ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN CA VÀ CHI PHÁI MINH CHƠN LƯ

Thiên Vân


       I.- TIỂU SỬ NGUYỄN VĂN CA
       Ông Nguyễn Văn Ca sinh năm Ất Hợi (1875) tại xă Đái Nhựt, huyện Tân Trụ, tỉnh Tân An (nay là xă Nhựt Ninh, Tân Trụ, Long An).
       Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Đối, thân mẫu là cụ bà Đặng Thị Lợi, ông là người con thứ năm trong số 15 anh em trong gia đ́nh. Đến năm 1938 c̣n lại được 7 người con, trong số đó hai người anh của ông là Nguyễn Văn Ngàn, Nguyễn Văn Vịnh và hai người em tên Nguyễn Văn Liễu, Nguyễn Văn Phấn về sau đều trở nên Chức sắc Hội Thánh Minh Chơn Lư. Buổi thiếu thời, ông được người anh thứ hai là Nguyễn Văn Ngàn lo cho ăn học. Sau khi đỗ bằng Thành Chung, ông Ca thi đỗ Chủ Quận và được Chánh phủ Nam Kỳ lúc bấy giờ bổ đi làm Chủ Quận nhiều nơi: Thời gian lâu nhứt là làm Chủ Quận tại Tịnh Biên (Châu Đốc). Sau ông được thăng lên chức Đốc Phủ Sứ và được tặng huy chương Ngũ Đẳng Bội Tinh của Chánh phủ Pháp.
       Ông lập gia đ́nh với bà Vương Thị Giàu (1880 – 1937), ông bà có bốn người con: Hai con trai là Nguyễn Văn Khuyên (1907 – 1918), Nguyễn Văn Trà (1911 – 1914), mất sớm. C̣n lại là hai người con gái tên Nguyễn Thị Anh và Nguyễn Thị Đại (về sau đều tu theo cha).
       Ông Nguyễn Văn Ca nhập môn vào đạo Cao Đài vào năm 1926, đến ngày 12 tháng 5 năm 1927, Đức Chí Tôn ân phong cho ông Nguyễn Văn Ca phẩm Phối Sư phái Thái trong một Đàn cơ được chép lại như sau:
       “…. Thầy phong cho Ca chức Phối Sư Phái Thái. Cứ lo độ nhơn sanh, sau Thầy sẽ dạy thêm việc Đạo. Ca, con coi kiểu áo măo của Thơ mà mặc nghe”.
       Nguyên trong những năm đầu mới khai đạo, các vị Chức sắc Thiên phong được Đức Chí Tôn phong phẩm, lúc ấy Hội Thánh chưa có qui định về cách hành Đạo, mà để tùy hoàn cảnh từng cá nhân, cho nên có nhiều vị Chức sắc khi được thọ phong rồi xin vào làm công quả cho Đạo ngay, lại có nhiều vị vẫn ở tại tư gia, hay nhiều khi vẫn c̣n đang làm việc tại các cơ quan của nhà nước, chỉ lui tới Ṭa Thánh khi có hội họp hay có những việc Đạo cần thiết. Trong số những chức sắc đó có ông Phối Sư Thái Ca Thanh (Nguyễn Văn Ca), từ lâu nay vẫn ở quê nhà hành đạo, tại đây ông cùng với một số bổn dạo lập một cái Thánh Thất đă khánh thành và bầu Ban Cai Quản, gọi là Thánh Thất Định Tường tại làng Mỹ Hưng, xă Mỹ Phong, tỉnh Mỹ Tho để tín đồ nơi đây có chỗ cúng kính. Nơi đây ông kết hợp với bộ phận cơ bút Minh Thiên Đàn (Bạc Liêu) của Trương Kế An, nên vẫn c̣n tổ chức Cầu cơ, mặc dầu Hội Thánh Tây Ninh đă nhiều lần nhắc nhở. Do vậy trong ḷng ông cảm thấy không phục với việc điều hành của Hội Thánh.
       Ngày 17 tháng 12 năm 1930, ông Thái Ca Thanh lập tờ kiến nghị “Biện phân tà chánh” gởi lên Hội Thánh, đến ngày 1 tháng 12 năm Canh Ngọ (Dl 19/1/1931) Ṭa Tam Giáo Cửu Trùng Đài đă họp phiên đầu tiên, do Ngài Thượng Trung Nhựt làm Chánh Ṭa xử một số vị chức sắc phạm luật, trong đó có ông Thái Ca Thanh…Án phạt nhẹ nhàng, chủ yếu để người phạm lỗi ăn năn cải hối. Nhưng điều nầy đối với ông là một sự xúc phạm.
       Sau đó ông kết hợp với bộ phận cầu cơ Cao Thiên Đàn (Rạch Giá). Trong Đàn cúng Đức Chí Tôn ngày mồng một tết năm Tân Mùi (1931) tại Mỹ Tho, ông dâng lên Ơn Trên một là sớ để tâu tŕnh việc của ông với Ṭa Thánh Tây Ninh, mà ông cho rằng bị oan ức.
Trong Đàn cơ đêm 7 rạng 8 tháng 1 năm Tân Mùi (1931), do đồng tử Chơn Tâm (Cao Thiên Đàn – Rạch Giá), Đức Lư Thái Bạch giáng tại Thánh Thất Định Tường cho bài giảng phân “Chánh Tà Yếu Lư” theo thể thơ song thất lục bát. Ông Thái Ca Thanh liên cho xuất bản quyển “Thánh Ngôn Chánh Tà Yếu Lư”.
       Trước đây Ṭa Thánh Tây Ninh đă nhận được quyển “Tu Chơn Thiệp Quyết” do Thánh Thất Rạch Giá xuất bản, nay vừa mới đầu năm lại nhận thêm quyển “Thánh Ngôn Chánh Tà Yếu Lư” của Thánh Thất Định Tường xuất bản, nên ngày 18 tháng 4 năm 1931, Ṭa Thánh bèn ban hành Châu Tri số 15 do Ngài Thượng Trung Nhựt kư, phần cuối Châu Tri có đoạn như sau:
       “Ngày nay có nhiều chức sắc Thiên Phong tự tôn tự đại, chấp bút cầu cơ rồi in Thánh Ngôn, Kinh sách, không màng, không do Hội Thánh.
Như quyển Tu Chơn Thiệp Quyết, Thánh Giáo Chơn Truyền, Thánh Ngôn về Chánh Tà Yếu Lư (Thánh Thất Bạc Liêu, Rạch Giá Mỹ Tho) cũng lấy danh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ để ngoài b́a, cho Đạo hữu lưỡng phái và nhơn sanh tin tưởng lầm của Đại Đạo Tam Kỳ nảy ra…
       Ṭa Thánh không nh́n nhận mấy quyển “Tu chơn Thiệp Quyết”, “Thánh Giáo Chơn Truyền” , “Thánh Ngôn” của Thánh Thất Bạc Liêu, Rạch Giá, Mỹ Tho.
Ai không tuân sẽ bị tội”.

       Kế tiếp Ṭa Tam Giáo Cửu Trùng Đài Ṭa Thánh Tây Ninh họp kỳ nh́ vào ngày15 tháng 7 năm Tân Mùi (Dl 28/8/1931) do Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt là Chánh Ṭa. Sau khi xét xử 37 vị chức sắc phạm lỗi, trong đó có ông Phối Sư Thái Ca thanh bị kêu án: Chiếu theo h́nh phạt thứ 5: Ngưng chức 1 năm, nếu biết ăn năn sám hối th́ cho phục chức như cũ.
       Sang đến năm 1932, ngày 16 tháng 8 Ṭa Tam Giáo Cửu Trùng Đài lại nhóm kỳ họp thứ tư để xét xử và kết án những chức sắc phạm lỗi trong đó có ông:
       - Trần Đạo Quang, Chưởng Pháp: Ngưng quyền 1 năm (h́nh phạt thứ 5).
       - Thái Ca Thanh, Phối Sư: Ngưng quyền 3 năm (h́nh phạt thứ 4)
       Chánh Ṭa
       Quyền Giáo Tông
       THƯỢNG TRUNG NHỰT

       Ông Thái Ca Thanh bèn tách rời khỏi Ṭa Thánh Tây Ninh, hợp tác với bộ phận Hiệp Thiên Đài ở Cao Thiên Đàn (Rạch Giá) lập cơ bút riêng. Cơ bút nầy phong ông làm Đầu Sư Thái Ca Nhựt, thọ Thiên vị Bửu An Thiên, Chưởng Quản Cửu Trùng Đài, Thiên Sư Nguyễn Hữu Phùng, Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài.
       Cuối năm 1937, Thiên Sư Phùng cùng với một số vị chức sắc như ông Kiên, ông Phấn tách ra lập “Chơn Lư Tam Kỳ Nguyên Nguyên Bản Bản” và ông Giáo Sư Phái Ngọc Lê Văn Được chấp bút, tiếp điển vô vi. Chính cơ bút nầy mà phái Minh Chơn Lư không c̣n thờ Thánh Tượng “Thiên Nhăn” nữa, thay vào đó Thánh Tượng “Thiên Nhăn trong Trái Tim” (Tâm ḥa Nhăn).
       Ông Đầu Sư Thái Ca Nhựt điều hành nền đạo tại đây cho đến ngày 21 tháng 7 năm Bính Thân (Dl 26/8/1956) th́ liễu đạo vào lúc 21 giờ 30 , được an táng nơi đất nhà gần Ṭa Thánh Định Tường, Mỹ Tho.


       II.- CHI PHÁI MINH CHƠN LƯ

       Minh Chơn Lư là một Chi phái thứ tư được thành lập do ông Phối Sư Thái Ca Thanh tách rời khỏi Ṭa Thánh Tây Ninh về quê nhà hợp tác với Ban Cai Quản Thánh Thất Định Tường tại làng Mỹ Hưng, xă Mỹ Phong, tỉnh Mỹ Tho và liên kết với nhóm Cao Thiên Đàn (Rạch Giá) của Pháp Sư Phan Văn Nhơn, Thiên Sư Nguyễn Hữu Phùng vào đầu năm 1931…hỗ trợ về cơ bút.
       Năm 1932, khi Thiên Sư Nguyễn Hữu Phùng chấp nhận tham gia làm Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài th́ Hội Thánh Minh Chơn Lư chính thức được h́nh thành chỉ c̣n chờ địa điểm để đặt Ṭa Thánh. Trước t́nh thế nầy, Ban Cai quản Thánh Thất Định tường hầu hết là người ủng hộ Thái Ca Thanh mới quyết định hiến Thánh Thất cho Hội Thánh Trung Ương lănh làm Ṭa Thánh.
       Như vậy Thánh Thất Định Tường kể từ đây trở thành Ṭa Thánh Trung Ương của Hội Thánh Minh Chơn Lư.
       Cấu trúc xây dựng Ṭa Thánh Trung Ương, (và Ṭa Thánh Định Tường sau nầy), theo quyển “Lịch Sử Đạo Cao Đài Quyển II” cho biết như sau:
“Từ cổng chánh vào, trước hết có cột phướn cao 12m (lá phướn 9m treo vào các ngày đại lễ, sóc vọng), tiếp đến là Bát Quái Đài xây tám cạnh vẽ tám quẻ Bát Quái Hậu Thiên, mái tṛn, chính giữa trống, theo Hội Thánh Chơn Lư biểu thị “vận khí âm dương của vũ trụ”
       Tiếp theo Bát Quái Đài là Hiệp Thiên Đài với hai tháp Lôi Âm Cổ và Bạch Ngọc Chung. Giữa hai tháp là chỗ Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài tiếp điển vô vi. Nối tiếp Hiệp Thiên Đài là Cửu Trùng Đài, nơi hành lễ của 9 phẩm từ dưới lên, gồm: Lễ Sanh, Giáo Hữu, Giáo Sư, Phối Sư, Chánh Phối Sư, Ngũ Hành Thiên Sư, Tứ Bửu, Đầu Sư và trên hết là Chưởng Quản Cửu Trùng Đài phân hai bên nam nữ, chính giữa là Huỳnh Đạo, con đường thông suốt từ Bát Quái Đài, Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài lên đến Châu Thiên Đài. Châu Thiên Đài biểu thị Bạch Ngọc Cung, trên cao thờ biểu tượng “Tâm – Nhăn” (sau đổi là Tâm – Thần).dưới có bốn bài vị thờ các Đấng gồm: Phật Tổ Như Lai, Đạo Tổ Lăo Quân, Văn Tuyên Khổng Thánh và Gia Tô Giáo Chủ. Dưới nữa có 15 ngọn đèn gọi là Thập Ngũ Linh Đăng.
       Ngoài ra, tại Ṭa Thánh c̣n một số đền thờ khác như: Phổ Đàn Cảnh (thờ Đức Mẹ Diêu Tŕ), đền Tứ Thánh, đền thờ Cửu cung…
       Đến tháng 2 năm 1947, ngôi Ṭa Thánh Trung Ương nầy bị chiến tranh hủy hoại hết, măi cho đến năm 1954, lúc bấy giờ Ông Phối Sư Ca được cơ bút riêng phong làm Đầu Sư Thái Ca Nhựt. Sau đó ông mới về xây dựng trên đất nhà, cách nền cũ khoảng 800m, một ngôi thờ Đức Chí Tôn gọi là Ṭa Thánh ĐịnhTường (Địa chỉ hiện nay số 193 Nguyễn Trung Trực, ấp Mỹ An, xă Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ).

         Thiên Vân
       (28/6/2020)

 

Top of Form

Bottom of Form

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000