ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

LUẬN ĐÀM ĐẠO SỰ KỲ 3:

HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ĐẠO CAO ĐÀI

Người thực hiện: Điền Lạc

     - Các Luật-Pháp của Chí Tôn đào tạo đều hữu ích cho cơ quan hành động cho chánh giáo của Người, một cái dấu bỏ ra cũng chẳng đặng. Hễ tùng th́ Đạo thành, c̣n nghịch th́ Đạo diệt. Cả thảy Hội Thánh chưa ai đặng quyền ra khỏi ngoại luật. Chúng ta vâng theo mới đắc thành quyền Hội Thánh, thảng có một người nghịch th́ làm rối loạn chơn truyền.

     Kẻ nghịch cùng thế đạo th́ tội trục ngoại xă hội hay là diệt tàn cho khỏi lưu hại. C̣n kẻ nghịch cùng Đạo pháp th́ tội trục ngoại Thánh thể Chí Tôn hay là có ngày quyền thiêng liêng diệt thác.

     Chúng ta từ đây coi kẻ phạm pháp luật như thù địch của Đạo, dùng phương trừ khử. Bần đạo đă thọ sắc lịnh Ngọc Hư lo chuyển pháp, th́ không phương tha thứ điều phạm bao giờ…. (Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn, TNHT Q.2).

     - Pháp Luật là Thiên Điều tại thế. Phạm pháp luật rồi ta không c̣n dịp để tu hành nhứt là vướng phải Án Trục Xuất trong Đệ Nhứt H́nh: phạm Pháp Chánh Truyền (một trong Thập H́nh của Đức Lư Giáo Tông). (…) Kính mong chư vị xét ḿnh xem có phạm Pháp Chánh Truyền không? Và phạm Pháp Chánh Truyền có tội hay không? Đừng đợi về đến cơi âm quang rồi mới xét th́ quá muộn!

     Một mối Đạo không tùng Pháp Chánh Truyền th́ không phải của Chí Tôn. Một chức sắc được đào tạo không theo qui định của Pháp Chánh Truyền th́ không phải là chức sắc của Cao Đài… (Điền Lạc)

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000