ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN LAI VÀ ĐÀN CƠ TÂN KIM

Thiên Vân

Ông Nguyễn văn Lai

Thánh Thất Tân Kim

Bửu tháp ông Nguyễn văn Lai


       I.- TIỂU SỬ NGUYỄN VĂN LAI

       Ông Nguyễn Văn Lai sanh năm 1876, là cựu Hội Đồng Quản Hạt, cư ngụ tại xă Tân Kim, huyện Cần Giuộc, nhập môn vào đạo Cao Đài ngày 3 tháng 4 năm 1926. Cho đến ngày 15 tháng 10 năm 1926, Ông được Đức Chí Tôn phong làm Giáo Sư phái Thượng.

       Trong Quyển Đạo Sử Xây Bàn, Bà Nữ Đầu Sư Hương Hiếu có ghi lại danh sách Giáo Sư của chư Chức Sắc Thiên Phong đạo Cao Đài cho đến ngày Khai Đạo, có tên ông.
Danh sách Giáo Sư gồm ba phái như sau:
       Phái Thái:
       Thái Nhung Thanh (Yết Ma Nhung), Chợ Lớn.
       Thái Luật Thanh (Yết Ma Luật), Phước Hậu.
       Thái Bính Thanh (Lâm Quang Bính), Rạch Giá.
       Phái Thượng:
       Thượng Kỳ Thanh (Vương Quan Kỳ), Sài G̣n.
       Thương Chức Thanh (Nguyễn Văn Chức), Cai Tổng, Chợ Lớn.
       Thượng Kim Thanh (Ngô Văn Kim), Cần Giuộc.
       Thượng Hành Thanh (Lại Văn Hành), Hương Cả, Chợ Lớn.
       Thượng Vinh Thanh, Chợ Lớn.
       Thượng Định Thanh (Tống Quốc Định), Sài G̣n.
       Thượng Hoài Thanh (Nguyễn Văn Hoài), Sài G̣n.
       Thượng Hoài Thanh (Dương Văn Hoài), Bến Tre.
       Thượng Hoài Thanh (Nguyễn Tấn Hoài), Cần Đước.
       Thượng LAI Thanh (NGUYỄN VĂN LAI), Tân Kim, Cần Giuộc
       Thượng Bút Thanh (Hà Văn Bút), Sài G̣n.
       Thượng Châu Thanh (Lê Văn Son)
       Thượng Viễn Thanh (Phạm Trí Viễn), Trà Vinh.
       Thượng Tín Thanh (Ngô Trang Tín), Rạch giá.
       Thượng Nhơn Thanh (Nguyễn Văn Nhơn)
       Phái Ngọc:
       Ngọc Vân Thanh (Ngô Tường Vân), Sài G̣n.
       Ngọc Đạt Thanh (Nguyễn Phát Đạt), Sài G̣n.
       Ngọc Muồi Thanh (Nguyễn Văn Muồi)
       Ngọc Kinh Thanh (Nguyễn Văn Kinh), B́nh Lư Thôn, Gia Định
       Ngọc Thông Thanh (Bùi Văn Thông).
       Nhưng về sau ông Nguyễn Văn Lai theo hành Đạo bên chi phái Bến Tre, thọ phẩm Thượng Chánh Phối Sư (Ban Chỉnh Đạo). Vợ ông là Bà Đoàn Thị Vệ, sanh năm 1880, cũng thọ phẩm Phối Sư (Ban Chỉnh Đạo) và mất vào năm 1967.
       Hai ông bà Nguyễn Văn Lai lúc sanh tiền là người có đạo tâm. Năm 1926 ông bà hiến một thửa đất 0 mẫu 19 sào 20 cao tại làng Tân Kim quận Cần Giuộc (Chợ Lớn) để đắp nền xây dựng Thánh Thất cho toàn đạo có nơi thờ kính. Ngoài ra ông c̣n hiến 1 hecta đất ruộng tại ấp Long Phú. Đến năm 1927 khởi công xây dựng ngôi Thánh Thất Tân Kim , thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An ngày nay.

        Ông liễu đạo vào ngày 5 tháng 12 năm Mậu Dần (1939), bửu tháp của ông được an vị bên kia đường, trước Thánh Thất Tân Kim, Cần Giuộc, Long An.
Nơi đây, Đối diện Thánh Thất xéo qua bên kia đường cũng có Nhà Lưu Niệm của Ông Hội Đồng Nguyễn Văn Lai ( Chánh Phối Sư Thượng Lai Thanh - Người được Đức Chí Tôn ban Phẩm Giáo Sư lúc khai Đạo, Nhà lưu niệm này cũng là một trong những nơi lập Đàn cơ để Thầy thâu môn đệ buổi ban đầu).

       II.- ĐÀN CƠ TÂN KIM

       Đàn cơ Tân Kim (Cần Giuộc) được Đức Chí Tôn dạy lập tại nhà ông cựu Hội Đồng Quản hạt Nguyễn Văn Lai tại xă Tân Kim huyện Cần Giuộc, hiện nay thuộc tỉnh Long An. Pḥ loan tại đây gồm hai vị Ca Minh Chương, sau là Bảo Đạo Hiệp Thiên Đài thuộc Ṭa Thánh Tây Ninh, và Phạm Văn Tươi, sau là Hiến Thế Hiệp Thiên Đài cũng thuộc Ṭa Thánh Tây Ninh.

       Thường xuyên hầu Đàn tại Tân Kim có các vị Nguyễn Ngọc Tương, Lê Văn Lịch luân phiên chứng Đàn. Lo sắp đặt việc cúng kiếng th́ có quí ông: Lê Văn Tiếp, Nguyễn Văn Nhơn, Phạm Văn Tỷ, Vơ Văn Kỉnh, Đoàn Ngọc chí….
       Đàn Tân Kim xưa rất rộng, năm 1945, khi người con trai thứ 6 của ông đi kháng chiến, lính Pháp đă phá dỡ toàn bộ nhà cửa của ông. Nền cũ nay ở phía sau Ủy Ban Xă Tân Kim, vết tích chỉ c̣n lại một bờ đá mà thôi.
       Thánh giáo Đức Chí Tôn giáng cơ tại Đàn Tân Kim vào ngày 30 tháng 1 năm Đinh Măo (Dl 3/3/1927) dạy như sau:
       NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ viết CAO ĐÀI GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG
       Đại hỷ! Đại hỷ chư môn đệ, chư nhu nam nữ.
       Thầy thấy mấy con, Thầy cũng đau ḷng cho đó. Các con ví như gà lứa lạc bầy chiu chít v́ nỗi diều bay khắp cả trên không mà hăm he muốn vớt bầy gà không mẹ. Song các con cũng để một ḷng một dạ với Thầy mà hành đạo. Thầy đă nói rằng: Hễ Đạo cao bấy nhiêu th́ cái khổ nạn của các con bấy nhiêu. Than ôi! Phận các con phàm đến đỗi nên Thầy muốn để các con lo một mớ, Thầy một mớ, có
phần các con, có phần của      Thầy, hiệp lại mới thấu đáo đặng.
       Các con chớ buồn, cũng chẳng nên than thân tủi phận.
       (Chúng sanh xin cầu Đạo)
       Chúng sanh rất nên trễ năi, v́ số vô phần đến ngày nay là ngày cuối cùng mới rơ Đạo cao giá trọng là thế nào! Thầy c̣n tủi cho các con. Vậy các con muốn cho chúng sanh cầu Đạo th́ Thầy cho phép...
       Thiên Vân
       (11/6/2020)

 

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000