ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUẬN ĐÀM ĐẠO SỰ KỲ 7:

BẢO THỦ CHƠN TRUYỀN LÀ G̀?

HỌ CÓ LÀM CHÍNH TRỊ KHÔNG?

Người thực hiện: Điền Lạc.

 

       Trước khi nghe phần nói chuyện của tác giả Điền Lạc, mời đồng đạo xem phần lược ghi bên dưới về nội dung cuộc nói chuyện này do Lê thị Minh Trang thực hiện:

BẢO THỦ CHƠN TRUYỀN LÀ G̀?

 HỌ CÓ LÀM CHÁNH TRỊ KHÔNG?

(Lược ghi theo bài nói chuyện của bác Điền Lạc trên Kênh Luận Đàm Đạo Sự)

       Sau khi niệm danh Cao Đài, kính tŕnh Hội Thánh Lưỡng Đài, giới thiệu Kênh với toàn thể đồng đạo, Diễn giă Điền Lạc giới thiệu :

       Hôm nay trong buổi đàm luận t́m hiểu Đạo Cao Đài này, xin phép tiếp tục giải đáp các câu hỏi của các bạn đồng môn.

       Câu hỏi :

       Kính nhờ bác Điền lạc chỉ giúp ư nghĩa của Bảo Thủ Chơn Truyền. Bảo thủ chơn truyền là ǵ? Họ có làm chánh trị không và sau lưng họ là ai? 

       Giải đáp. 

       Với câu hỏi này Qua thấy các cháu  thế hệ Cao Đài trẻ tuổi đă biết băn khoăn về những uẩn khúc của Đạo.

       Tuổi trẻ mà biết băn khoăn như vậy là một may mắn cho Đạo. Cảm ơn các cháu đă đặt câu hỏi rất hay.  

       Qua xin trả lời tóm lược và sau đó đi vào chi tiết. 

       Bảo Thủ Chơn Truyền có nghĩa là ǵn giữ luật pháp chơn truyền. Ngược lại không bảo thủ là người không ǵn giữ luật pháp chơn truyền.

       Pháp Luật của đạo chỉ có một, do các đấng thiêng liêng và quyền Vạn Linh lập. Đó gọi chung là Luật Pháp Chơn Truyền.

       Ngày nay có một hệ thống luật mới bỏ luật chơn truyền. Họ sử dụng những luật đă canh cải các Luật Pháp có từ nguyên thủy: Những ai không chấp nhận bảo thủ chơn truyền th́ gọi là nhóm Canh Cải Chơn Truyền

       Trước khi vào chi tiết. Qua hỏi các cháu một câu. 

       Các cháu là tín đồ trẻ của Cao Đài, có lập Minh Thệ nhập môn cầu đạo hay không? Sở dĩ Qua hỏi như vậy, v́ có nơi này nơi khác phái này phái khác áp dụng khi một đứa trẻ sinh ra trong nhà đạo đương nhiên  được xem ḿnh là tín đồ khỏi lập Minh Thệ. 

       Không phải vậy đâu. Mười người sống chung một gia đ́nh với ông bà có đạo Cao Đài, Nhập Môn ba người. Chỉ có ba người là tín đồ Cao Đài, c̣n lại bảy người kia là người ngoại đạo. 

       Đi vào chi tiết Qua sẽ nói tất cả 7 ư sau đây:  

       Ư một:

       Bảo Thủ Chơn Truyền là ǵn giữ luật pháp đạo Cao Đài. Nhiệm vụ này không phải riêng ai. Mọi người tín đồ Cao Đài đều phải làm với tinh thần trách nhiệm.

       Những ai bài báng việc Bảo Thủ Chơn Truyền có thể họ không phải là tín hữu Cao Đài, họ là người ngoại đạo mặc áo Đạo; hoặc là người tín hữu đức tin c̣n kém nên mới sợ tùng luật pháp đạo. Họ là người phạm luật và phạm thệ mà Qua đă có nói trong các buổi luận đàm trước.

       Ư hai :

       Bảo Thủ Chơn Truyền đă bị hiểu sai do những người cầm quyền đạo hiện nay giải thích lệch lạc. Từ đó làm cho các cháu hoang mang lo sợ không dám tiếp cận. Qua không thể tưởng tượng được một người Đạo không tùng luật pháp đạo cũng như công dân một nước không tùng luật pháp quốc gia vậy.

       Phía sau việc Bảo Thủ Chơn Truyền là Đức Chí Tôn và Chư Thần Thánh Tiên Phật có nhiệm vụ  trọng yếu trong Tam Kỳ Phổ Độ. Cụ thể như Tam Trấn Oai Nghiêm, hoặc là giáo chủ của Ngũ Chi Đại Đạo ở nơi thiêng liêng. 

       Nơi mặt thế này, Đức Chí Tôn giao việc Bảo Thủ Chơn Truyền cho Hiệp-Thiên-Đài. Các chức sắc Cửu Trùng Đài từ trên xuống đạo hữu đều là người Tùng Chơn Truyền mà thôi không ai dám tự xưng ta là người bảo thủ cả. (Nhưng nếu hiểu Bảo Thủ Chơn TRuyền là Ǵn Luật lệ Cao Đài th́ mọi môn đệ hữu thệ của Chí Tôn đều có bổn phận và trách nhiệm này).

       Ư ba:

       Bảo Thủ Chơn Truyền có làm chính trị hay không?

       Câu hỏi này các cháu đặt rất kịp thời. Người ta đă hù các cháu rằng nhóm Bảo Thủ Chơn Truyền làm chính trị này nọ, đó là sự giải thích sai lệch dẫn dắt suy nghĩ của các cháu trẻ tuổi vào mê lộ không dám t́m hiểu.

       Qua nói rơ Đạo Nghị Định Thứ Năm quy định các chức sắc phải phế đời hành đạo. Có nghĩa là đă mang phẩm tước đời rồi, muốn làm việc Đạo th́ phải phế việc đời, dù rằng trước đó là một người cao trọng bên đời giống trường hợp ngài Lê Văn Trung đă trả chức kể cả Bắc Đẩu Bội Tinh cho nhà nước Pháp.

       Với góc độ cá nhân, công dân một nước muốn tham gia chính trị th́ phải dùng tên khai sinh do cha mẹ đặt, chứ không được lấy tên chức sắc, tức là thánh danh.

       Các cá nhân chức sắc trước khi tham gia chính trị phải gửi lại phẩm tước cho Đạo. Từ đó họ không nhân danh Đạo ra làm chính trị. Cụ thể như cụ Nguyễn Hữu Lương phẩm Giáo Hữu. Ông Lương là anh ruột của Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt, tất cả đều là con của cụ Nguyễn Lễ Bộ ( tức Thái Đầu Sư Thái Bộ Thanh).

       Trước năm 1975, ông Nguyễn Hữu Lương ra ứng cử Thượng Nghị viện, ông đă gửi lại chức Giáo hữu và nhiều trường hợp khác cũng tương tự như vậy. Qua nói điều này để chứng minh người tín hữu Đạo Đạo Cao Đài nói chung và những người Bảo Thủ Chơn Truyền hoàn toàn không làm chính trị. 

       Đạo Nghị Định Thứ Năm của Đức Lư Giáo Tông và Đức Hộ Pháp cùng kư tên tức là do quyền của Chí Tôn tại thế kư. Nhưng chức sắc hôm nay không c̣n tôn trọng, Họ đă nhân danh Đạo đi làm chính trị.

       Hai trường hợp tiêu biểu, đó là ngài Thượng Tám Thanh ứng cử và đắc cử đại biểu Quốc Hội với phẩm Phối Sư Thượng Tám Thanh. Gần đây nhất ông Lê Phương Hồng cũng ứng cử đại biểu quốc hội với phẩm Phối Sư Ngọc Hồng Thanh. Các địa phương đạo, tỉnh nào cũng có những chức sắc tham gia chính trị. Họ vẫn giữ nguyên phẩm trước của Đạo .

       Ư  bốn:

       Bảo Thủ Chơn Truyền chỉ dựa vào luật pháp của Đạo để giữ đạo chứ không dựa vào bất cứ một thế lực nào để giữ đạo.

       Nếu dựa vào thế lực đời để giữ đạo th́ người đứng đầu đạo phải lệ thuộc họ không c̣n độc lập tự chủ. 

       Ư năm:  

       Qua nói rơ có lẽ các cháu hiểu nhầm ư nghĩa Bảo Thủ Chơn Truyền nên mới đặt câu hỏi này. 

       Tuy nhiên, những người không tùng sự canh cải luật pháp, họ không biết dùng từ ǵ cho chính xác nên tự ḿnh xem là Bảo Thủ Chơn Truyền, thật đáng tiếc. V́ không một ai có thể tự xưng ḿnh là Bảo Thủ Chơn Truyền được

       Không trừ khả năng có một số người trong ấy lấy ư riêng đi nhờ cậy những thế lực chính trị bên ngoài. Họ tự ḿnh làm, không được sự ủy quyền hay ủy thác nào cả. Cách bảo thủ chơn truyền như vậy là không đúng Pháp Chánh Truyền. Số này rất ít. Họ đă bị đồng đạo xa lánh và tẩy chay. Họ không đại diện cho tất cả những tín hữu cao đài thuần túy tu hành ǵn giữ luật pháp. Họ đă dùng cách tự phong tự thăng như các Hiền Tài nơi hải ngoại. Hoặc một vài vị sống ở hải ngoại lại tiếp xúc với các chính khách trong chánh phủ nước ngoài có thế lực lên tiếng này nọ. Qua nói rơ. đó không phải là người Bảo Thủ Chơn Truyền. Họ cũng như ai kia vậy đă không ǵn luật pháp, đă dựa vào thế lực.

       Qua nói ư này để các cháu tự thấy rằng  Hội Thánh Cao Đài hiện nay cũng giống như những người hải ngoại. Họ có giữ luật pháp của đạo không? Không có!  Họ có dựa vào thế lực của đời để giữ đạo không? Có! Đúng không? Họ mới chính là người làm chánh trị.

       Những điều Qua trả lời cho mấy em đây là trong phạm vi quốc nội. Ở hải ngoại qua không can dự vào v́ ngoài đó rất phức tạp. Họ không liên quan ǵ đến việc hành đạo trong nước.

       Ư sáu:

       Như đoạn trên đă nói, các cháu đă bị hù rất nặng. Tức là bị khủng bố tinh thần nên mỗi khi nghe đến bốn chữ Bảo Thủ Chơn Truyền là có ngay ác cảm và thành kiến nên rất sợ, không dám t́m hiểu.

       Một số anh em đă dùng sai danh từ như đă nói là chuyện riêng của họ. Bảo Thủ Chơn Truyền chuyện của Hiệp-Thiên-Đài. Cửu Trùng Đài và các cơ quan c̣n lại chỉ là những người Tùng Chơn Truyền. Mọi người có bổn phận phải giữ lời Minh Thệ và ǵn luật lệ Cao Đài.

       Những người tín đồ với tinh thần cường liệt đă hiểu được sự canh cải của Hội Thánh hiện tại đă làm cho Chí Tôn  và chư Thần Thánh Tiên Phật buồn ḷng nên quyết định không đi theo mà các cháu gọi nhầm là nhóm bảo thủ chơn truyền.

       Những người ǵn giữ trọn luật lệ Cao đài,  Họ đă biết tự giữ ǵn ḿnh, không a ṭng theo số đông canh cải luật pháp. 

       Họ rất hiền ḥa. thương yêu và đùm bọc lẫn nhau. Họ hành đạo không v́ phẩm tước, không ngại khó khăn, không ngại đường xa ngăn sông cách trở. không ngại tốn tiền của tư ḿnh. Họ là những người thuần túy tu hành. Những người này lại thường xuyên bị các Cai Quản họ đạo địa phương và những côn đồ trá h́nh hành hung. Họ chỉ tự vệ khi bị người khác làm đổ máu.  

       Dĩ nhiên một con sâu làm rầu nồi canh. Trong số các anh em tự xưng là Bảo Thủ Chơn Truyền đó cũng c̣n một vài cá nhân (rất ít) chủ trương dựa thế lực.  Những người này đă bị các anh em không công nhận và xa lánh. Các em cháu đừng tưởng mọi người bảo thủ chơn truyền đều muốn dựa vào thế lực. Nếu có nghe ư này, đó là thông tin giả.

       Ư bảy:

       Qua đặt câu hỏi cho các cháu. Nếu một người làm đạo không giống ư các cháu, các cháu sẽ xử sự thế nào?

       - Đánh họ? Đó là cách hành xử của côn đồ.

       - Thưa họ ra ṭa? Đó là các hành xử của người văn minh.

       - Ôn tồn mà hóa độ? Đó là hành xử của người đạo đức.

       Các trường hợp thực hiện nghi thức gia đ́nh của đạo hữu không mời Ban Cai Quản. BCQ đem người tới hành hung, vậy BCQ đă hành xử  giống ai theo ba cách trên? Không giống người văn minh, cũng không giống người đạo đức đúng không?

       Ư kết :

       Với bảy ư kiến chi tiết như trên. Qua đă tóm lược khái quát chưa đi sâu nhiều vào chi tiết. Có thể các cháu đă được h́nh dung được người bảo thủ chơn truyền không giống như h́nh ảnh người ta mô tả mà các cháu đă nghĩ trước khi Qua  giải thích .

       V́ thời gian cũng không c̣n nhiều Qua phải xin tạm ngưng nơi đây.

       Những câu hỏi sau này của các cháu liên quan đến

       - B́nh Bông Đĩa quả,

       - Lạy vong phàm 3 hay bốn lạy,

       - Phục quyền Hội Thánh không lẽ phế bỏ hết Hội thánh hiện tại? v.v. của cháu Qua sẽ tiếp tục giao lưu và giải thích khi tra cứu kinh luật đầy đủ. Mong các cháu có dịp trao đổi với bác bằng comment hoặc bằng thơ, bằng gặp trực tiếp đây. 

       Đến đây xin cảm ơn toàn thể quư vị và chư đồng đạo kính mến. Cảm ơn các bạn trẻ đă gửi câu hỏi .Qua rất hoan nghênh đón nhận. 

       Trước khi tạm biệt qua muốn tặng các cháu một bài ngẫu hứng mới sáng tác.

       Xin chào tạm biệt.

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Lê Thị Minh Trang lược ghi. (nguồn Kênh Luận Đàm Đạo Sự)

 

 

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000