ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGUYN CU   -  thơ  VŨ HOÀNG CHƯƠNG

Đôi ḍng tiểu sử

            Vũ Hoàng Chương sinh ngày 5 tháng 5 năm 1916 tại Nam Định. Nguyên quán làng Phù Ủng, tỉnh Hưng Yên.
            Thuở nhỏ, ông theo học trường Albert Sarrault ở Hà Nội, đỗ tú tài năm 1937. Năm 1938 ông vào học Trường Luật, nhưng chỉ được một năm th́ bỏ đi làm Phó thanh tra Sở Hỏa Xa Đông Dương.
            Năm 1941, ông bỏ Sở Hỏa Xa đi học ban cử nhân Toán tại Hà Nội, rồi lại bỏ dở để đi dạy học ở Hải Pḥng. Trong suốt thời gian này, ông không ngừng viết thơ, kịch...
            Năm 1954, Vũ Hoàng Chương vào Sài G̣n, tiếp tục sáng tác không ngừng cho đến khi ông mất (tháng 10 năm 1976).
            Tác phẩm tiêu biểu: các tập thơ Thơ Say (1940), Mây (1943), Tâm Sự Kẻ Sang Tần (1961), Lửa Từ Bi (1963), Ta Đợi Em Từ 30 Năm (1970), Chúng Ta Mất Hết Chỉ C̣n Nhau (1973)...; kịch thơ Trương Chi (1944).
            Thơ ông hoài cổ, giàu chất nhạc, với nhiều sắc nét Đông Phương dù ông lớn lên giữa cao trào Thơ Mới. Theo Tạ Tỵ, thơ Vũ là "tiếng thở dài của phương Đông trầm mặc".

Sau đây là một bài thơ tiêu biểu của nhà thơ họ Vũ:

NGUYN  CU

Ta c̣n đ li ǵ không
Ḱa non
đá l này sông cát bi
Lang thang t
đ luân hi
U minh n
o trưc xa xôi dm v
Trông ra b
ến Hoc b
Ngàn thu n
ưc chp bn b mt phương
Ta van cát b
i bên đưng
Dù nh
ơ dù sch đng vương gót này
Đ ta tṛn mt kiếp say
Cao xanh li
u mt cánh tay níu tri
Th
ơ ta chng viết cho đi
Không vang nh
p khóc dây cưi nào đâu
Tâm hương đt nén linh su
Nh
quê dng dc ta cu đó thôi
Đêm nao ta tr v ngôi
H
n thơ s hết luân hi thế gian
Mt phen đă nín cung đàn
Ngh
ĩ chi c̣n mt hơi tàn thanh âm

Vũ Hoàng Chương

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634