ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAM MÔ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG

ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

 TỜ NHẬN ĐỊNH.

“Về bài CÁO LỖI...ngày 10-05-2014 cùa CTS Lê Minh Châu”.

 

Kính quí Chức Sắc, Chức Việc và Đồng Đạo đă tham dự Lễ Kỷ Niệm 55 năm Đức Hộ Pháp triều thiên tại Thánh Thất An Ninh Tây.

Kính quí vị quan tâm đến vấn đề.

Kính hiền huynh Chánh Trị Sự Lê Minh Châu.

Tôi là Trần Văn Nhân 61 tuổi hiện ngụ tại Sài G̣n. Tôi có dự kỳ cúng kỷ niệm ngày 05-04-Giáp Ngọ (10-05-2014) tại Thánh Thất An Ninh Tây. Tôi đến theo lời mời của hiền huynh Lễ Sanh Ngọc Nghệ Thanh. Tôi cũng là người đă lắng nghe bài phát biểu và đă tham gia hô rất to các yêu cầu chánh đáng và bức thiết do hiền huynh Lễ Sanh hô trước...

Tôi xin nêu một vài nhận định về bài viết CÁO LỖI VỀ THIẾU SÓT TRONG ĐÀN CÚNG NGÀY KỶ NIỆM ĐHP TRIỀU THIÊN của hiền huynh Chánh Trị Sự Lê Minh Châu Thánh Thất An Ninh Tây (HH CTS LMC TTANT).

NHẬN ĐỊNH MỘT:

mượn danh các Đấng Thiêng Liêng để chụp mũ người đạo”.

HH CTS LMC TTANT viết:

...Lễ Sanh Ngọc Nghệ Thanh đă mắc phải sai lầm là THẤT LỄ CÙNG CÁC ĐẤNG v́ theo lời Đức Chí Tôn, trong đàn cúng, có vô vàn các chư Thần Thánh Tiên Phật chứng minh, do đó tín đồ không được phép tự ư đồng thanh hô to bất cứ lời lẽ nào, phải tuyệt đối giữ sự thanh tịnh, sự tôn kính các đấng thiêng liêng và sự trang nghiêm đàn cúng....

Xin làm rơ như sau:

Trong khi giảng về con đường thiêng liêng hằng sống bài số 02  ngày 08-09-Mậu Tư (1948) Tôn Sư có giảng về Ngài Vương Quang Kỳ là người của chi phái song Ngài vắt áo tốt trên vai đi ngật ngờ ngật ngưỡng qua Bát Quái Đài và dạy rơ rằng:

...Ấy các bạn đủ biết, dầu hành tàng của người bề hữu-vi thấy trái hẳn nền chơn-giáo Đức Chí-Tôn mà trọn tâm tín-ngưỡng Ngài, ta đoán không đặng, người thọ Thiên-Phục áo măo dầu không thế ǵ mặc vô được, duy cầm nơi tay đi ngang vô Bát-Quái-Đài không quyền-lực nào ngăn cản được. Chúng ta nên lấy bài học ấy đặng để trong tâm, đừng phê-b́nh công kích...

 

Thứ nữa việc cúng xong rồi hô to theo thiễn ư là hiền huynh Lễ Sanh đă học theo cách làm của Tôn Sư ngày 20-9-Giáp Ngọ (1954).

Tôn sư thực hiện việc hô to tại Đền Thánh sau một đàn cúng khi đem tro cốt Kỳ Ngoại Hầu Cường Để về Ṭa Thánh. (LTĐ Q6).

Bần Đạo không thấy mà đă nghe Đồng Bào Việt Kiều ở Đông Kinh thuật điều ấy làm cho Bần Đạo khóc, và chính ḿnh Bần Đạo chỉ biết khóc mà thôi.

Nối theo lời kêu gọi thống thiết của Ngài Bần Đạo về đến đây cũng xin cả toàn thể con cái Đức Chí Tôn Nam, Nữ Lưỡng Phái lập lại lời thống thiết trước giờ chết của Ngài. Bần Đạo hô cả thảy đều hô theo: "VIỆT NAM MUÔN NĂM".

Từ 02 dẫn chứng trên người đạo rút ra được điều ǵ? Theo thiễn ư người đạo nên biết giới hạn của ḿnh:

1/- Đủ quyền nhận xét đồng đạo vi phạm điều luật nào th́ cứ dẫn chúng ra để giúp nhau biết mà tránh.

2/- Lưu ư rằng chúng ta đủ quyền kết luận vi phạm so với điều luật nào là xong. Không có quyền nói đến công hay tội của người đạo. V́ chuyện công hay tội là quyền của thiêng liêng.

HH CTS LMC viết: ..Lễ Sanh Ngọc Nghệ Thanh đă mắc phải sai lầm là THẤT LỄ CÙNG CÁC ĐẤNG... 

Trong bài viết chúng tôi thấy hiền huynh CTS đă không dẫn chứng được HH Lễ Sanh vi phạm điều luật nào mà chỉ thấy HH CTS dùng lời dạy của Đức Chí Tôn để chụp mũ người đạo rất máy móc...

Làm sao HH CTS biết rằng các Đấng hài ḷng hay không về việc hô các yêu cầu chánh đáng trên một cách rất nghiêm trang?

Nếu có nhu cầu hô to điều chánh lư (hay biểu lộ sự đồng t́nh) trong nền Đạo th́ Đức Hộ Pháp đă làm từ 60 năm trước rồi... HH Lễ Sanh chỉ là người học theo cách của Tôn Sư th́ có mắc lỗi như HH CTS viết chăng?  C̣n xét về nội dung các lời hô:

TOÀN ĐẠO TRI ÂN ĐỨC HỘ PHÁP.

PHẢN ĐỐI BẢN ÁN.

NHÀ NƯỚC HỦY BỎ BẢN ÁN

Và mật niệm để tưởng nhớ những Thánh Tông Đồ đă hy sinh trong đường lối Ḥa B́nh Chung Sống của Đức Ngài...

Có nội dung nào là không chính đáng? Có người đạo nào phản đối nội dung trên chăng? Có chăng chỉ là người phản đạo hay muốn hại đạo.

Tóm lại:

Việc hô to khi cần là học theo tôn sư.

Nội dung là chánh đáng và cần thiết.

Như vậy th́ không có ǵ là thất lễ với các Đấng hết.

Trong các Đấng mà Đức Chí Tôn dạy chúng ta thờ phượng đều có đủ đức tính công b́nh, chính trực, vị tha và không cố chấp.

Bản án Cao Đài rất đau đớn cho nền Đạo nói chung và Tôn Sư Hộ Pháp nói riêng. Ai là người Đạo Cao Đài chân chính đều không chấp nhận nó. Vậy nhân ngày kỷ niệm của Tôn Sư đem ra bày tỏ trong một đàn cúng là một sáng kiến đáng lưu vào đạo sử cớ sao lại cho là thất lễ cùng các Đấng?

 Trong lời minh thệ khi nhập môn có dạy ....hiệp đồng chư môn đệ ǵn luật lệ Cao Đài...

Luật là những điều đă ghi trong các văn bản do Hội Thánh ban hành.

Lệ là những điều mà tiền bối đă làm (nhưng không thành văn bản luật)...hậu tấn cần nghiên cứu để áp dụng.

Tôi nghĩ rằng việc làm của hiền huynh Lễ Sanh là làm theo lệ của Tôn Sư để lại. HH CTS LMC không hiểu được lệ nầy nên mới viết như trên. Cùng là người theo chánh giáo chơn truyền (không chấp nhận theo chi phái), lẽ ra HH CTS nên lấy đại thế làm trọng, đem điều ḿnh thắc mắc tŕnh chánh để mọi người cùng tham gia làm sáng tỏ. Tiếc thay HH CTS lại quả quyết CÁO LỖI... với sự chủ quan của riêng ḿnh: Mượn danh thiêng liêng để chụp mũ người có tâm huyết với nền đạo.

(C̣n tiếp nhận định 02: Mượn danh tập thể).

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634