ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày Tết - Nói v hai mươi bn loài hoa mai.

http://images.yume.vn/blog/201101/30/1296322323_20100825_HoaMaiVang.jpg

 Trên đt nước Vit Nam, người ta thường biết đến hoa mai qua loi hoa mai vàng năm cánh đc trưng xưa nay mà người ta c̣n gi là mai rng, mai t nhiên hay mai thiên nhiên ch có năm cánh, hoa nh và thân cao to có khi đt đến chiu cao hơn chc mét, hương thơm thoang thong, lây lt mùi g rt d chu và mát, không nng và đm như mt s loài hoa khác. Nhưng tht ra trên thế gii có tt c hai mươi bn loài mai thuc h mai, tc là chi h Ochna (Ochnaceae) khác vi loài mai mơ gn ging như hoa đào ca Trung quc có màu trng hoc trng hng, cánh nh, nhy rm và dày thường mc thành chùm và hoa rm, thân ging cây hoa đào, đon xù x́, đon trơn láng, màu xanh, da bóng và mc cao to như c th.

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQke1AMiwNwOqOzZ3B8T8_Lf4FaNMWcdVnTc0HCblwDsw6wYQ2AHw

 Hoa mai ti Vit Nam mc ph biến min Trung và min Nam, đa phn là mai rng t nhiên. Sau này người ta s dng mt s loi mai ghép li vi nhau và cho ra đi mt loi mai nhân to đó chính là mai gio nhiu cánh, s lượng cánh có th lên đến hàng chc cho đến hàng trăm cánh xếp chng lên nhau thành mt đóa hoa dày và ln. Nhưng tht ra hoa mai vàng trong t nhiên cũng có loài đt đến s lượng cánh rt cao (t 12 cho đến 18 cánh). Mai t nhiên có mùi hương t nhiên rt thơm và thường nc nng vào bui sáng và dn dn mt mùi vào nhng khong thi gian c̣n li trong ngày. Có l v́ bui sáng sm, nhit đ c̣n thp, sương chưa tan nên hương thơm c̣n gi li trong không khí, đến khi mt tri lên, nhit đ tăng dn, sương tan hết cũng là lúc hương hoa cũng tn ra trong không khí nên chúng ta nghĩ là hoa mt mùi sau khi mt tri lên cao.

 http://www.gdtd.vn/dataimages/201101/original/images464781_1.JPG

 Hoa mai ti Vit Nam có mười tám loi như sau:

 1 – Mai năm cánh:

Mai 5 cánh

 Loi mai vàng mc ph biến ti min Trung (T Đà Nng, Qung Nam cho đến Khánh Ḥa) và trên dăy trường Sơn, trong nhng khu rng già. Đây là loi mai năm cánh t nhiên, hoa nh, thân va và n hoa không nhiu và rm như mt s loài mai khác mà n thưa tht. Nhưng nếu lc vào rng mai này vào mùa xuân th́ chúng ta s thy sc hoa vàng rc r c mt khu rng, c mt trin núi và xác hoa rơi có khi vàng c mt ḍng sui. Hương thơm ngp tràn và lan ta c mt vùng rng ln. mt s ngn núi thuc đng bng sông Cu Long như ti vùng Tht sơn (by núi) cũng có loi mai này nhưng ít hơn và ri rác không tp trung.

 2 – Mai núi:

http://new.dalatrose.com/imageUpload/maihoang84/11192008/20081119193545633862159.jpg

 Cũng là mt loi mai rng nhưng có s lượng cánh nhiu hơn t 12 cho đến 18 cánh, có khi c̣n hơn thế na. Mai này mc trên nhng núi đá khô khc và sng ch yếu bng hơi sương, nước mưa và nước ngm trong ḷng đt cng vi khí hu m thp ca min núi. Loài mai này thường xut hin nhiu ti các vùng núi thuc Tây Nguyên và nước bn Campuchia.

 3 – Mai chủy:

http://images.yume.vn/blog/201101/30/1296322363_hoa%20mai-cuc%20(1).jpg

 Cũng là mt loi mai rng nhưng thân cây rt to, hoa nhiu, lá rng, xanh bóng và có h́nh răng cưa. Loi mai này có hoa mc thành chùm rt đp nên gi là mai chy (chy có nghĩa là chùm, qun th, quây qun li, đc nght).

 4 – Mai động, mai sẻ:

Mai sẻ

 Là mt loi mai chuyên mc nhng vùng cát trng gn bin. Loi mai này có thân suôn thng và tṛn và tr bông thưa tht. Nếu chúng tr năm cánh th́ gi là mai s, c̣n nếu có hơn năm cánh th́ đúng là loa mai đng. Mai đng và mai s mc ri rác t các tnh t Qung B́nh, Quàng Tr vào tn các vùng duyên hi thuc min trung và có khi thy chúng các vùng đi cát trng thuc min nam như Tây Ninh, Đng Nai, Biên Ḥa v..v..

 5 – Mai chùm gửi, mai Tỳ bà, mai vương:

https://2.bp.blogspot.com/-qjo1a_mTylI/TwQWNU_KcFI/AAAAAAAADVE/ZTM1Ac-p4Ko/s400/Mai%2Bchum%2Bgui.jpg

 Là mt loi mai sng nh trên thân cây khác, nht là các loi cây c th to ln, chúng sng bám vào thân cây, mt phn hút cht dinh dưỡng t đt, mt phn hút cht dinh dưỡng t cây mà chúng bám vào. Không ging các loi chùm gi khác ch bám trên thân cây khác, mai chùm gi sng phân na da vào b r bám vào ḷng đt ca nó. Mai chùm gi có thân gh gh, cng và xù x́ cùng vi nhng khi u ḱ d. Chi và tược cũng như hoa đâm ra t nhng khi u đó. Hoa tr khá dày và khít thành tng chùm đc nght. Có nơi c̣n gi nó là mai tỳ bà hay mai vương.

 6 – Mai hương, mai thơm hay mai ngự:

mai ngự

 Là mt loi mai vàng có mùi hương rt thơm, thơm hơn tt c các loài mai khác. Mùi hương ca nó rt đc bit và có l là nng nàn hơn tt c các loài mai nên nó được gi là mai hương cho đúng vi tính cht đc bit ca loài mai vàng năm cánh này. Bến Tre cũng có rt nhiu loi mai này mà người dân đây gi nó bng mt cái tên rt mit vườn là “Mai thơm” v́ nó rt thơm, thơm hơn nhng loi mai thông thường mà người dân Nam b thường gp. Huế, loi mai này c̣n được gi là “Mai ng” v́ nó được trng trong cung và rt được Hoàng tc mến chung dùng làm quà biếu cao cp nên nó gi là “Mai ng”.

 7 – Mai châu (Mai trâu): Là mt loi mai tr hoa rt ln, hoa ca loài mai này ln mt cách l thường, cánh to và rng, màu vàng rc. Mi đóa hoa có đường kính hơn 5cm nên người ta gi nó là mai trâu mà người Nam b thường đc tri ra thành “mai châu”.

8 – Mai liễu: Là mt loi mai có cành rt mm và rũ xung như cây liu, hoa tr rt ít. Lá mai nhn và nh, thon dài như lá liu nên được gi là mai liu.

9 – Mai nhọn: Là mt loi mai có lá dài và nhn, n hoa và cánh hoa cũng có h́nh dng tương t.

http://images.yume.vn/blog/201101/30/1296321972_hoa.mai.rs.21_500.jpg

10 – Mai Cà Ná: Là loi mai đc trưng mc ti vùng bin Cà Ná thuc tnh Ninh Thun. Loài mai này có thân nh, èo ut, cành rt gịn, d gy, lá h́nh bu dc, trơn láng và có răng cưa quang ŕa lá. Người dân đây gi nó là mai rng Cà Ná.

11 – Mai Vĩnh Hảo:

http://www.baokhanhhoa.com.vn/dataimages/201002/original/images305584_san-mai3.jpg

  Vào đa phn ca tnh B́nh Thun, thuc huyn Tuy Phong, xă Vĩnh Ho, nơi có ngun nước khoáng thiên nhiên ni tiếng nht Vit Nam là “Nước khoáng Vĩnh Ho” th́ có mt loi mai vàng na cũng là loài đc trưng ca vùng này, không khác ǵ my so vi mai Cà Ná nhưng nó li được người dân đây đt cho cái tên theo đa danh nơi nó đang sng là “Mai Vĩnh Ho”. Mai Vĩnh Ho có thân cng, lá nh, hoa to và phng, đc bit rt lâu tàn.

 12 – Mai tứ quư:

Mai tứ quư:

 Loài mai đc trưng ca vùng Nam b. Mai này cũng tr hoa vàng nhưng sau khi cánh hoa rng đi th́ đài hoa c̣n li năm cánh màu đ vi nhy hoa và ba ht màu đen như ht đu. Năm cánh hoa màu đ cũng tṛn tra và ging h́nh mt đóa hoa mai. Do tính cht n hai ln trên cùng mt đóa nên người ta c̣n gi mai t quư là nh đ mai. Mai này tr bông lác đác quanh năm nên mi gi là mai t quư (xuân, h, thu, đông đu tr hoa). Mai t quư thân sn sùi và đen. Có cây phát trin rt to và cao nhưng đa s là nhng cây lâu năm. Càng lâu năm nh́n nó càng c kính và chc chn.

https://4.bp.blogspot.com/-pdk-Gm5zYi4/TwT-BSuAQwI/AAAAAAAADV8/fEi2LkOofKM/s400/Mai%2Btu%2Bquy.jpg

 13 – Mai giảo:

http://www.gdtd.vn/dataimages/201101/original/images464777_P1000433.jpg

 Là loi mai có rt nhiu cánh được ghép li t nhiu loi mai khác nhau trên cùng mt cây mai. Mai gio ly gc mai vàng làm ch đo sau đó ghép nhánh ca các loi mai khác vào đ cho ra đi mt loi mai có rt nhiu cánh, rt nhiu màu sc trên cùng mt cây mai. Loi này là loi mai nhân to mà chúng ta thy rt nhiu hin nay trên th trường mai Tết.

 http://images.yume.vn/blog/201101/30/1296322690_hoamai%20(1)1.jpg

Sáu loi mai trên thế gii:

1 – Mai vàng Campuchia (Mai Cao Miên): Tên khoa hc là Ochna integerrima. Hoa mai có t 5 đến 9 cánh, khi n ra th́ úp ngược v phía cung hoa ch không x̣e rng như các loi mai Vit Nam, hoa có màu vàng tái (sm gn như cam đm). Loi mai này cũng có thy Vit Nam, phn nhiu mc trong nhng khu rng thuc min Nam và min Trung. Chúng là loài cây hoang dă cũng có phân b mt s nơi có cn cát nóng và ven nhng b sông râm mát. Mai vàng Campuchia thuc dng thân g, nhánh gy, mnh và dài. Lá đơn màu xanh nht và bóng mc thưa trên cành, mép lá có răng cưa nh. Hoa mc ra t nách lá thành chùm, cung hoa ngn, đài hoa xanh bóng và không che kín n. Vit nam người ta thường dùng loi mai này đ ghép thành mai gio v́ nó có kh năng tăng s lượng cánh lên rt cao. Không nhng thế mà hin nay nó c̣n có ba màu do lai ghép là đ, vàng và trng.

Ochna integerrima  Ochna integerrima  Ochna integerrima

https://1.bp.blogspot.com/_T0hvAtbJkTA/SXsTZSmW-iI/AAAAAAAACJo/RpUmyLrSpj0/s400/IMG_4008.JPG

2 – Mai vàng Nam Phi: Có khong 12 loài mai thuc chi h mai Ochna bao gm dng cây l và cây mc thành bi. trong đó có hai loài ph biến là Ochna pretoriensis và Ochna pulchra. Hai loài này xut hin rt nhiu ti vùng Koppie. Loài Ochna pulchra cao khong 3 7m, v cây thường có hin tượng tróc ra, lá d rng. Chúng mc hoang dă rng, v cây màu xám, xù x́ gc, nhánh thân cây b tróc v màu kem nht. Mai Châu Phi có hai màu vàng và hng. Ngoài ra Nam Phi c̣n có các loi mai rt ging vi mai t quư ti Vit Nam.

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRNXUQ0TqT1viNkcijVfknt1KDpscUajZZ2_IfIFdHRELEQ3xfw

Ochna pretoriensis Ochna pulchra

3 – Mai Myanmar (Miến Điện):

http://www.biodiversityexplorer.org/plants/ochnaceae/images/eos02154x.jpg

  đt nước Pht giáo này có mt loài mai mang tên khoa hc là Ochna serrulata gn ging vi loi mai Nam Phi. Tuy nhiên h́nh thc ca hoa mai có khác đôi chút ch cánh hoa bt hoc có bu noăn đ như mai t quư, tn ti rt lâu trước khi rng hoàn toàn.

 4 – Mai vàng Indonesia:

http://images.yume.vn/blog/201101/30/1296322309_DSC011781.jpg

 Có tên khoa hc là Ochna kirkii Oliv, Ochna serrulata. Tt c đu có ngun gc t Châu Phi, tuy nhiên do đa cht khác nhau nên chúng có ngoi h́nh ln hơn mai Châu Phi. Có loài n hoa vào mùa xuân, mùa hè hoc n c bn mùa như mai t quư.

 5 – Mai vàng Madagascar: Là loi mai có tên khoa hc là Ochna greveanum vi năm cánh tṛn tra, dúm bèo theo ŕa cánhgingnhư mai cánh dúm Vit Nam, lá mai dài và rũ xung tng chùm http://www.mobot.org/MOBOT/Madagasc/Image/638_013l.JPG

6 – Mai vàng Châu Phi: Khác vi mai vàng Nam Phi v́ nó ging mai vàng năm cánh ca Vit Nam nhưng có tên khoa hc khác là Ochna thomasiana thuc dng cây bi, lá h́nh oval, đu lá nhn và bén dài khong 10cm. Hoa r trên cành vào mùa xuân, nhưng đôi khi li bt cht n hoa vào mùa hè nhưng s lượng ít hơn. Cánh hoa thon dài khong 2cm, đài hoa bung ra rng và tr thành màu đ tía, bên trong có trái non màu xanh ging như mai t quư ca Vit Nam.

Mai vàng châu Phi

Đó là 19 loi mai ca Vit Nam và thế gii, trong đó có loài th 4, th 6 và th 7 đă mang by cái tên khác nhau theo cách gi ca dân gian Vit Nam. Nếu tính tng cng là có 24 loài mai trên khp thế gii hoc có th c̣n nhiu hơn na. Đúng là hoa mai rt đa dng và phong phú chng loi. Trung Quc h vn gi cây đào là cây mai v́ có nhiu loi rt ging hoa mai nht là hng đào và bch đào mà h hay gi là hng mai và bch mai, nhưng cánh mai tṛn và nh như cánh đào, nhy hoa rm và dày, thân cây ging ht như cây đào nên thường gi là đào ch không gi là mai.

http://images.yume.vn/blog/201101/30/1296322655_mai132210.jpg

Ngày Tết nói chuyn v s phong phú ca cây mai đ chúng ta cùng nhau t́m hiu v loi hoa đc trưng ca mùa xuân này. Hoa mai là biu tượng ca s may mn, tt đp, mt s khi đu hoàn ho và thnh vượng cho mt năm mi. Hoa mai c̣n có ư nghĩa xua đui nhng điu xu xa, không tt đp cho mt năm luôn được b́nh an, hanh thông và phát đt.

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634