ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KỸ NIỆM TR̉N HAI THÁNG NGÀY AN VỊ
TIÊN CỐT THẤT NƯƠNG DIÊU TR̀ CUNG

Điền Lạc

          Thắm thoát mà thời gian đă qua hai tháng, kể từ khi an vị Tiên Cốt Thất Nương Diêu Tŕ Cung tại Báo Ân Đường – Trí Huệ Cung (BÂĐ-THC) 29-02-Bính Thân (06-4-2016).

          Thời gian qua, sau ngày an vị Tiên Cốt cũng có lắm chuyện buồn vui lẫn lộn, khiến nhơn sanh lo lắng và phải bận tâm suy nghĩ. Nhân dịp này tôi xin ghi nhận tóm lược diễn tiến các sự việc và có một số nhận định như sau:

Tóm lược diễn tiến:

          - Ngày 14-02-Bính Thân (24-3-2016), Chức Sắc Hiệp Thiên Đài (HTĐ) và Ban Điều Hành Trí Huệ Cung (BĐH-THC) rước Tiên cốt Thất Nương Diêu Tŕ Cung thế danh Vương Thị Lễ và gia đ́nh về BÂĐ-THC do yêu cầu và ủy thác của thân nhân của Bà Thất Nương

          - Ngày 24-02-Bính Thân (1-4-2016), Chư Chức Sắc Hiệp Thiên, Cữu Trùng và Phước Thiện cùng Ban Điều Hành ba Cung: Trí Giác, Trí Huệ và Vạn Pháp có một buổi hội nghị mở rộng tại Vạn Pháp Cung bàn về việc an vị Tiên Cốt Thất Nương. Tất cả đều thống nhứt ngày giờ, nghi thức cúng tế, phân công nhân sự đảm trách các phần hành cụ thể, chi phí cuộc lễ do thân nhân gia đ́nh chịu. tất cả cũng thống nhứt tạm thời an vị tiên cốt Thất Nương tại BÂĐ-THC để chờ Hội Thánh Lưỡng Đài quyết định.

          - Ngày 27-02-Bính Thân (4-4-2016), Hội Thánh (ngoài Pháp Chánh Truyền) cho lực lượng Đạo Tỳ nhiều nơi cùng với Thuyền Bát Nhă đến BÂĐ-THC rước tro cốt Thất Nương về Báo Ân Từ trong Ṭa Thánh. Ban Điều Hành Trí Huệ Cung đ̣i phải có văn bản từ Hội Thánh đưa xuống mới cho rước. Những người này không có giấy tờ ǵ cả nên việc rước không thành.

          - Ngày 29 -02 Bính Thân (6-4-2016), Buổi lễ truy điệu cúng tế và an vị Tiên Cốt Thất Nương được long trọng tổ chức và diễn ra đúng như chương tŕnh thống nhứt tại vi bằng buổi hội nhóm ở Vạn Pháp Cung. Có hàng ngh́n Chức Sắc, Chức Việc và Đạo hữu ở Thánh Địa và khắp các địa phương về tham dự để kiết tang, cúng bái trong ṿng an ninh trật tự.

          - Ngày 05-03-Bính Thân (11-4-2016), Hội Thánh (ngoài Pháp Chánh Truyền) ra Thông Tri 01 không công nhận Tiên Cốt của Thất Nương là thật nên tuyên bố muốn trục xuất những người tham gia trong việc cúng tế theo đệ nhứt h́nh của Đức Lư. Đồng Đạo thấy hoang mang lo lắng, trước khi có quyết định của Hội Thánh Lưỡng Đài đă tích cực luân phiên canh giữ an toàn tro cốt.

          - Ngày 11-3-Bính Thân (17-04-2016), Ông Phạm Văn Cưởng phó ban Điều Hành Trí Huệ Cung (đang bịnh nặng) đă kư một văn bản do ai đó làm sẳn có tên là Tờ Tường Tŕnh gởi tới chánh quyền báo có một số người lạ mặt đang chiếm giữ BÂĐ-THC, nên chánh quyền đă nhiều lần kiểm tra hộ khẩu và phạt hành chánh nhiều tín đồ đến để cúng bái tại BÂĐ-THC. Trong lúc bị bắt về văn pḥng Công An xă các anh chị em vẫn c̣n mặc đạo phục.

          - Ngày 28-03-Bính Thân (4-5-2016), hai Ông Lê Hoàng Ân và Phạm Văn Cưởng là Trưởng ban và Phó ban BĐH-THC đă công bố thông báo ngưng chức Ông Nguyễn Hoàng Hồng là Trưởng Ngành Gia trong BĐH-THC về việc tích cực bảo vệ và ǵn giữ tro cốt.


          - Ngày 29-03-Bính Thân (5-5-2016), Quí Chức sắc HTĐ gởi thông báo xác định việc BĐH-THC cho Ông Nguyễn Hoàng Hồng nghỉ việc là vi phạm luật pháp Đạo đồng thời vô hiệu hóa giá trị của thông báo ấy.

          - Ngày 08-04-Bính Thân (14-5-2016), Ông Quản Văn Pḥng HTĐ có gởi Tâm Thư đồng thời là Thơ mời quư Chức Sắc HTĐ và các thành viên BĐH-THC đến dự một buổi họp tai BÂĐ-THC để t́m tiếng nói chung giải quyết tốt vấn đề tro cốt cho rốt ráo trong tinh thần thương yêu và đạo đức. Các Chức Sắc HTĐ đến đầy đủ c̣n phía Ban Điều Hành BÂĐ-THC không có ai đến dự.

          - Từ đó đến nay mọi việc vẫn được êm đẹp. Không khí trong BÂĐ-THC tuy có phần căng thẳng và t́nh thân ái không được như trước đây, nhưng không có việc đáng tiếc xảy ra. V́ người tích cực bảo vệ Tiên Cốt và người từ chối Tiên Cốt muốn loại bỏ dù trước đây đă công nhận tại hội nghị mở rộng ở Vạn Pháp Cung phải gặp nhau hằng ngày .

          - Trong t́nh h́nh đó, th́ cơ sở pháp lư đầy đủ và vững mạnh nhứt vẫn là nghị quyết chung tại Vạn Pháp Cung ngày 24-02-Bính Thân là :”TẠM THỜI AN VỊ TIÊN CỐT THẤT NƯƠNG TẠI BÂĐ-THC CHỜ HỘI THÁNH LƯỠNG ĐÀI QUYẾT ĐỊNH”. V́ sau đó không có một nghị quyết nào khác đầy đủ và mạnh mẻ thay thế nghị quyết trên. Ban Điều Hành đă vắng mặt trong buổi họp ngày 08-04-Bính Thân nên không có lư do ǵ để khiếu nại.

TỪ CÁC DIỄN TIẾN TÓM LƯỢC NHƯ TRÊN
ĐƯA ĐẾN NHỮNG VẤN ĐỀ SUY GẨM SAU ĐÂY:

          Trong lịch Sử ĐĐTKPĐ Ṭa Thánh Tây Ninh đă có hai lần rước tro cốt từ nơi khác đem về .

          Lần thứ nhứt: Năm Giáp Ngọ (1954) Đức Hộ Pháp đi rước tro cốt của Đức Kỳ Ngoại Hầu Cường Để từ Nhựt Bổn đem về Ṭa Thánh do di chúc của chính Đức Kỳ Ngoại Hầu Cường Để.

          Lần thứ hai: Năm Bính Thân (2016) Chức Sắc Hiệp Thiên Đài và Ban Điều Hành Trí Huệ Cung rước tro cốt của Thất Nương Diêu Tŕ Cung thế danh Vương Thị Lễ do yêu cầu và ủy nhiệm của thân nhân Bà Thất Nương. Việc an vị tro cốt của cả hai lần nầy đều có gặp chuyện không suông sẻ, tất cả đều do áp lực từ bên ngoài.
Hai lần rước tro cốt này có những đặc điểm giống nhau và khác nhau như sau:

A- KHÁC NHAU:

          - Trường hợp tro cốt Đức Kỳ Ngoại Hầu Cường Để th́ do chính di chúc của Ngài gởi lại cho Đạo. C̣n trường hợp của Thất Nương th́ do nguyện vọng của thân nhân của Bà. Sau đó th́ các con cháu của Đức Kỳ Ngoại Hầu Cường Để đi đ̣i tro cốt của cha ông ḿnh lại.

          - Sự trục trặc trong việc an vị hai tro cốt: trong trường hợp của Kỳ Ngoại Hầu Cường Để là do gia đ́nh, tức là do người gởi. C̣n trường hợp của Thất Nương th́ phía thân nhân gia đ́nh không đ̣i mà là do sự thay đổi ư của Ban Điều Hành Trí Huệ Cung dưới áp lực của Hội Thánh (ngoài Pháp Chánh Truyền).

B- GIỐNG NHAU:

          1- Cả hai trường hợp đều chịu sự áp lực từ bên ngoài nhằm mục đích riêng của họ (của người gây áp lực) chứ không do thân nhân của tro cốt:

          -Với Đức Kỳ Ngoại Hầu Cường Để, chánh quyền Ngô Đ́nh Diệm sợ nếu để tro cốt của Ông tại Ṭa Thánh Tây Ninh th́ uy tín của Đạo càng tăng. Với sự ngưỡng mộ đó dân chúng sẽ đổ xô về Ṭa Thánh càng đông càng gây mất uy tín cho Ngô Triều.

          -Với trường hợp của Thất Nương, do Hội Thánh (ngoài Pháp Chánh Truyền) gây áp lực. Tại sao Hội Thánh (ngoài Pháp Chánh Truyền) lại áp lực (!). Cũng tương tự như với Đức Kỳ Ngoại Hầu Cường Để, nếu tro cốt Thất Nương được tạm an vị tại BÂĐ-THC th́ với sự tín ngưỡng và kính trọng công đức của Thất Nương đồng Đạo khắp nơi về cúng bái nhiều hơn, như vậy càng mất uy tín cho Hội Thánh (ngoài PCT).

          -Tại sao ta dám khẳng định như vậy? V́ các lư do mà ai cũng thấy rơ như sau: Ban đầu BĐH-THC đồng ư rước Tro cốt về, xin phép HTĐ tổ chức Lễ cúng tế. Từ sau khi có Thông Tri 01 không công nhận tro cốt của Hội Thánh (ngoài PCT) th́ một số thành viên BĐH-THC thay đổi ư không cho an vị tại đó, một số vẫn giữ lập trường tiếp tục an vị. Sau đó số thành viên thay đổi ư đă gây áp lực bằng cách cho thành viên đồng ư cho an vị nghỉ việc tại BĐH-THC.. .

          Câu hỏi được đặt ra là tại sao ngay từ lúc đầu Hội Thánh (ngoài PCT) không đi rước tro cốt Thất Nương từ Chùa Huê Nghiêm về, cũng như trước đây Ngô Đ́nh Diệm không đi Nhựt Bổn rước tro cốt Kỳ Ngoại Hầu Cường Để? Đến khi có người rước về rồi th́ đến tranh giành? Khi giành không được th́ lại cho đó là không phải tro cốt thật? Điều này cũng không khó hiểu; v́ bản thân Hội Thánh (ngoài PCT) không mặn mà hay kính trọng ǵ đến tro cốt, mà mục đích làm sao cho HTĐ và BÂĐ-THC mất uy tín ít người biết đến mà thôi! Việc đóng cửa Văn Pḥng HTĐ cũng với ư này.

          Việc BĐH-THC không đến dự buổi họp theo thơ mời của HTĐ ngày 08-04-Bính Thân là ư nghĩa làm sao?

Đó là BĐH-THC gặp phải hai cái khó:

          - Thứ nhứt, nếu đến họp th́ sẽ nói sao với HTĐ là trước đây th́ đồng ư nay lại không đồng ư cho an vị? Quí BĐH-THC dù bị áp lực nặng nề nhưng cũng không dám bất kính với tro cốt Thất Nương vốn cùng căn cội pháp với HTĐ.

          -Thứ hai là nếu đi đến họp mà lên tiếng đồng ư cho tiếp tục cho an vị sẽ bị Hội Thánh (ngoài PCT) khiển trách và xử lư! V́ vậy con đường duy nhứt đúng mà BĐH-THC có thể làm được là không đến dự họp. Buổi họp không thành nên cái nghị quyết tại Vạn Pháp Cung “Tạm thời an vị Tiên cốt Thất Nương tại BÂĐ-THC chờ Hội thánh Lưỡng Đài quyết định” vẫn c̣n hiệu lực mà BĐH-THC không thể bác bỏ hay khiếu nại. Đây cũng là do bàn tay thiêng liêng của Bà Thất Nương dạy bảo và d́u dắt như vậy.

          Cũng như ngày xưa, dù do chính Đức Kỳ Ngoại Hầu Cường Để di chúc gởi gấm, nhưng khi gia đ́nh không tuân hành, Hội Thánh Lưỡng Đài vẫn trả lại. Ngày nay, nếu gia đ́nh yêu cầu đ̣i HTĐ và BĐH-THC cũng sẽ trả. Ngặt nỗi, ngược lại người gởi th́ vẫn muốn gởi, mà người nhận lại đổi ư không cho, chỉ vậy thôi. Không cho chỉ bằng miệng chứ không văn bản chánh thức, thật khó hiểu.

          Thoạt nh́n, nhơn sanh cảm giác có điều bất an trong việc an vị Tiên Cốt. Nhơn sanh có thể đánh giá BĐH-THC qua việc không tham dự buổi hội 08-04 là hành động bất kính trong HTĐ. Nhưng suy cho cùng th́ đây là một sự lựa chọn tốt nhứt và duy nhứt đúng cho cả BĐH-THC lẫn cho sự b́nh yên Tiên Cốt. Có lẽ Thất Nương đă dạy bảo dẫn dắt BĐH-THC làm thế để tạo nên một việc “Tiền hung, hậu kiết” chăng?

          Đôi điều nhận định kính gởi đến quư đồng Đạo suy gẩm và hoan hỉ đón nhận. Xin hăy yên tâm!

Thánh địa, ngày 28-04-Bính Thân (03-06-2016)

Điền Lạc

* * *

 

Trích: Hồi Kư của Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt tự Trân, nhan đề là VĂN TỊCH PHÁP NHƠN LUÂN CHI ĐẠO đoạn nói về vấn đề tro cốt Kỳ Ngoại Hầu Cường Để:

" Tạm kết thúc màn đ̣i xác tro của Đức Kỳ Ngoại Hầu Cường Để do chánh quyền Ngô Đ́nh Diệm đạo diễn… là động cơ thúc đẩy.
Được nghe kể lại, xác tro đ̣i lại được đưa về Huế, có tổ chức buổi lễ tiếp rước long trọng nói là chánh phủ đă rước về từ Nhựt Bổn.
Phải chăng Chánh quyền Ngô Đ́nh Diệm lo ngại tinh thần ái quốc của đồng bào trong nước sẽ tập trung hướng về Tây Ninh, có Báo Quốc Từ thờ các anh hùng chí sĩ vị quốc vong thân, gây ảnh hưởng không hay cho chánh quyền hiện hữu".

Đính kèm: Trân trọng kính xin Trưởng Huynh Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt cho phép đăng 2 bức ảnh chụp lại trang đầu và trang chót Hồi Kư của Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt tự Trân, nhan đề là VĂN TỊCH PHÁP NHƠN LUÂN CHI ĐẠO phần nói về vấn đề tro cốt Kỳ Ngoại Hầu Cường Để. Xin cảm ơn Trưởng Huynh.

 

 

 

Top of Form

 

Bottom of Form

 

 

 
 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634