ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUẬN ĐÀM ĐẠO SỰ KỲ 8:

LỜI TUYÊN BỐ CỦA ÔNG CẢI TRẠNG

 ĐẶC TRÁCH PHÁP LUẬT

LÀM CẢ HỘI THÁNH HOANG MANG

Người thực hiện: Điền Lạc.

      *** Tất cả những chứng cứ, những lư luận và những di tích c̣n để lại, chúng tôi đă khẳng định Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh hiện nay là một tổ chức ngoài Pháp Chánh Truyền. Lời khẳng định của chúng tôi có thể quí vị không tin, nhưng lời khẳng định của người trong cuộc là đương kim Phó Chưởng Quản đặc trách Pháp Luật th́ quí vị không thể không tin.

       *** Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh đă dùng các chức sắc Hiệp Thiên Đài trước đây để làm một Cơ quan Pháp luật. Hiệp Thiên Đài là chơn thần của Đạo đă chịu sự sai khiến của thể xác của Đạo là Cửu Trùng Đài. Đây là một sự thoái hóa chớ không phải tấn hóa.

       *** Măi đến năm 2012 ông Phó Chưởng quản đặc trách Pháp luật lên tiếng th́ đă quá muộn v́ trước đây ông đă chứng kiến việc bắt banh định phái cho ba đợt cầu phong, cầu thăng năm 1997, 2002, 2007 rồi. Nó đă cho ra đời rất nhiều chức sắc không đúng Pháp Chánh Truyền. Đến nay th́ câu tuyên bố bằng văn bảng của ông làm cho cả Hội Thánh phải hoang mang và run sợ.

       *** Lời tuyên bố này là hồi chuông cảnh tĩnh. Vậy mà nhơn sanh không chịu t́m hiểu để có quyết định sáng suốt định phận cho ḿnh. Ôi, thật là tội nghiệp!

       *** Ông Chưởng Quản ban phẩm tước cho quí vị lại là người tự ban phẩm tước cho ḿnh, từ Giáo sư lên Phối sư rồi Đầu sư. Quí đồng đạo không thấy điều này thật là kỳ cục sao? Và thật ra Đức Lư không phải muốn một người thay mặt cho Đức Lư để đi phá Luật Đạo được.

       Xem thêm bài viết về vấn đề này tại đây

       Điền Lạc

</o:p>

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000