ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỘT SỐ VĂN BẢN CỦA VĂN PH̉NG HIỆP THIÊN ĐÀI

Chúng tôi vừa nhận được một số văn bản của VP  Hiệp Thiên Đài xoay quanh sự kiện phiên họp đầu tiên của Chức Sắc Hiệp Thiên Đài kể từ ĐL 01 ra đời do một đồng đạo sưu tập được. Mặc dầu đă được đăng kèm theo bản tin hoặc bài b́nh luận, nhưng nhận thấy những văn bản này rất rơ nét như bản chánh và được tập trung lại nên rất dễ đọc và dễ tra cứu nên chúng tôi cho đăng lại vào mục Tư liệu. Xin cảm ơn bạn Tầm Nguyên.

 

[Văn bản gởi Qu. Thượng Thống Ḥa Viện của Quản VP Hiệp Thiên Đài:

[ Văn bản của Quản VP Hiệp Thiên Đài gởi Đầu Sư Thượng Tám Thanh:

[ Thông Báo của Chức Sắc Hiệp Thiên Đài:

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634