ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI  ĐỀ  NGHỊ  50  XU.

An Bùi

         Tôi viết bài này để phân tích giá trị của lời đề nghị trong bài viết "Chức Sắc HTĐ Cần Phải Làm Ǵ Trên Tiến Tŕnh Phục Hồi Cơ Đạo" của HT Nguyễn Thanh Liêm. 

         Vừa qua, hàng loạt các bài viết của HT Nguyễn Thanh Liêm đăng trên trang mạng hoithanhphucquyen.org thấy không có mục đích nào khác hơn việc t́m mọi cách trích điểm, hạ uy tín các Chức Sắc Hiệp Thiên Đài. 

         Những bài viết phản hồi của các huynh đệ đă phân tích rơ: Ông là kẻ từ chối linh hồn, ông là người không muốn Hội Thánh phục quyền, ông là người không có tầm nh́n, Ông là tên Đạo gian v.v. Tôi cũng rất lấy làm đau ḷng khi nghe các bằng hữu nói Ông như vậy. Những tưởng những lời xây dựng chân thành đó giúp Ông thức tỉnh mà chọn con đường để đi là trở về im lặng nhập tịnh. Nào dè, có lẽ thuốc chưa đủ đắng nên chưa đả được tật chăng? 

         Sau đây tôi xin phép có vài nhận xét về bài viết nói trên của Ông  HT Nguyễn Thanh Liêm cho đồng Đạo hiểu thêm về Ông chút nữa: 

         Ư số 1: 

         Ông Liêm viết: “nếu muốn thực hiện công tŕnh vĩ đại "phục quyền Đạo" th́ nhiệm vụ trước mắt, các chức sắc HTĐ phải lấy lại CHỦ QUYỀN VĂN PH̉NG HTĐ do chính các vị đă đánh mất”.

         Nhận xét: “CHỦ QUYỀN VĂN PH̉NG HTĐ ” và “CHỦ QUYỀN HTĐ”hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ông đă cố t́nh đưa dư luận thấy sai cái ư nghĩa tối thiểu này. Nếu nhơn sanh có một chút kiến thức thôi cũng có thể biết cái chân lư sau đây: “ Có Văn Pḥng HTĐ chưa chắc có được Đạo Quyền của HTĐ, ngược lại khi đă có chủ quyền HTĐ th́ đương nhiên sẽ có Văn pḥng HTĐ và tất cả…

         Ư số 2:

         Ông viết: “…do chính các vị đă đánh mất”… từ sự hiểu biết lờ mờ như phân tích ở trên,  Ông vội vàng kết luận như thế.  Xin đồng Đạo giải thích giùm cho Ông Liêm hiểu câu này, tôi thấy làm biếng quá: “ Văn Pḥng Hiệp Thiên Đài đă mất từ khi nào mà ông Liêm đổ thừa do chính các vị (Chức sắc HTĐ) đánh mất?”. Nếu Ông là người lịch lăm Đạo pháp và có ḷng lo cho Đạo th́ Ông đă biết “Văn Pḥng HTĐ” đă mất từ khi Đạo lịnh 01 ra đời năm 1979 rồi. Có lẽ ông ngủ quên nếu không nói là ông không có một tí nào hiểu về HTĐ cả nên khi nghe tin các Chức Sắc HTĐ về họp, rồi Khối Nhơn Sanh đến, rồi Văn pḥng HTĐ bị đóng cửa..; th́ ông vội khẳng định là Văn Pḥng HTĐ do chính các anh (Chức sắc HTĐ) đánh mất.

         Nhơn sanh b́nh dân ai cũng hiểu các Chức sắc HTĐ cố gắng lấy lại cái Văn Pḥng đă mất 40 năm qua, nhưng do ma mănh quỉ quyệt của cái Hội Thánh của Nguyễn Thành Tám mà không giữ được. Thử đọc lại các bài viết của Nguyễn Thanh Liêm một năm qua (từ khi HTĐ công cử Q. Chưởng Quản) xem có lời nào giận dữ, trách móc việc đóng cửa văn pḥng HTĐ của Chưởng Quản Nguyễn Thành Tám (Chưởng Tám) không?

         Ư số 3:

         Ông Liêm viết: ĐÂY LÀ MỘT MÓN NỢ MÀ CHỨC SẮC HTĐ ĐĂ VAY CỦA HỘI THÁNH VÀ NHƠN SANH, NÊN KHÔNG THỂ KHÔNG HOÀN TRẢ! VÀ CŨNG SẼ KHÔNG MỘT AI TIN VÀO KHẢ NĂNG LÀM GIÀU CỦA CON NỢ TRONG KHI CHƯA TRẢ NỔI VỐN VAY BAN ĐẦU!”

         Rất tiếc, không lẽ ông Liêm đang sống trong một đất nước tự do dân chủ nên tự cho ḿnh có đủ quyền ăn nói ngược ngạo, trở trái làm mặt, đổi đen làm trắng như vậy sao?. Dù đang ở một đất nước khi phát biểu một vấn đề ǵ cũng cân nhắc và uốn lưỡi dăm ba lần, nhưng người tín đồ chân chính trong nước cũng không có cái ăn nói lung tung như Liêm.

         Ai cũng biết Văn Pḥng HTĐ mất là do tập quyền lănh đạo của Chưởng Tám lấy giao cho Ông Lê Minh Khuyên, rồi đóng cửa sau khi Ông Khuyên tạ thế. Vậy mà Liêm lại  hồ đồ đi gán món nợ đó cho Chức Sắc HTĐ, rồi kết tội “CHỨC SẮC HTĐ ĐĂ VAY CỦA HỘI THÁNH VÀ NHƠN SANH” và buộc phải trả! Ra nước ngoài bấy lâu nay đầu óc của Ông cũng khá phát triển nhưng trái triều với đà đi lên của thế giới văn minh vậy ư!

         Ư số 4:

         Liêm viết: Muốn triệt tiêu chi phái tà đạo đang chiếm ngự Ṭa Thánh Tây Ninh, phục quyền Hội Thánh chính thống, phải từng bước giành lấy Đạo quyền từ các Hương Đạo, Tộc Đạo rồi đến Châu Đạo. Khi các Châu Đạo đă liên kết thành hệ thống th́ đầu năo Ṭa Thánh Tây Ninh chỉ là một cơ thể bất động v́ tứ chi bị tê liệt, th́ tự nhiên họ sẽ tan ră. Việc này không dễ dàng thực hiện v́ đ̣i hỏi ư chí quật cường của toàn thể tín đồ và các Bàn Tri Sự. Và cũng không thể khôi phục Đạo quyền, nếu các địa phương không đồng ḷng tiến bước dưới sự dẫn dắt của chức sắc đủ tài đức.” Liêm đặt tên cho phương thức đó là “TÁI THỦ ĐẠO QUYỀN TỪ CẤP CƠ SỞ.”

         Chính Liêm đă tự thú nhận:

         “Việc này không dễ dàng thực hiện v́ đ̣i hỏi ư chí quật cường của toàn thể tín đồ và các Bàn Tri Sự. Và cũng không thể khôi phục Đạo quyền, nếu các địa phương không đồng ḷng tiến bước dưới sự dẫn dắt của chức sắc đủ tài đức”. Sao Liêm không nói thêm đây là một đề nghị vô trách nhiệm không khả thi? Khi đ̣i “đ̣i hỏi ư chí quật cường của toàn thể tín đồ và các Bàn Tri Sự”.

         V́ những ư này mà tôi đặt cho bài viết tên là LỜI ĐỀ NGHỊ 50 XU”. Nói như vậy tuy có làm sốc cho Liêm đôi chút với cái công suy nghĩ nát óc mới t́m ra được để mong mơi chờ cái Bàn Hương Án của các Chức sắc HTĐ tiếp rước. V́ những lư do sau đây, nên Liêm đă viết: Nếu không lấy lại được Đạo quyền ở Văn pḥng HTĐ th́ xin nhắc nhở các vị chức sắc HTĐ: TÍN ĐỒ ĐÀN EM Ở CÁC THÁNH THẤT ĐĂ LÀM ĐƯỢC VIỆC NÀY, TRONG PHẠM VI TRÁCH NHIỆM! Hăy chuẩn bị bàn hương án mà đến tiếp rước!”

           Liêm đă không hiểu nội t́nh của Đạo thời hậu Hiến Chương 1997 (HC 97) như sau: Sau HC 97 hầu hết các Châu, Tộc, Hương Đạo đều bị phàm giáo (cánh tả) dựa thế lực khủng bố. C̣n một số ít tâm huyết chỉ dừng lại ở chỗ không hợp tác với cái Cao Đài ngoài Pháp Chánh Truyền, c̣n các Thánh Thất th́ hầu như khó giữ. Nếu có giữ được th́ cũng bị nhóm cực hữu trong nước và hải ngoại phá tan! Liêm tự hào nào là “Gia Huynh” nào là “An Ninh Tây”… Các nơi đó đang giữ vững hay đang thụt lùi khi có cả hai nhóm Nguyễn Quốc Dũng và Dương Xuân Lương nhúng tay vào? Chức việc sở tại của Gia Huynh phải bỏ Thánh Thất Gia Huynh đi đến  Thánh Thất Nghĩa Lộ cúng gần hết, Liêm ở Hải Ngoại có biết?

         Liêm ở hải ngoại th́ làm ǵ biết cái khổ của các Bàn Tri Sự Hội Thánh Em? Nơi nào vững mạnh th́ cả hai cánh tả và hữu mon men tới phá?

         Cái ấu trỉ nhứt mà Liêm cũng nói được là:

         “Muốn triệt tiêu chi phái tà đạo đang chiếm ngự Ṭa Thánh Tây Ninh, phục quyền Hội Thánh chính thống, phải từng bước giành lấy Đạo quyền từ các Hương Đạo, Tộc Đạo rồi đến Châu Đạo. Khi các Châu Đạo đă liên kết thành hệ thống th́ đầu năo Ṭa Thánh Tây Ninh chỉ là một cơ thể bất động v́ tứ chi bị tê liệt, th́ tự nhiên họ sẽ tan ră”.

         Nhận xét: 20 năm qua (hậu HC 97). Nhơn sanh đă từng ǵn giữ từ các gia đ́nh Đạo hữu, từ các Hương Đạo. Chỉ có miền Trung một vài nơi c̣n Tộc Đạo chứ không c̣n một Châu Đạo nào. V́ ngũ quên mà Liêm không hay nhơn sanh trong nước đă làm như vậy 20 năm qua! Liêm có lẽ nằm mơ khi đề nghị các liên kết Hương, Châu, Tộc như thế! Rồi đem cái nằm mơ bố láo lên cho là sáng kiến của ḿnh, nên tôi cho đề nghị của Liêm như trên là chỉ đáng 50 xu! Thật là Liêm khi dễ nhơn sanh quá lẽ v́ đă chê nhơn sanh mấy mươi năm qua trong nước không biết làm ǵ, cực khổ như thế nào! Mỗi một sự việc bất tùng Chưởng Tám đều bị tay chân của ông ta kết hợp với côn đồ khủng bố và đôi khi đưa đến “xô xát” gây thương tích!!!

         Ha! Ha! Liêm c̣n cường điệu đem cái cách cổ điển trong kháng chiến chống Mỹ chống Pháp ra lư luận như sau: Không một cuộc đấu tranh giành được chiến thắng toàn vẹn nào mà không bắt đầu bằng những kỳ tích do các nghĩa quân kháng chiến giành được từ các địa phương riêng lẻ. Trên đà tiến công, thắng lợi sẽ tiếp tục đồng loạt lan rộng cho đến cùng trời cuối đất của lănh thổ, lúc đó mới đạt được toàn thắng. Cái cách lấy sức mạnh cơ bắp và bạo loạn này chư Chức Sắc và đồng Đạo trong nước để dành cho Liêm và các người cùng chí hướng với Liêm làm. Nếu cần, Liêm có thể cùng cam kết chạy đua với việc làm của Chức sắc HTĐ để xem kết quả cuối cùng sẽ về ai. Dám không?

         Hiệp Thiên Đài là người tu hành thuần túy, lo giữ Đạo và đ̣i Đạo cho nhơn sanh theo kế sách mà Đức Chí Tôn và Đức Hộ Pháp đă dạy: “Lấy yếu thắng mạnh, lấy nhu thắng cương, lấy dạy thắng khôn, lấy nhịn nhục đặng h́nh phạt, lấy nhơn nghĩa để thắng bạo tàn, và lấy pháp lư thắng bàng môn tả đạo…”.

         Nếu Liêm có gan kư một cái ǵ đó với Chức sắc HTĐ ư nghĩa tương tự như một Hợp Đồng để thực hiện cách làm theo cách nghĩ của ḿnh, tuyệt đối không chơ mũi vào người khác để người ta yên tâm lo cho Đạo sự. Dám không?

         Lời thật mất ḷng, mong Liêm đừng tự cho ḿnh hay để cho đàn em lợi dụng danh ḿnh mà phá rối công việc của HTĐ nữa.

         Đọc thấy văn viết hiện nay của Liêm sao có “AIR” giống văn của một người nào đó rất quen trong những bài tranh luận với Dương Xuân Lương vậy đó. Nếu cách Ông làm mà thành công, các anh về nắm quyền Đạo chắc c̣n hung dữ và xảo quyệt hơn cả tập quyền của Chưởng Tám, tôi nhứt quyết không bao giờ hợp tác với các anh.

Nay kính,

Thánh Địa, ngày 25 tháng 8 năm Bính Thân.

An Bùi.

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634