ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi mùa Xuân thêm mt ln di M

  http://hoadu.com/wp-content/uploads/2010/07/TTD.jpg

 Nh năm ngoái m có ln đă hi
V
ch
ưa con sao vn thy chưa v
Con l
i ph
i thêm mt ln nói di
Ch
sang năm con ha s v quê !

Nếu chng phi v́ thay t lch mi
Ch
c là con không biết có Xuân sang
Đ
i n
ước M tháng ngày trôi qua chóng
Ch
ưa k
p xoay đă hết mt năm tṛn

B
ng s
c nh đến li ai đă nhc
L
i lo t́m câu nói di cho xong
M
ười m
ấy mùa xuân mit mài đt khách
Con d
i đi d
i li biết bao ln

Căn nhà cũ ch
c năm nay mc nát
Ti
n g
i v không đ m nuôi thân
Con gái l
n theo chng đi nơi khác
Con trai đ
u bi
n bit chn xa xăm

Cây mai nh
ba đă trng năm trước
M
y xuân r
i có n n nào không
Hay đă ch
ế
t theo ba t do y
Đ
mùa Xuân hoa trng n trong ḷng !

Năm m
i đ
ến m già thêm mt tui
Tóc b
c h
ơn nhiu, má hóp răng long
Sao gi
c ng chp chn con thy m
Ng
ười đàn bà đ
p nht trn gian

Năm m
i đ
ến con cũng già thêm tui
Xa m
hi
n mt tui nng bng hai
Tu
i n
ước Vit cht chng lên quá kh
Tu
i x
người qun qut vi tương lai

Con chng biết nói thế nào m hiu
Ch
ng c̣n ai hiu hết chuyn đi con
Non n
ước đó v
n c̣n đy dâu bin
Núi sông đây sao gi
được vuông tṛn !

Trần Trung Đạo

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634