ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRỤ TÂM

 


Kính Quí Chức Sắc Thiên Phong, Hiệp Thiên, Cửu Trùng, Phước Thiện, Bàn Trị Sự Hội Thánh Em cùng toàn Đạo BTCT Quốc Nội và Hải Ngoại.

          Trên tinh thần BTCT Hội Thánh. Từ khi Đạo Lệnh 01 giải thể hành chánh đạo năm 1979. Toàn Đạo BTCT về tu tại gia quyết không theo Hội Đồng Chưởng Quản dù bị cường quyền và Hội Đồng o ép Nhơn Sanh đi vào quỉ đạo là con đường Đạo của Chính Quyền dựng lên, toàn cả Nhơn Sanh BTCT không v́ :" Danh, Lợi, Quyền " đă hy sinh khoảng thời gian rất dài trên 35 năm, hành chánh đạo năm cấp của Hội Thánh Tôn Giáo Cao Đài đă bị Chính Quyền Cộng Sản triệt tiêu và giàn dựng lên một Chi Phái trên h́nh thức hai cấp. Xóa bỏ cơ bút, làm cho nền Đạo chinh nghiêng, Tân Luật Pháp Chánh Truyền loạn pháp. Đức Chí Tôn rất đau ḷng khi thấy môn đệ của Thầy phải sa ngă vào tay Kim Quang Sứ, Nhơn Sanh hiện nay cứ tưởng ḿnh là Tín Đồ Cao Đài thuần túy nhưng thật chất có ai biết không? Con đường họ đi đó đă vô t́nh dẫn linh hồn họ vào Bích Du Cung mà họ không hay không biết, cứ thấy Thánh Thất to đẹp th́ vào cúng lạy ,măo cao, áo rộng, sắc màu vàng, xanh, đỏ, đủ ngôi, đủ cấp, họ tường rằng ḿnh đă đắc đạo, thật là mê muội, thật là lầm lẫn, trí năo không quang minh cứ u tối trước h́nh thức đủ màu để lấy quyền bắt nạt Nhơn Sanh, mua quyền bán chức, một Hội Đồng sa đọa.
Cho nên những ai đă mê muội trong sắc màu th́ cứ lao ḿnh vào :" Danh, Lợi, Quyền " không nghĩ đến linh hồn đang đi xuống Phong Đô chừng hồn ĺa khỏi xác th́ ăn năn đă muộn.                                                                                        

          Nay v́ BTCT Hội Thánh, những môn đệ trung kiên giữ ǵn luật lệ Cao Đài luôn một ḷng hiếu Thầy mến Đạo đă chọn lựa những phần tử ưu ái, hy sinh thân ḿnh để phụng sự vạn linh, không ngại tấm thân phàm tục đă cùng nhau lên tiếng kêu gọi Nhơn Sanh đang lầm lạc trong sông cạn bến mê hăy phân biệt rơ ràng đường ngay nẻo chánh để chọn cho ḿnh một hướng đi về, cho linh hồn khỏi sa vào Phong Đô hắc đạo. V́ hiện nay chánh tà đă phân định rơ ràng, chánh là đi theo Hội Thánh Chơn Truyền, tà là đi theo Hội Đồng Chưởng Quản bàn môn tả đạo mà Đức Lư đă định quyết trong điều thứ 8 của Bát Đạo Nghị Định.
Đức Chí Tôn có dạy:
" Lẻ chánh đương nhiên có lẽ tà
Chánh tà hay lẻ đoán sao ra ".
Th́ Nhơn Sanh cứ đoán, và nhận định cho thật rơ ràng, theo làm môn đệ của Chí Tôn th́ phải định tâm, định tánh mà phân biệt đường chánh nẻo ngay mà thong dong tiến bước để mai kia có nẻo mà về ,c̣n đắm say mê muội th́ Phong Đô sẳn rước.

          Cho nên Nhơn Sanh BTCT đă liên kết lại thành một khối, một đức tin, để anh trước em sau mà tấn hóa quyết giữ chơn truyền mối Đạo để không thẹn với Thầy, với Mẹ thiêng liêng, không v́ :" Danh, Lợi, Quyền " mà so đo lừa lọc. Quyết một ḷng, một dạ trung kiên giữ ǵn Hội Thánh ,dù hành chánh đạo đă bị giải thể nhưng Hội Thánh Em vẫn một ḷng vững bước đi lên và đ̣i cho bằng được một Hội Thánh chính thống do Đức Chí Tôn khai sáng 1926.

          Dù quyền đời có đi qua mọi thời đại nhưng quyền Đạo không bao giờ thay đổi v́ Tân Luật pháp Chánh Truyền là luật thiên điều tại thế bất di, bất dịch, không ai có quyền sửa đổi, v́ Tôn Giáo Cao Đài đă rạng danh khắp năm châu toàn cầu thế giới từ khi khai đạo 1926. Cho đến nay Hội Đồng Chưởng Quản một chi phái 1997 đă thành lập, hành chánh đạo chỉ có hai cấp vậy mà Nhơn Sanh không nhận định được đúng sai cứ thấy chùa đẹp, người đông th́ chen vô hành đạo, không biết linh hồn ḿnh sẽ đi về đâu? Cứ mê muội, cứ lầm lẫn mà chen nhau, phẩm cao, chức lớn để rồi sẽ lănh một bản án phản Thầy hại Đạo, chừng đó nước mắt không c̣n mặn mà thay vào đó là máu đỏ thắm tươi như lời Đức Chí Tôn đă dạy:"nước mắt sẽ chảy bằng máu".

          V́ lẻ đó Khối Nhơn Sanh BTCT đă định tâm định tánh, không theo Hội Đồng Chưởng Quản mà quyết tâm BTCT, hiệp đồng chư môn đệ để d́u dắt nhau trên con đường lập công, bồi đức và luôn giữ cho nhau ḷng ưu ái, cùng nhau BTCT. Trên mọi nẻo đường đất nước quê hương Việt Nam thân yêu, và trụ được một đức tin dũng mảnh đă cùng nhau liên kết lên đường tiến về miền Trung xa xôi để nhắc nhở Đồng Đạo cùng nhau đồng tâm hiệp lực, quyết tâm BTCT để Phục Quyền Hội Thánh cho đúng nghĩa, và trách nhiệm thiêng liêng mà Đức Chí Tôn đă định th́ Huynh Đệ phải lo tṛn.

          Cho nên vào ngày 16/06/ Giáp Ngọ (dl12/07/2014) Khối Nhơn Sanh Bảo Thủ Chơn Truyền đă cùng nhau có mặt trên chuyến xe, chở đủ đầy một đức tin mănh liệt, đă bon bon trên đường tiến thẳng đến những nơi mà Huynh Đệ BTCT, ǵn giữ Hội Thánh Chơn Truyền của nền Đại Đạo mà Thượng Đế đă ban cho nhơn loại.

          Điểm khởi hành từ TP HCM, đến Gia Huynh, B́nh thuận, Hàm Tân, Tuy Phước, An Nhơn, Nam Hoài Nhơn, Nhơn Lư, Tuy An, Vũng La, Phù Cát ( B́nh Định ), Đà Lạt, Đà Loan, Đức Trọng, Định Quán, Long Điền Vũng Tàu, Nhơn Trạch Đồng Nai...

          Trên tinh thần giữ ǵn mối Đạo Chơn Truyền, Huynh Đệ đă trao đổi Đạo Sự trên t́nh thương yêu cao quí, vui vẽ liên kết chặt chẽ để đ̣i cho được quyền Hội Thánh và qui phục nền chánh giáo theo di ngôn của Đức Hộ Pháp để lại: " là đ̣i và đ̣i cho bằng được một Hội Thánh có chủ quyền đúng theo Tân Luật Pháp Chánh Truyền", mà nền Đại Đạo của Tôn Giáo Cao Đài đă có từ 1926.

KHỐI NHƠN SANH BTCT
CHỨC SẮC THIÊN PHONG, BÀN TRỊ SỰ HỘI THÁNH EM QUỐC NỘI CÙNG THỰC HIỆN

   

   

   

   

 

  

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634