ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHỮNG KẺ KHÔNG MUỐN HỘI THÁNH PHỤC QUYỀN.

(Cảm nhận sau khi đọc THÔNG BÁO của Chức Sắc HTĐ

ngày 14-8-Bính Thân 2016)

Phạm Thanh B́nh

     Vừa qua, hôm mùng 5 tháng 8 Bính Thân (5-9-2016) tức là trước Hội Yến Diêu Tŕ Cung 10 ngày, Hiền huynh Quản Văn Pḥng HTĐ có thay mặt Chức Sắc HTĐ gởi một Thông Bạch đến hệ phái Cao Đài Tây Ninh của Đạo huynh Nguyễn Thành Tám để nhắc lại trách nhiệm của ḿnh trong Đại Lễ Hội Yến Diêu Tŕ Cung v́ đó là trách nhiệm thiêng liêng của Hiệp Thiên Đài mà không ai có thể làm thay đươc. Sau khi Thông Bạch được gởi lên công cộng th́ lập tức có biết bao người đổ xô về b́nh luận không một chút cảm thông và nương tay, bớt miệng thậm chí c̣n đ̣i vô hiệu hóa tức là hủy bỏ phiên hội nghị công cử Quyền Chưởng Quản HTĐ ngày 2-9-Ất Mùi (2015)..

     Đến nay, c̣n duy nhứt một ngày nữa là  Đại Lễ Hội Yến Diêu Tŕ Cung (14-8-Bính Thân) mà cơ quan chiếm giữ Báo Ân Từ ngôi thờ Phật Mẫu là Hội Thánh của Đạo Huynh Nguyễn Thành Tám vẫn không có văn bản trả lời là đồng ư giao lại hay không Ngôi Báo Ân Từ cho Chức Sắc HTĐ hành lễ. Thái độ im lặng này cũng là một cách bày tỏ lập trường của Đạo Huynh Nguyễn Thành Tám là quyết định đi ngoài giáo pháp chơn truyền tới cùng. Trước t́nh huống này, người có trách nhiệm thiêng liêng tổ chức Đại Lễ HY.DTC phải làm ǵ ngoài việc gởi Thông Báo không tổ chức buổi Đại Lễ đến cho nhơn sanh được biết ngày 14-8-Bính Thân. Th́ ngay lập tức không biết bao người đổ xô về b́nh luận không một chút cảm thông và nương tay, bớt miệng y như khi Thông Bạch được đăng lên vậy.

     Tưởng cũng không nên đăng lại những ư kiến không xây dựng này lên công cộng mà làm ǵ, v́ họ sẳn trong ḷng không có HTĐ. Chỉ xin đơn cử trích  một ư trong bài viết của Nguyễn Hữu Tài trong thuyết minh các video quay các đoàn xe về Báo Ân Đường. Tài nói đồng Đạo khắp nơi về Báo Ân Đường để hiệp cùng Chức Sắc HTĐ đấu tranh kỳ Đại Lễ Hội Yến này khi chưa nghe Thông Báo ngày 14-8. Ư của Hữu Tài đă đổ thừa như cho là HTĐ đă kêu gọi nhơn sanh về đấu tranh nhưng bất ngờ tuyên bố rút lui cho nhơn sanh hẩng hụt vậy???. Không biết Hữu Tài vu khống như vậy th́ có lợi ích ǵ cho bản thân, cho Đạo không? Hay có lợi cho Đạo huynh  Nguyễn Thành Tám?

     Giả Sử, hôm mùng 5 tháng 8 tức  5-9-2016, HTĐ không gởi Thông Bạch, không làm ǵ cả th́ chắc chắn đến nay những người này lại đổ xô về b́nh luận không một chút cảm thông và nương tay, bớt miệng y như khi hai kỳ Thông Bạch (4-9-2016) và Thông Báo (14-9-2016) được đăng lên vậy. Họ sẽ thẳng tay lên án là HTĐ từ đă chối bỏ trọng trách thiêng liêng trong Đại Lễ HY.DTC cho nên Phàm giáo của Đạo huynh Tám mới thoăi mái tổ chức v.v. và v.v.

     Tôi đặc biệt t́m kiếm mà không thấy một ư kiến nào lên án việc làm vô đạo đức, bất chấp thị phi của Hội Thánh Nguyễn Thành Tám về việc không chịu hồi đáp cho Bạch Thư để cho Lễ HY.DTC được tổ chức đúng theo chơn pháp và căn cội giữa HTĐ và DTC. Tại sao vậy? Tại sao?

     Thôi th́, số phận của HTĐ là lúc nào cũng bị nạn như thế! Nhưng HTĐ không năn ḷng thối chí đâu! C̣n bao nhiêu đá nữa hăy cứ đem ra ném đi!!! V́ họ lúc nào cũng không mong muốn cho Hội Thánh của Chí Tôn phục quyền. Họ đứng đối lập với HTĐ là nối gươm cho phàm giáo đó vậy.

     Dù cho số nhỏ phản đối này có muốn làm những ḥn sỏi cản đường, th́ HTĐ vẫn làm nhiệm vụ cho đến hơi thở cuối cùng để đ̣i quyền Đạo lại cho nhơn sanh. Ai không cùng lập trường với Chức Sắc HTĐ th́ cứ đi con đường riêng của ḿnh vậy. Dù sao cũng là bạn đồng sanh và cao hơn nữa là đồng môn không ai giận hờn hay ghét bỏ các bạn ấy đâu. Nhưng tạm thời hăy đứng qua một bên để cho HTĐ làm nhiệm vụ .

     Đại Lễ Hội Yến Diêu Tŕ Cung năm nay không có HTĐ tổ chức. Chắn chắn là phàm giáo sẽ làm bất chấp dư luận và nhờ vào sự im hơi lặng tiếng của số nhơn sanh có học thức biết dùng phương tiện thông tin hiện đại như đă dùng với HTĐ vậy. Thôi th́ số phận của nhơn sanh sẽ c̣n lắm chông gai trên đoạn đường sắp tới.

     Kính chúc toàn thể Chức Sắc Chức Việc và đồng Đạo gần xa được hưỡng hồng ân của Phật Mẫu và Cữu vị Nữ Phật trong mùa Hội Yến Bính Thân. Phật Mẫu sẽ rơi lụy mà bảo vệ cho toàn thể chúng ta.

Thánh Địa, ngày 14 tháng 8 Bính Thân.

PHẠM THANH B̀NH.

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634