ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔNG NGUYỄN THÀNH TÁM BÁN ĐẤT ĐẠO TẠI CAMPUCHIA

LTS : Tờ Giấy Ủy Quyền cho ông Vơ Quang Minh (Lễ sanh phàm phong) trọn quyền bán đất Đạo tại TT Phnom Pênh, Cao Miên do ông Nguyễn Thành Tám kư ngày 29/6/2012 căn cứ vào tờ tŕnh của ông Minh ngày 28/6/2012 tức là chỉ có một ngày giữa một người tŕnh và một người kư chấp thuận! Đây là một việc vô cùng hệ trọng nên cần có thời gian để suy nghĩ, bàn luận. Tại sao ông Tám dám tự chuyên? Ông có triệu tập cái gọi là Thường trực Hội thánh của ông để thảo luận việc này không? Chắc chắn là không. V́ chỉ vài tiếng đồng hồ làm sao thảo luận cho xong một việc mà cần phải nhiều thời gian để bàn bạc, tính toán cho chính chắn! Hay đây chỉ là sự thông đồng giữa hai cá nhân - ông Minh và ông Tám !? Tưởng cũng nên nhắc lại là thời gian kư giấy ủy quyền (tháng 6/2012) và thời gian Đại hội Nhơn sanh (tháng 10/2012) cách nhau 4 tháng. Vậy mà trong hai văn kiện báo cáo trước ĐH Nhơn Sanh là "Bản báo cáo tổng kết việc hành đạo của Hội Thánh chu kỳ 5 năm 2007-2012" và "Phương hướng hành đạo của Hội thánh năm 2012-2017" ta không thấy đề cập một chữ nào về việc này, cũng không thấy một "nghị viên" nào có đủ bản lảnh để chất vấn vấn đề này! - BBT

                                                                               

           
KÍNH GỞI:

Chức Sắc, Chức Việc cùng toàn Đạo Cao Đài trong và ngoài nước.

Trước sự bành trướng tham tàn của Chi Phái HĐCQ do ông Nguyễn Thành Tám cầm đầu. Dưới sự chỉ đạo của Nhà Cầm Quyền, Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam đă quá áp lực chiếm đoạt cơ sở vật chất Đạo Đức Tôn Giáo Cao Đài Nguyên Thủy do Đức Chí Tôn sáng lập năm 1926 trên toàn đất nước Việt Nam. Cho đến hôm nay chính HĐCQ Nguyễn Thành Tám đă thả ṿi bạch tuộc sang Campuchia toan lập kế hoạch, chiếm đoạt luôn cơ sở của Đạo trên sứ Chùa Tháp.

Hiện nay toàn Đạo Hội Thánh Bảo Thủ Chơn Truyền trong và ngoài nước đă bức xúc và cực lực lên án âm mưu tham tàn của HĐCQ Nguyễn Thành Tám đan tâm tiêu diệt Đạo và toan tính cướp tài sản của Đạo và kí lệnh ủy quyền đoạt tài sản của Đạo trên đất nước Campuchia.

Ông Nguyễn thành Tám đă làm đúng vai tṛ do Thiêng Liêng giao phó là phá Đạo hại Thầy, hại Nhơn Sanh, lừa Thầy, phản Đạo, những vai tṛ tham lam bán Đạo cho Quỹ Dữ Thầy không cho gây tội ác đó, mà tại sao hôm nay chính ông Nguyễn Thành Tám đă suy nghĩ thế nào mà thả ṿi bạch tuộc sang Campuchia bán đất Đạo, tại Thánh Thất Phnom Pênh Campuchia. Ông chỉ đạo cho tay sai là ông Vơ Quang Minh (tên Campuchia: ViTiêng), lễ sanh bốc banh Ngọc Minh Thanh, được trọn quyền nhận tiền bán đất của Thánh Thất Phnom Pênh như thế có phải ông Tám đă qua lạm dụng quyền hạn, thanh lí tất cả tài sản của Đạo về túi riêng của ḿnh để phụng sự cho ai?

Đất Đạo trên Chùa Tháp là do Đức Hộ Pháp gầy dựng để cho Nhơn Sanh giữ Đạo tôn kính Đức Chí Tôn, Nhơn Sanh tại đây đă dầy công giữ ǵn tài sản Đạo và duy tŕ Tôn Giáo Chánh Đạo Nguyên Thủy Cao Đài Hội Thánh trên đất Campuchia công lao ấy xứng đáng là một bậc tôi trung vậy mà Chi Phái HĐCQ đan tâm bán đứng để gom góp về ḿnh. Vậy th́ lương tâm bán Đạo hại Nhơn Sanh của ông đă đến thời tàn lụng rồi th́ phải. Đất trong nước cũng bán cho quỷ dữ, đất Đạo ở ngoài Cao Miên cũng không chừa.

Vậy th́ Nhơn Sanh của một Tôn Giáo Cao đài Hội Thánh Nguyên Thủy đă phản ánh cực lực và yêu cầu Chi Phái HĐCQ hăy ngưng ngay ư đồ bán đất Đạo trên sứ Chùa Tháp và chấm dứt ngay hành động phá Đạo, hại Nhơn Sanh trên toàn lănh thổ nước Việt Nam.

Toàn Đạo Bảo Thủ Chơn Truyền yêu cầu Nhà Cầm Quyền Cộng Sản Việt Nam hăy trả lại quyền tự do tín ngưỡng của Nhơn Sanh Hội Thánh Cao Đài Nguyên Thủy mà Đạo đă để lại cho Nhơn Sanh và cơ ngơi của Đạo trên toàn đất nước Việt Nam. Đó là Tôn giáo Cao Đài có một Hội Thánh Cao Đài Nguyên Thủy trên đất nước Việt Nam nói riêng và thế giới toàn cầu nói chung. Đó là một Tôn Giáo được thế giới và tôn kính.

ĐỒNG ĐẠO BẢO THỦ CHƠN TRUYỀN

HỘI THÁNH CAO ĐÀI NGUYÊN THỦY T̉A THÁNH TÂY NINH.

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634