida, rồi Diễn Đàn Về Nguồn mà c̣n với những huynh tỷ khác khi họ không làm vừa ư cậu ta. Dương Xuân Lương đă cố t́nh lập đi lập lại nhiều lần những lẽ như khiêu khích, như cố t́nh làm nhục chúng tôi trên mạng. Chúng tôi càng nhẫn nhịn, cậu ta càng làm tới. Sở dĩ các vị khác không lên tiếng v́ họ chỉ xem những xiễm gièm của cậu ta chỉ là lời lẽ của một tên mộng du đầy hoang tưởng!

       Nhưng chẳng lẽ để anh ta cứ múa gậy giữa vườn hoang hoài. Cụ Đồ Chiểu có nói: “Chở bao nhiêu Đạo thuyền không khẵm, Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”. Nên chúng tôi buộc ḷng phải lên tiếng. Để có sự khởi đầu và mang tính liên tục, mời đồng đạo theo dơi chủ đề này từ Bài 1 và những bài viết tiếp theo: Bài 2, 3, 4, v.v…

       Chúng tôi lên tiếng không phải v́ DXL mà v́ các huynh tỷ đang theo DXL  c̣n chút lương tri và hiểu biết để định phận cho ḿnh như Đức Lư đă dạy: “Chánh tà hai nẽo tua tầm chước, Hư Thiệt muôn phần khá định phương”.

       Nay kính,

       Florida, ngày 10/11/2021

        Nhất Nguyên.

--- oOo---

Bạn Dương Xuân Lương,

          Với bài viết số 1019 có tựa đề "Quyền tự do trong đạo đức..." th́ đây ít nhất là lần thứ ba bạn đem tôi ra, theo ngôn ngữ thông thường là để "quậy phá". Thực ra trước đây tôi không quan tâm nhiều đến những bài viết của bạn. Nay bạn đă ép tôi để tôi phải đưa những vấn đề dưới đây với bạn cũng như với những huynh tỷ đang vây quanh bạn.

           Đồng đạo chúng tôi thường bảo nhau rằng mặc xác hắn, ai mà không biết hắn là ai, đang làm ǵ ! Quả vậy, nếu chỉ là cá nhân một Dương Xuân Lương th́ bằng những lời hưu lẽ vượn của bạn chắc không ai thèm để ư. Tuy nhiên, quanh bạn c̣n c̣n một số đồng đạo thực tâm v́ đại nghiệp của Đạo đang bị lôi kéo bởi bạn mà họ vẫn chưa thức tĩnh hay nhận ra được những cuồng vọng của bạn. Loạt bài viết này hy vọng sẽ hữu ích cho những huynh tỷ này.

          Xin mở ngoặc trước khi vào đề là, có thể có những đồng đạo sẽ thắc mắc tại sao trước đây trên Diễn Đàn Về Nguồn của Hương Đạo Florida tôi lại cho đăng những bài viết của DXL, sao bây giờ lại không hợp tác với anh ta nữa. Xin thưa rằng, không chỉ riêng tôi mà c̣n rất nhiều đồng đạo có tấm ḷng, có những trăn trở v́ Đạo nghiệp đều cảm kích trước những mất mát của DXL trong tháng ngày tù tội v́ lo cho Đạo. Tôi th́ ở xa, không nắm bắt được nhiều thông tin về DXL, nên với cái "mác" ở tù v́ Đạo dễ dàng thuyết phục được nhiều người cộng tác cùng anh ấy, trong đó có tôi. Nhưng dần dần, trước mắt tôi không c̣n là một DXL đáng quí mà thay vào đó là một DXL đầy cuồng vọng và ngạo mạn được biểu lộ qua những hành tàng như cổ suư cho việc dùng đại tự Nam mô, Đạo lịnh 01, Đại Hội Nhơn Sanh, vân vân và vân vân.... Nên từ đó, không những tôi mà một số huynh tỷ trong Khối Nhơn Sanh do DXL chủ xướng đă không c̣n tín nhiệm anh ấy nữa. Đây cũng là chuyện dễ hiểu, cần làm, đối với những người biết suy nghĩ, lương thiện, trung thực và có thực ḷng để lo cho Đạo nghiệp. Đóng ngoặc.

          Bây giờ mời quí huynh tỷ c̣n trong Khối Nhơn Sanh xem qua những phân tích dưới đây:

           Việc dùng đại tự "Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát" thay cho "Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ".

          Trong Châu Tri 15 ngày 18/4/1931 (30/2/Tân Mùi) , Ngài Thượng Đầu Sư Thượng Trung Nhựt có trích lục vi bằng phiên họp Hội Thánh về chương tŕnh Hiến Pháp năm Mậu Th́n (1928) như sau:

Hồi năm Mậu Th́n, Đức Lư Giáo Tông giao cho ông Phối Sư Thái Ca Thanh lập chương tŕnh Hiến Pháp. Ngày 4-7-Mậu Th́n (28-8-1928) lễ Thượng Ngươn nhóm Hội Thánh có lập vi bằng. Tôi xin lục rút tờ vi bằng ấy ra sau đây :
" Ông Phối Sư Thái Ca Thanh đọc chương tŕnh Hiến Pháp : Trích đoạn chương V và các điều 22,23 và 24

CHƯƠNG THỨ V

ĐIỀU THỨ 22 : Nghiêm cấm trong Đạo không ai đặng lấy danh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mà dùng THIÊN ÂN, THIÊN NHĂN mà đề vào kinh sách, bố cáo ..v…v hay in Thánh Tượng kinh sách, nếu kinh sách và Thánh thượng ấy không có tŕnh ban kiểm duyệt xem xét trước.

ĐIỀU THỨ 23 : Ai phạm hai điều trên đây th́ các kinh sách, tượng ấy phải đem nạp cho Tổng lư ( tức Thượng Thống) huỷ bỏ. Người có lỗi sẽ giao về B́nh Viện ( tức Hoà Viện) phân đoán.

Thảng như người ngoại Đạo mà phàm nhằm điều lệ 22 quản lư Nội Viện chạy tờ Châu Tri cho chư đạo hữu các nơi biết, mà không dùng đến kinh sách, tượng in sái phép ấy.

ĐIỀU THỨ 24 : Kể từ ngày ban hành " Chương tŕnh Hiến Pháp" duy chỉ có một ḿnh Hội Thánh Cửu Trùng Đài được quyền in kinh sách, tượng để hiệu Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ"

                                                                              

Cũng trong Châu Tri này, đoạn dưới Ngài Đầu Sư viết :

" Ngày nay nhiều chức sắc Thiên phong tự tôn, tự đại chấp bút cầu cơ rồi in Thánh Ngôn, kinh sám, không do Hội Thánh.

Như các quyển : Tu Chơn Thiệp Quyết, Thánh Giáo Chơn truyền, Chánh lư yếu tà (Thánh thất Bạc Liêu, Rạch Giá, Mỹ Tho) cũng lấy danh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ để ngoài b́a, làm cho đạo hữu và nhơn sanh tin tưởng lầm của Đại Đạo Tam Kỳ làm ra....

Xin lưu ư :
Toà Thánh không nh́n nhận mấy quyển : Tu Chơn Thiệp Quyết, Thánh Giáo Chơn Truyền, Thánh Ngôn của Thánh Thất Bạc Liêu, Rạch Giá, Mỹ Tho".

                   (Trích "Tiểu Sử Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt"

                                                - Hội Thánh Giữ Bản Quyền) 

 

          Như vậy, trong Châu Tri 15 ngày 18-4-1931 có nhắc đến Vi Bằng nhóm Hội Thánh về chương tŕnh Hiến Pháp ngày 28-8-1928 ở Chương V Điều 22,23 và 24 đề cập đến việc dùng danh "Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ".

           Xin lưu ư là Châu Tri này ra đời sau Vi Bằng Chương tŕnh Hiến Pháp ba năm (tức là cập nhật hơn, mới hơn, luật hoá hơn). Nó được xem là một văn bản hướng dẫn việc thực hiện Điều 22,23,24 của Vi Bằng Chương Tŕnh Hiến Pháp năm 1928. Nếu để ư kỹ hơn, ta sẽ thấy Ngài Thượng Đầu Sư khi ra Châu Tri này chỉ đề cập đến các vị Chức Sắc tự ư cầu cơ rồi tự in Thánh ngôn, Kinh sám... và ngoài b́a vẫn ghi ĐĐTKPĐ mà không có sự kiểm duyệt cũng như không do mạng lịnh của Hội Thánh chớ không đề cập đến việc cấm dùng danh hiệu ĐĐTKPĐ trong các văn bản mang tính hành chánh.

          Thật vậy, Đạo Cao Đài bao nhiêu tuổi, hệ thống hành chánh đạo được triển khai bao nhiêu năm th́ đại tự "Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ" làm tiêu đề phía trên mỗi văn bản hành chánh vẫn được Hội Thánh cho phép sử dụng chừng ấy thời gian. Đây là một thực tế hiển nhiên, bất khả nghị luận.

          Đùng một cái, có một anh chàng sinh sau đẻ muộn không biết từ đâu ra, vớ được Điều 22,23,24 trong Vi Bằng Chương Tŕnh Hiến Pháp vội la toáng lên, một cách thiển cận và thiểu trí, rằng không được phép dùng tiêu đề " Đại Đạo... " trong các văn bản, và rồi anh ta lại chế ra cái tiêu đề "Nam Mô...".

          Xin hỏi:

          -  Giả sử không được phép dùng tiêu đề "Đại Đạo..." th́ văn bản nào của Hội Thánh cho phép dùng tiêu đề "Nam Mô..." ?

           - Và, trong suốt chiều dài lịch sử của đạo Cao Đài TTTN, Hội Thánh Lưỡng Đài đă sai khi để các cấp hành chánh đạo và các cơ quan của Đạo sử dụng tiêu đề Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ trong các văn bản?

           Nhóm Dương Xuân Lương luôn sử dụng tiêu đề "Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát" đặt phía trên mỗi văn bản hay bài viết của ḿnh thay cho tiêu đề "Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ" mà Hội Thánh cho phép dùng từ trước đến nay.

          Nếu những giấy tờ này chỉ lưu hành trong nhóm Khối Nhơn Sanh th́ chẳng ai thèm để ư đến làm ǵ. Đàng này, những Tờ Thỉnh Ư, Tờ Tường Tŕnh (như Tờ Tường Tŕnh ngày 5-12-2015 gởi Hội Thánh, gởi ngài Q. Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài), nhóm này đều dùng danh "Nam Mô..." thay cho "Đại Đạo...". Đây là một thái độ hỗn láo, xấc xược một cách ngông cuồng đối với Hội Thánh, mang hàm ư thách thức mọi người, thách thức Chức Sắc bề trên nhằm chứng tỏ rằng chỉ có ḿnh ta là hiểu biết, là đúng !!!

          Hy vọng rằng các huynh tỷ đang vây quanh Dương Xuân Lương trong nhóm tự xưng là Khối Nhơn Sanh sẽ có những suy nghĩ chính chắn hơn, hợp lẽ Đạo hơn khi đọc bài viết này.

 Nhất Nguyên Huỳnh Văn Mười

 

 
 
 
 
 
 
 
 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634