ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHỮNG KẺ TỪ BỎ LINH HỒN

(Góp ư bài viết của Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm

trên trang hoithanhphucquyen.org..)

Điền Lạc

     Cái đúng sai trong cửa Đạo chỉ có thể dựa trên Luật Pháp của Đạo, nhứt là Pháp Chánh Truyền phán xét mới có thể kết luận đươc. Thế mà ngày nay người ta tự do buộc tội người này sai, người kia đúng v́ đă làm những việc không giống ḿnh. Người đứng trên quan điểm bảo vệ danh dự cá nhân phê b́nh người xả thân lo cho đại nghiệp v.v và v.v.

     Sống trong thời kỳ Đạo Pháp bị canh cải và xem thường, cộng với phương tiện thông tin hiện đại, nên mới có xảy ra t́nh trạng ấy. Người b́nh dân do hiểu chưa hết nên vấp phải đă đành, người trí thức cũng len vào đường thị phi chống đối hay soi mói, thật là một trường náo nhiệt!!

     Đó là cái khó khăn, nhưng cũng thật cần thiết để thử thách chư môn đệ của Chí Tôn. Cổ nhân Việt nam có câu:

“Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả.

Anh hùng hào kiệt có hơn ai..?” (Phan Bội Châu)

     Trong cửa Đạo cũng vậy, nếu hanh thông trọn vẹn (đường đạo bằng phẳng), th́ làm ǵ tuyển hiền trạch thánh cho được? Nếu ai cũng là người toàn vẹn, một cách máy móc, luật pháp không phạm, lễ nghi không đổi v.v. th́ tất cả đều là học sinh giỏi cả.

     Đạo Lịnh 01 ra đời như là lập một trường thi tốt nghiệp. B́nh thường ai cũng có thể học giỏi, nói hay, luật pháp làu thông. Nhưng khi Đạo nạn mới biết ai c̣n, ai mất? Ai trung, ai nịnh? v.v.

     “…Gia bần tri hiếu tử, quốc loạn thức trung thần…”.

     Trong cơn khảo Đạo 40 năm qua, biết bao Chức Sắc, Chức việc Đạo Hữu bị xảy chơn lọt giếng về mặt thiêng liêng v́ phạm pháp luật Đạo và lời minh thệ!!!.

     Cũng c̣n có nhiều người tâm huyết luôn ǵn giữ, không ḷng một dạ hai, không sờn chông gai thử thách… đó là cơ quan bảo thủ Luật Pháp Đạo: Đấy là Hiệp Thiên Đài. Nhưng cũng có những người tâm huyết nhưng lập trường chưa vững, nửa chừng ngă quị hay đổi hướng…

     Hiệp Thiên Đài có nhiệm vụ ǵn giữ và bảo tồn chánh pháp. Việc làm của HTĐ là lập lại trật kỷ cương của Đại Đạo chớ không phải là lập một Hội Thánh mới (như nhơn sanh thường nghĩ) để đối lập với Hội Thánh ngoài giáo pháp chơn truyền do Ông Nguyễn Thành Tám Chưởng Quản.

     Trong hoàn cảnh hiện nay, nếu dừng lại ở việc không hợp tác với phàm giáo ngoài giáo pháp chơn truyền là chúng ta mới chỉ tự bảo vệ được chính ḿnh. Vợ và con ḿnh chưa chắc đă bảo vệ được. C̣n hàng triệu tín đồ đang bơ vơ nữa th́ sao? V́ vậy, đối thoại với ban lănh đạo Hội Thánh mới là một việc b́nh thường để đi đến chấn chỉnh Đạo Pháp.

     Đức Chí Tôn dạy: “Lựa dèo lựa thế độ nhơn sanh” là vậy đó.

     Cách đi, cách làm, cách thực hiện của Chức Sắc HTĐ là bằng mọi phương pháp để lập lại trật tự Đạo Pháp trong ôn ḥa, bất bạo động. Các Chức Sắc HTĐ có vi phạm điều nào của Luật Pháp Đạo chưa? Chắc hẳn là chưa!

     Nếu phải hy sinh tánh mạng, tài sản, chịu nhục, chịu khổ để lấy lại được Đạo quyền th́ người tín đồ trung kiên của Đại Đạo vẫn không từ nan. Thánh tử Đạo mỗi thời kỳ có một nét đặc thù riêng. Bài viết của hiền huynh Phạm Thanh B́nh tựa đề “NHỮNG TẦM NH̀N” (trang huongdaoflorida.com) tuy có thẳng thắn, lời thật mất ḷng nhưng rất sát với thực tế, rất cần thiết cho những ai chỉ biết khư khư bảo vệ danh dự chính cá nhân ḿnh - đi đă phá, gièm pha chống đối với người lo đại cuộc - một cơ hội suy nghĩ rộng hơn.

     Tôi rất thương những bạn hữu ấy!!! Người tôi tội nghiệp nhứt là HT Nguyễn Thanh Liêm. Tôi không trách những ư Ông b́nh phẩm việc làm của các Chức Sắc HTĐ v́ mỗi người có một cách để  lo cho Đạo. Cái mà tôi tội nghiệp chính là: Ông Liêm đă đề nghị “…tốt nhất là vô hiệu hóa phiên họp ngày mùng 2 tháng 9 năm Ất Mùi để không mang tiếng cho Cơ Quan Hiệp Thiên Đài…” (trích trang hoithanhphucquyen.org..)

     Trở lại lịch sử, cách đây gần một năm, ngày 2 tháng 9 năm Ất Mùi, toàn thể Chức Sắc HTĐ có buổi hội nghị tại văn pḥng HTĐ kết quả công cử được vị Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài và các vị phụ trách cấp dưới trực thuộc. Tuy chưa được một năm, nhưng nó vẫn là lịch sử. Đây là một sự khởi đầu khẳng định chủ quyền của Đạo trong điều kiện vô cùng eo hẹp khó khăn. Sớm hơn th́ không thể mà trể hơn cũng không thể…Đó là thiên thời. V́ vậy toàn Đạo đều mừng ngày này.

     Dĩ nhiên Chi Phái Nguyễn Thành Tám th́ tức giận và lo sợ, nên cho người đóng cửa văn pḥng HTĐ rồi sau đó gây khó khăn đủ điều. Tuy vậy, HTĐ vẫn làm được nhiều việc có ư nghĩa vô cùng quan trọng. Nhơn sanh nhờ đó đă hiểu ra đâu là luật pháp và đâu là ngoài giáo pháp nên niềm tin ngày càng nhiều. Những người bị mất quyền lợi hoặc tầm nh́n hạn hẹp đă phản đối việc làm đă từng bước đem Đạo trở lại hanh thông của Quí Chức Sắc HTĐ. Ông Nguyễn Thanh Liêm vội vả phủ nhận tất cả ư nghĩa ấy, rồi đề nghị “…tốt nhất là vô hiệu hóa phiên họp ngày mùng 2 tháng 9 năm Ất Mùi để không mang tiếng cho Cơ Quan Hiệp Thiên Đài…” (trích trang hoithanhphucquyen.org..)

     “..vô hiệu hóa phiên họp ngày mùng 2 tháng 9 năm Ất Mùi..” tức là phế bỏ Hiệp Thiên Đài đă cố nhen nhúm h́nh thành. Thử so lại cái tội  đóng cửa văn pḥng HTĐ của Ông Nguyễn Thành Tám và cái tội đ̣i “VÔ HIỆU HÓA” của ông HT Nguyễn Thanh Liêm tội nào nặng hơn? Đến đây th́ Ông Liêm và đồng Đạo có thể tự suy gẩm và trả lời được. Ông th́ hủy phần xác, Ông th́ hủy phần hồn.

     Với t́nh bạn đồng môn trước đây, nay là bạn đồng sanh (v́ Ông đă đ̣i vô hiệu hóa HTĐ…) tôi thấy Ông đă đi quá đà trong việc phát biểu này. Hiệp Thiên Đài là hồn, Cữu Trùng Đài là xác. Khi đ̣i vô hiệu hóa HTĐ tức là trong ḷng Ông không c̣n HTĐ nữa. Hay nói khác hơn là Ông đă từ bỏ linh hồn của Đạo cũng là linh hồn của chính ḿnh.

     Có thể do quá nóng ḷng mà ông Liêm lở mồm phát biểu thế khi chưa thấy hết tầm quan trọng cho câu nói đă phát ra. Cách duy nhứt là Ông hảy sớm vô hiệu hóa cái câu “…tốt nhất là vô hiệu hóa phiên họp ngày mùng 2 tháng 9 năm Ất Mùi để không mang tiếng cho Cơ Quan Hiệp Thiên Đài…” để cầu xin thiêng liêng tha tội mà tự cứu ḿnh. Cơ hội tốt nhứt là Ông Nguyễn Thanh Liêm về nhập tịnh là vừa.

     Đôi hàng tâm sự kính gởi đến Ông Nguyễn Thanh Liêm và những facebooker đă vô lễ với HTĐ để b́nh tâm suy xét.

Nay kính

Thánh Địa, ngày 10 tháng 8 năm Bính Thân

ĐIỀN LẠC

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634