ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI  ĐẠO  TAM  KỲ  PHỔ  ĐỘ

(Cửu Thập Nhứt Niên)

T̉A THÁNH TÂY NINH

***

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BAN ĐIỀU HÀNH

BÁO ÂN ĐƯỜNG TRẢ LỜI

 

LTS: Tiếp theo TÂM THƯ gởi BĐH Trí Huệ Cung của đồng đạo vùng phụ cận Trí Huệ Cung và Châu Thành Thánh Địa phản ảnh về TỜ TR̀NH ngày 17/4/2016 có đoạn:

Nay chúng tôi xin đăng tiếp bài "Những Vấn Đề Cần Ban Điều Hành Báo Ân Đường Trả Lời" của Điền Lạc, do chính tác giả gởi đến Ban Biên Tập. Tác giả Điền Lạc đă nêu lên được những nghi vấn, khuất tất và bất thường của TỜ TR̀NH ngày 17/4/2016 và đề nghị ông Phạm văn Cưởng (thay mặt Ban Điều Hành) phải trả lời trước Nhơn Sanh.

Bài viết này đă phản ảnh được nỗi bất b́nh của hàng vạn đồng đạo chân chính và lương thiện trước việc làm bất nhất, lật lọng của BĐH Trí Huệ Cung về vấn đề Phật Cốt của Thất Nương.

Cảm ơn tác giả Điền Lạc và xin giới thiệu bài viết này đến đồng đạo xa gần.

Nhất Nguyên.

***

 

Kính gởi: Ông PHẠM VĂN CƯỞNG T.M Ban Điều Hành.

Chúng tôi vô t́nh có được bản phô tô Tờ Tường Tŕnh đề ngày 17-04-2016 do Ông Phạm Văn Cưởng kư tên gởi cho Ban Tôn Giáo Tỉnh Tây Ninh, Pḥng Nội Vụ Huyện Ḥa Thành, Ủy Ban Nhân Dân và Mặt Trận Tổ Quốc Xă Trường Ḥa. Và 10 ngày sau th́ có thêm bảy chữ kư bổ sung.

Đọc xong Tờ Tường Tŕnh đó chúng tôi thấy những điều bất thường như sau, cần được Ban Điều Hành Trí Huệ Cung (BĐH-THC) câu giải thích cho Đồng Đạo được biết:

1/- Báo Ân Đường Trí Huệ Cung từ trước đến nay là ngôi thờ Phật Mẫu thuộc Trí Huệ Cung, mà ba Cung (Trí Huệ, Trí Giác, Vạn Pháp) đều trực thuộc Hiệp Thiên Đài. Trí Huệ Cung có Ban Điều Hành được bầu lên có nhiệm kỳ do Hiệp Thiên Đài bổ nhiệm đều làm việc theo Nội Quy và Luật Pháp của Đạo.

Nay Ban Điều hành hiện tại viết Tờ Tường Tŕnh (ngày 17-4-2016) gởi cho chánh quyền lại không đề danh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mà để danh Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam v.v. Vậy Xin Hỏi: Báo Ân Đường là của Đạo mà Ban Điều Hành là của ai? Trực thuộc ai? (xin câu giải đáp)

2/- Trong đoạn 1 Tờ Tường Tŕnh có ghi: “Nơi Trí Huệ Cung mấy ngày qua đă xảy ra việc mất an ninh trật tự gây xôn xao dư luận quần chúng do nhóm người lạ mặt chiếm giữ Báo Ân Đường.”. Với câu nầy chúng tôi xin hỏi:

 - Việc ǵ đă xảy ra mà Ban Điều Hành báo cáo với chánh quyền là “đă xảy ra việc mất an ninh trật tự?”. Đâu là bằng chứng cho sự “mất an ninh trật tự” nói trên? (xin câu giải đáp)

- “Chiếm giữ Báo Ân Đường”. Xin hỏi:

          + Nhóm người lạ mặt mà Ban Điều Hành nói đến đă dùng phương tiện hoặc vũ khí  nào tấn công để (BĐH-THC) gọi là chiếm giữ?

          + Hay Ban Điều Hành ám chỉ những người đạo đến cúng Tứ Thời tại Báo Ân Đường là người lạ mặt chiếm giữ?

          + Xin hỏi: cụm từ “chiếm giữ” rất ư là lố bịch, nếu không có cuộc xô xát nào giữa người đạo đến cúng và Ban Điều Hành th́ đừng nên dùng từ của quân sự vào đây để chụp mũ đồng Đạo là “chiếm giữ” trong Đạo Cao Đài không cần những người có tâm địa hung dữ như vậy (xin câu giải đáp).

3/- Theo nguyên văn Tờ Tường  Tŕnh : “..Ban Điều Hành có mời nhóm chức sắc cho là có trách nhiệm phần tro cốt đến văn pḥng Ban Điều Hành yêu cầu di dời số tro cốt ra khỏi Báo Ân Đường Trí Huệ Cung…”. Câu nầy cho thấy Ban Điều Hành rất phạm thượng và vô lễ: xin nói  rơ thêm như sau:

a/-  (BĐH-THC) nói :“Nhóm chức sắc cho là có trách nhiệm". Tại sao Ban Điều Hành gọi Quư Chức Sắc đă dày công bảo thủ luật pháp Đạo là “nhóm chức sắc”? Đây là một câu nói bất kính không nên có trong cửa miệng của người tu hành.

b/- Tại sao quy cho nhóm chức sắc “cho là có trách nhiệm”? Trong khi chính Ban Điều Hành làm Tờ Yêu Cầu xin phép Hiệp Thiên Đài để hành lễ cúng tế Phật cốt Bà Thất Nương và chư vị thân nhân của Bà. Hiệp Thiên Đài đă đồng ư nên mọi việc đều xảy ra suông sẻ và trật tự trong Lễ Cúng Tế Truy điệu 29-2.

Vậy việc đổ thừa cho “Nhóm chức sắc cho là có trách nhiệm” có phải là một điều lật lọng vô ư thức của Ban Điều Hành hay không? Nếu Ban Điều Hành đă không xin phép hoặc nếu không đồng ư từ trước 29 tháng 2 th́ mọi việc đă êm đẹp mà danh tiếng của Ban Điều Hành cũng không bị mất thê thảm như hiện nay, khi mọi việc đă thành công tốt đẹp trong ṿng trật tự th́ (BĐH-THC)  lại không cho gởi tạm các tro cốt, như vậy Ban Điều Hành đă tự lộ rơ dă tâm thù hằn, ích kỷ và hẹp dạ với tro cốt chứ chẳng có một lợi ích nào khác.

3/- Theo nguyên văn Tờ Tường Tŕnh cho thấy không phải Quư Chức Sắc không chịu di dời mà chỉ muốn tạm gởi các tro cốt nơi Báo Ân Đường chờ Hội Thánh Lưỡng Đài quyết định. (theo Vi Bằng hội nhóm nơi Vạn Pháp Cung).

Nay Ban Điều Hành lại lật lọng trở quẻ bảo phải di dời ngay, th́ Quư Chức Sắc cũng đồng ư nhưng cũng cần thời gian, c̣n chờ bàn lại với thân nhân các tro cốt . Đây là một câu trả lời chân thành  và chính đáng. Câu nầy cũng không được Ban Điều Hành đồng ư, nên mới làm Tờ Tường Tŕnh yêu cầu quyền đời can thiệp.  Điều này cho thấy Ban Điều Hành hiện nay không phải là người thừa kế của Phạm Môn mà là những ác tăng chuyên đi gây khó khăn trong lúc người khác gặp phải khó khăn hoạn nạn. Quư Ông trong Ban Điều Hành nên tự xem lại có c̣n xứng đáng trong trách nhiệm điều hành của ḿnh hay không? Sao người Đạo lại khó khăn với Đạo như vậy? (xin câu giải đáp).

4/- Đoạn áp chót trong Tờ Tường Tŕnh, nguyên văn: “Ban Điều hành chúng tôi là người Tôn Giáo không biết phải làm sao”

Chúng tôi xin hiến kế:

          - Nếu không biết phải làm sao th́ nên mời toàn thể gia đ́nh Phạm Môn đến để biểu quyết có nên di dời các tro cốt ngay hay là chờ phối hợp với gia đ́nh thân nhân phần tro cốt?

          - Hoặc là nếu có khó khăn quá đổi mà quư Ông không thể công khai nói được th́ Quư Ông nên từ chức để đồng Đạo cử lên một Ban Điều Hành mới, chớ đừng nên yêu cầu quyền đời can thiệp vào chuyện nội bộ của Đạo sẽ gây tiếng không tốt cho chánh quyền trên trường quốc tế. Mà chắc chắn chánh quyền sẽ không giúp được đâu! (xin câu giải đáp).

5/- Riêng đối với bảy Quư Ông kư tên bổ sung sau mười ngày. Đây là một việc vô cùng lạ trong nguyên tắc gởi văn thư từ trước đến nay, như sau:

a-/ Quư Ông đến Ba Cơ Quan đă gởi Tờ Tường Tŕnh xin rút lại về kư bổ sung phải không?

b-/ Thật sự Tờ Tường Tŕnh tuy vẫn đươc Ông Phạm Văn Cưởng kư xong nhưng vẫn c̣n để đó chưa gởi, rồi Ông Cưởng áp lực quư Ông sau mười ngày quư Ông mới chịu kư?

c-/ Hay là Quư Ông kư trong bản phô tô c̣n lại để hù cho nhơn sanh thấy là toàn Ban Điều hành đều kư , chớ kỳ thật th́ Tờ Tường Tŕnh này nằm ở cơ quan nhà nước là ư riêng và chỉ có một chữ kư duy nhứt của  Ông Phạm Văn Cưởng mà thôi? (xin câu giải đáp).

6/- Nếu tất cả vấn đề được đặt ra ở trên mà Ban Điều Hành im lặng không giải đáp cho đồng Đạo rơ th́ coi như là Ban Điều Hành Trí Huệ Cung ngưng việc yêu cầu di dời tro cốt của Bà Thất Nương và thân nhân ngay tức khắc vậy.

Cuối cùng, th́ việc di dời các phần tro cốt ra khỏi Báo Ân Đường cũng phải làm, nhưng mà làm trong luật thương yêu để thong thả cho gia đ́nh t́m nơi khác đầy t́nh người, biết Vị Tha Bác Ái mà gởi,  hoặc là làm trong tinh thần thù hận, ích kỷ hẹp ḥi của quư Ông trong Ban Điều hành mà thôi!

Kính gởi đến quư Ông trong Ban Điều Hành lời chúc được an lành trong ṿng tay thương yêu của Hộ Pháp và sự che chở của Bà Thất Nương Diêu Tŕ Cung.

Nay kính.

Thánh Địa ngày, ngày 28-03-Bính Thân

(dl 04-05-2016)

Điền Lạc

Tin mới nhứt:

1/-Trong buổi họp nội bộ chiều nay ngày 28-03-Bính Thân (dl 03-05-2016) tại Báo Ân Đường, Ông Trưởng Ban Điều Hành LÊ HOÀNG ÂN buộc Ông NGUYỄN HOÀNG HỒNG  là làm đơn xin từ chức. Ông Nguyễn Hoàng Hồng đáp rơ: Căn cứ  mười điều giới răn của Đức Hộ Pháp dạy cho Phạm Môn th́ tôi không vi phạm điều ǵ , tại sao tôi phải từ chức?

2/-Ông Trần Hay Trường Minh đề nghị giải thể BĐH-THC để bầu lại Ban Điều Hành mới. (Nhận xét: nếu Bầu lại Ban Điều Hành mới th́ cơ Quan nào kư Lịnh bổ nhiệm? V́ ngoài Hiệp Thiên Đài th́ không ai đủ tư cách và thẩm quyền bổ nhiệm.)

Điền Lạc

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634