ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHẬN ĐỊNH 03.

“TTANT tự đặt chủ trương riêng trái với luật đạo”.

HH CTS LMC VIẾT:

Ngoài ra, việc làm này c̣n đi ngoài chủ trương tuyệt đối bất bạo động của TTANT, kể cả bằng ngôn ngữ, đối với chi phái HĐCQ và chính quyền các cấp.

&&&

Bài nhận định số 03 nầy xin làm rơ việc: Thánh Thất An Ninh Tây không có quyền lập ra chủ trương riêng.

&&&

Bài trước chúng tôi nhận định rằng HH CTS LMC mượn danh toàn thể tín đồ TTANT để xúc phạm chức sắc thiên phong.

(SAU ĐÓ HH CTS LMC ra thư mời. Nội dung thư mời th́ chưa nhận xét....).

Trong đoạn trên HH CTS LMC viết của TTANT. Vậy TTANT gồm có những ai?

./- Là một ḿnh HH CTS LMC.

./- Là BTS TTANT do HH CTS LMC đứng đầu?

./- Là BTS và toàn thể người đạo nơi địa phương?

Tôi tin rằng 05 chữ TTANT nhiều khả năng chỉ có một ḿnh HH CTS LMC độc diễn chớ không có BTS hay Đạo Hữu trong đó. Tôi chưa từng thấy một Thánh Thất nào dám ra một VĂN BẢN với chủ trương như vậy. Nói trắng ra là HH CTS LMC tiếp tục mượn danh tập thể đề ra chủ trương như trên để phục vụ cho bài CÁO LỖI.

Thứ nữa nếu đă là chủ trương của TTANT th́ phải công khai cho người đạo biết nó được lập vào ngày tháng năm nào? Thành phần nào lập? Đă có công bố ra chưa hay c̣n trong hộc tủ (cũng có thể là mới nẫy sinh trong đầu để PHỤC VỤ cho bài cáo lỗi...).

Tóm lại: Nếu có chủ trương như vậy HH CTS LMC vui ḷng đính kèm vi bằng để Tôi biết mà rút nhận xét bên trên lại.

Đó là nói về hiện thực sinh hoạt của TTANT để quí vị quan tâm thấy rằng HH CTS LMC đă hành quyền CTS của ḿnh mà không căn cứ vào pháp luật đạo. Tiếp đây là phần tŕnh bày về Pháp luật đạo liên quan.

&&&

Chiếu theo Pháp Chánh Truyền TTANT không có quyền lập ra chủ trương riêng. Xin dẫn chứng rơ như sau:

Theo Pháp Chánh Truyền chú giải (phần quyền hành của Giáo Sư, Giáo Hữu và Lễ Sanh) th́ Chức Sắc khi đi hành đạo địa phương nếu thấy có điều luật nào của Đạo mà không thể áp dụng cho nơi ḿnh hành đạo được th́ có quyền xin chế giảm. PCT qui định rất rơ: ...mổi điều sửa cải phải do nơi Hội Thánh phê chuẩn.

Pháp Chánh Tuyền không hề ban quyền cho Phẩm Chánh Trị Sự hay Bàn Trị Sự đặc ra chủ trương riêng (nếu có sự phê chuẩn của Hội Thánh về chủ trương như vậy HH CTS LMC cần tŕnh ra).

&&&

Hạnh Đường BTS qui định:

./- Chỉ thi hành những việc do Hội Thánh ra lịnh bằng văn kiện chính thức, không nên chia phe phân nhóm, làm mất sự đoàn kết thân mật trong Bổn Đạo và gây khó khăn cho Hội Thánh.

./- Bổn phận của Chức Việc Bàn Trị Sự phải tuân mạng lịnh của Hội Thánh truyền dạy, không được phép trái với sở định của bề trên, chẳng nên lấy ư riêng của ḿnh mà canh cải bất tùng giáo hóa, phải giữ lễ nghĩa khiêm cung đối với Chức Sắc Hội Thánh cho vẹn toàn bổn phận làm em, dầu người có kém tài, kém trí đi nữa, đàn em cũng chẳng nên khinh khi, vi lịnh. Khinh khi vi lịnh người tức là buộc vào ḿnh cái tội bất tuân Luật Pháp.

Nên HH CTS LMC viết:

Ngoài ra, việc làm này c̣n đi ngoài chủ trương tuyệt đối bất bạo động của TTANT, kể cả bằng ngôn ngữ, đối với chi phái HĐCQ và chính quyền các cấp.

Là một câu vượt quá thẩm quyền của vị CTS hay cả BTS cộng với toàn thể tín đồ TTANT cũng không có quyền đặc ra chủ trương riêng. Nếu Thánh Thất nào được phép có chủ trương riêng (với nội dung ǵ) th́ phải trưng ra được văn bản chấp thuận của Hội Thánh Cao Đài.

Tóm lại căn cứ vào Pháp Chánh Truyền, Hạnh Đường BTS th́ bất cứ một BTS nào (Thánh Thất nào) cũng không được quyền lập ra một chủ trương riêng. Tất cả các Thánh Thất đều phải thực hiện chủ trương chung của Hội Thánh Cao Đài.

(Trong bài viết ngày 13-05-2014 HH CTS LMC có dẫn câu: Nhập gia tùy tục và xác định rằng tục đó của TTANT là điều xằng bậy. Nếu mỗi Thánh Thất đều hiểu như thế là loạn đạo. Thánh Thất là nhà chung của toàn đạo nên BTS phải theo khuôn phép chung của Đạo. BTS mà tự cho ḿnh có tục riêng là trái luật đạo)

KẾT LUẬN.

Theo pháp luật đạo TTANT không có quyền đề ra chủ trương riêng: Ngoài ra, việc làm này c̣n đi ngoài chủ trương tuyệt đối bất bạo động của TTANT, kể cả bằng ngôn ngữ, đối với chi phái HĐCQ và chính quyền các cấp.

TTANT tự vẽ bùa rồi đeo như vậy là không có tính pháp lư đạo trong đó; nên nội dung của chủ trương riêng đó như thế nào chúng tôi miễn bàn.

(c̣n tiếp nhận định 04.

Đối chiếu mấy bài viết của HH CTS LMC: Một đống xà bần.).

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634