ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"LỜI CHỨNG THỰC" CỦA NGƯỜI TRONG CUỘC

( Cải Trạng Lê Minh Khuyên - Phó Chưởng Quản Hội Thánh )

Đoàn Minh Thùy

            Đó là:

             “… Đại Hội Tổ chức việc Cầu phong, Cầu thăng kỳ này, Chức Sắc Hiệp Thiên Đài chúng tôi không có chức năng và nhiệm vụ ǵ với tổ chức ngoài Giáo Pháp Chơn truyền của ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ Ṭa Thánh Tây Ninh tức là không tôn trọng Pháp Luật Đạo của Hội Thánh đă thực hiện qua các kỳ Đại hội trước đây….”

            Trên đây là trích một đoạn trong văn thơ số: 024/87-HTĐ.VT ngày 21-08-Nhâm Th́n (dl 06-10-2012) của Ngài Cải Trạng Lê Minh Khuyên đương kim Phó chưởng Quản Hội Thánh gởi đến Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh, các vị Quyền Thái-Thượng-Ngọc Chánh Phối Sư và Quyền Nữ Chánh Phối Sư. (đính kèm văn bản)

            Điều này khẳng định các phẩm Đạo được phong và thăng trong kỳ Đại Hội 2012 bị chính cơ quan pháp luật Đạo không công nhận. Như vậy các vị tân phong và tân thăng trong “…tổ chức ngoài Giáo Pháp Chơn truyền của ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ Ṭa Thánh Tây Ninh tức là không tôn trọng Pháp Luật Đạo của Hội Thánh” hăy tự xem lại ḿnh là ai? Ḿnh có đủ tư cách là Chức sắc của Đạo Cao Đài Ngọc Đế để đi truyền giáo không? Rồi đây kỳ Đại Hội Cầu Phong Cầu Thăng năm 2017 sắp tới ai sẽ công nhận?

            Khi chính Ngài Cải Trạng Lê Minh Khuyên phó Chưởng Quản là người trong cuộc phủ nhận tư cách Chức sắc của quí vị th́ không thể có cơ quan nào khác đủ pháp lư công nhận được cả. Quư Chức Việc có tâm Đạo v́ Đạo v́ Thầy hăy suy nghĩ lại mà chọn cho ḿnh một cách khác để tấn hóa trong đường tu học, nên sáng suốt quyết định xem có tham gia cầu phong kỳ Đại Hội tới không? Không nhứt thiết phải có phẩm tước mới làm được việc Đạo!!!

            Trong suốt quảng đường dài 40 năm hành Đạo trong cơ chế Đạo bị canh cải, Ngài Lê Minh Khuyên đă hạ bút kư trục xuất biết bao là Chức sắc, Chức việc và Đạo hữu trung kiên đă trọn ǵn lời Minh Thệ ra khỏi ĐĐTKPĐ để làm vừa ḷng cho những ai đó! Nhưng khi gần cuối đời, chuẩn bị cho việc trở về bái mạng Ngọc Hư Cung, Ngài Lê Minh Khuyên đă có được tiếng nói trung thực từ tâm ḿnh trong Văn thư số: 024/87-HTD.VT ngày 21-08-Nhâm Th́n (dl 06-10-2012) nói trên. Đây là một việc làm dũng cảm của một người cầm cân công lư trong cơ loạn Đạo. Xin nghiêng ḿnh kính cẩn và bái phục. Biết đâu một ngày nào đó đồng Đạo cũng sẽ được một Văn Bản tương tự nhưng do Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh kư?!!

            Vừa qua, Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh (Trần Quang Cảnh) và Lễ Sanh Ngọc Tua Thanh (Lê Văn Tua) ở hải ngoại đă nhân danh đại diện cho “ … tổ chức ngoài Giáo Pháp Chơn truyền của ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ Ṭa Thánh Tây Ninh tức là không tôn trọng Pháp Luật Đạo của Hội Thánh” tham dự hội nghị CESNUR tại SEOUL (từ 05-10/tháng 7- 2016 vừa qua) cũng nên xét lại tư cách của ḿnh.Đừng để đến khi hấp hối khi nghe đồng nhi đọc : “…Ăn năn sám hối tội t́nh. Xét câu minh thệ gởi ḿnh cơi thăng..” th́ quá muộn.

            Đôi hàng kính cáo đến chư đồng Đạo trong và ngoài nước “LỜI CHỨNG THỰC lịch sử cuối đời của Cải Trạng LÊ MINH KHUYÊN Phó Chưởng Quản HỘI THÁNH.” để suy gẩm.

            Nay kính .

Ngày 14-06-Bính Thân (17-07-2016)

ĐOÀN MINH THUỲ

  

Top of Form

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634