ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

TA THNH TY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GC NHN

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TN

TIN TỨC SỰ KIỆN X HỘI

LIN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhng By Chim Np Mnh Bn Nhau Cho m

 

New Zealand vo ma lnh, cc by chim thường np st vo nhau đ to gi hơi m cho nhau.

Con chim đu đn pha ngoi cng.


Image
Khng ph
i l su đu nh.

Image
B
y n nh ta vo nhau trn dy thng.

Image

Zoom in (real dimensions: 574 x 526) Image

Image
B
y n trong cơn bo tuyết ma xun.

Image
Chim c con n
m st bn nhau trong t m.

Image
Cc con chim Superb Fairy Wren con đang np mnh vo nhau bn c
nh chim cha mt mi.

Image
Kt Uyn
Ương np vo nhau.

Zoom in (real dimensions: 574 x 574) Image
Cc ch ng
ng con đang yn lnh nm ng bn nhau

Image
Gia đnh chim bi c.

Image

Image

Image
Tnh Ph
T.

Image

Image
Ci l
nh ca hng đng.

Image

 

 

-- 

 

 

 

 

THƯ GIN

THNG TIN CHC MỪNG

PHN ƯU

KINH SCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634