ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

LUẬN ĐÀM ĐẠO SỰ KỲ 9:

- KHÔNG CÓ HIỆP THIÊN ĐÀI, CHẲNG LẼ DẸP ĐẠO SAO?

- NẾU PHỤC QUYỀN HỘI THÁNH, CHẲNG LẼ DẸP BỎ HỘI THÁNH NÀY?

Người thực hiện: Điền Lạc.

       *** Cội Đạo là gốc Đạo, có từ Hiệp Thiên Đài. Không có Hiệp Thiên Đài th́ không có Đạo Cao Đài.

       *** Không phải đạo Cao Đài không có Hiệp Thiên Đài mà Hiệp Thiên Đài đă bị Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh bức tử. Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh đă hủy bỏ Hiệp Thiên Đài bằng cách lập một Cơ quan Pháp luật thay thế. Rồi sau cùng đóng cửa văn pḥng Hiệp Thiên Đài. V́ họ sợ luật pháp. V́ Hiệp Thiên Đài là cơ quan bảo thủ chơn truyền giúp cho nhơn sanh tu đắc đạo. Họ sợ nếu có Hiệp Thiên Đài th́ họ không được quyền làm theo ư thích cá nhân. (Điền Lạc)

       *** Về câu hỏi “Nếu phục quyền Hội Thánh không lẽ dẹp bỏ Hội Thánh này?”. Mời đồng đạo nghe diễn giả tŕnh bày đến phút cuối. Và chúng tôi đồng ư với quan điểm của tác giả. Bởi v́ chúng tôi quan niệm rằng, với sự thương yêu mà Chí Tôn đă dạy th́ không thể xem bạn đồng môn của ḿnh – mặc dù họ đi ngoài Pháp Chánh Truyền – là kẻ thù không đội trời chung, một mất một c̣n như một số người đă nghĩ; miễn là họ thấy được là họ đang lạc lối mà quay về nẽo chánh th́ chúng ta sẵn sàng dang tay ra chào đón. (BBT)

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000