ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Bát thập cửu niên)
T̉A THÁNH TÂY NINH
o0o
LỄ SANH

NGỌC NGHỆ THANH

 “Hồi đáp thư mời của CTS Lê Minh Châu ngày 14-05-2014”.

 

Kính quí Chức Sắc, Chức Việc và Đồng Đạo đă tham dự Lễ Kỷ Niệm 55 năm Đức Hộ Pháp triều thiên và kỷ niệm 36 năm nhà nước ban hành Bản Án Cao Đài tại Thánh Thất An Ninh Tây.

Kính hiền đệ Chánh Trị Sự Lê Minh Châu.

Tôi đă được mấy em biết internet coppy thư mời của hiền đệ ngày 14-05-2014 và một số bài viết khác của hiền đệ.

Tôi nhắc cho hiền đệ CTS Lê Minh Châu nhớ rằng ngày 03-04-Giáp Ngọ (01-05-2014) trong buổi gặp mặt trao đổi công việc tại Củ Chi Tôi và những người hiện diện đă nói rơ với hiền đệ rằng:

Đồng đạo theo chánh giáo chơn truyền muốn mượn Thánh Thất An Ninh Tây để tổ chức Lễ Kỷ Niệm 55 ngày Đức Hộ Pháp triều thiên và 36 năm nhà nước ban hành Bản Án Cao Đài.

Mọi người nhắc nhau rằng H̉A là lễ hiến trân trọng nhất nên những ư kiến khác nhau đều đi đến thống nhất. Hiền đệ đă vui vẽ nhận lời và giao cho Qua làm chủ lễ. Hiền đệ nhận trách nhiệm qú ngoại nghi (nhưng khi tiến hành lễ th́ hiền đệ tự quyền giao lại cho hiền đệ CTS Nguyễn Quốc Dũng qú ngoại nghi).

Đó là phần nhắc lại những điều đă thống nhất.

&&&

Tôi có mấy việc đề nghị hiền đệ cần phải thực hiện về thư mời:

1/- Chính thức rút 02 bài:

a/- Bài Cáo Lỗi ngày 08-05-2014 xuống v́ hiền đệ đă viết:

...Qua việc làm này, Lễ Sanh Ngọc Nghệ Thanh đă mắc phải sai lầm là THẤT LỄ CÙNG CÁC ĐẤNG v́ theo lời Đức Chí Tôn, trong đàn cúng, có vô vàn các chư Thần Thánh Tiên Phật chứng minh, do đó tín đồ không được phép tự ư đồng thanh hô to bất cứ lời lẽ nào, phải tuyệt đối giữ sự thanh tịnh, sự tôn kính các đấng thiêng liêng và sự trang nghiêm đàn cúng. Hơn nữa, những lời lẽ phản đối đó chỉ dành cho các cuộc meeting chống bất công đối với các thế lực cầm quyền v́ mục đích tranh đấu, các huynh tỷ đă hô to yêu cầu trước các đấng là không đúng đối tượng.... (Hiền đệ phải nh́n nhận cái lỗi là đă mạo danh Toàn thể Tín Đồ An Ninh Tây trong bài CÁO LỖI nầy).

b/- Bài trả lời ngày 13-05-2014 v́ hiền đệ đă viết: ...không chấp nhận hành vi lợi dụng đàn cúng ngày Kỷ niệm 55 năm, Đức Hộ Pháp triều thiên (mùng 10 tháng Tư năm Giáp Ngọ - 08/5/2014) tại TTANT của LS Ngọc Nghệ Thanh và một số huynh tỷ nhằm ư đồ đánh bóng tên tuổi Ban, Khối phi pháp do Dương Xuân Lương vẽ vời cho con cờ LS Ngọc Nghệ Thanh thực hiện... 

Đây là sự xúc phạm danh dự bậc thiên phong (có phần hổn ẩu trong đó) mà Qua hoàn toàn không chấp nhận.

2/- Sửa thư mời lại.

Qua là chức sắc thiên phong thực thi chủ trương ba không của Hội Thánh: Không chống chánh quyền, không theo chánh quyền và không tranh với chánh quyền. Qua thực thi trách nhiệm thiên phong của ḿnh vậy mà do thiếu hiểu hiền đệ đă viết:

LỢI DỤNG ĐÀN CÚNG NGÀY ĐỨC HỘ PHÁP TRIỀU THIÊN (Mùng 10 tháng Tư năm Giáp Ngọ - DL: 12/5/2014) ĐỂ CỔ VŨ CHỐNG ĐỐI CHÍNH QUYỀN, GÂY PHƯƠNG HẠI CHO SINH HOẠT CỦA THÁNH THẤT AN NINH TÂY.

Là điều qua không chấp nhận. Nên phải sửa lại và ghi rơ là thảo luận về các điều đă thực hiện trong buổi lễ.

3/- Việc đạo là việc chung.

Qua thi hành bổn phận chức sắc thiên phong ngay trong đàn cúng trước mặt bao nhiêu người c̣n theo chánh giáo chơn truyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Qua hoàn toàn chịu trách nhiệm trước quyền Đạo và quyền Đời.

Nay Em mời Qua đến Thánh Thất và viết: Chúng tôi sẽ không quan tâm và tiếp xúc với những ai khác ngoài hiền huynh.

Là một câu rất trái lẽ đạo.

Em phải để quyền tự do cho những người theo chánh giáo đă tham dự buổi lễ đến thảo luận với nhau. Phần Qua đến là để chứng sự là chính.

Qua chỉ lắng nghe mấy em quyết nghị thế nào rồi mới có ư kiến chớ Qua không tranh cải chi với mấy em. Việc Qua đă làm th́ Qua hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Do vậy phải mời chức sắc Hiệp Thiên Đài đến dự để cho công bằng.

4/- Hiền đệ CTS nên biết rằng cái tên Đặng Văn Nghệ cũng b́nh thường như tên Mít, tên Xoài mà thôi. Nhưng cái trách nhiệm của Lễ Sanh Ngọc Nghệ Thanh liên quan đến giá trị chức sắc thiên phong nên Qua phải cẩn trọng.  Mong trên hiền đệ nên lưu ư mấy đề nghị trên.

Việt Nam ngày 17 tháng 05 năm 2014.

(19-04- Giáp Ngọ).

(đă kư)

Lễ Sanh Ngọc Nghệ Thanh.

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634