ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHƯƠNG THƯỢNG THỜI HIỆN ĐẠI

Đoàn Minh Thùy

          Đạo Cao Đài là tên gọi tắt của ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ được khai minh từ năm Bính Dần (1926) đến nay được 91 năm. Tôn chỉ phổ độ tất cả chúng sanh không phân biệt màu da sắc tóc ngôn ngữ dị đồng.

          Phương tiện duy nhứt để phổ độ là LUẬT THƯƠNG YÊU và QUYỀN CÔNG CHÁNH. Muốn thực hiện được Luật Thương yêu và Quyền Công Chánh th́ không có cách nào khác là phải triệt để tuân hành Pháp Chánh Truyền và các luật lệ khác của Hội Thánh Lưỡng Đài. Hội Thánh Lưỡng Đài là điều tối quan trọng trong Pháp Chánh Truyền nên phải có đầy đủ. Nếu không có Hội Thánh Lưỡng Đài th́ không phải là Đạo Cao Đài của Chí Tôn dù cho có khoác danh hiệu, phẩm tước, và áo măo giống như của Chí Tôn ban cho.

          Thực hiện Luật Thương Yêu và Quyền Công Chánh là nghĩa vụ của mỗi tín đồ chúng ta. Đó không phải là sản phẩm của sự hảo tâm hay nhiệm ư ban phát, không phải là lớp sơn phết lên để tŕnh diễn mà nó phải được biến thành máu thịt, hơi thở của mỗi tín đồ môn đệ của Cao Đài.

          Tôn chỉ của Cao Đài là Qui nguyên Tam Giáo : Nho-Thích-Đạo và Hiệp nhứt Ngũ Chi: Nhơn Đạo, Thấn Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo. Ngũ Chi là năm bước thực hành tu học để tấn hóa lên đến bậc đại giác đặng hội hiệp cùng Thầy là Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế. Biểu tượng cho Nhơn Đạo là Ngôi Giáo Tông. Giáo Chủ Thần Đạo, Đức Chí Tôn dạy thờ Đức Khương Thái Công, Thánh Đạo thờ Đức Gia Tô, Tiên Đạo thờ Đức Lư Đại Tiên, Phật Đạo thờ Đức Thích Ca Mâu Ni.

          Trong phạm vi bài viết này tôi chỉ t́m hiểu những điều liên quan đến Đức Khương Thượng Tử Nha.

          Ông họ Khương tên Thượng, tên chữ Tử nha biệt hiệu Phi Hùng.

          Khương Thượng lên núi thọ giáo với Đức Ngươn Thủy tu Tiên từ năm 23 tuổi, đến năm 72 tuổi th́ Sư Phụ Ngươn Thủy cho xuống núi để tu Công Hầu giúp nước phục vụ dân chúng, v́ sau 49 năm tu luyện mà không đắc chánh quả Tiên Đạo. Cai trị quốc gia thời đó là Trụ Vương do ham mê tửu sắc, phung phí của công, bức hại trung thần, thất nhân tâm khôn xiết kể, Khương Thượng lại phải rời bỏ lên núi. Không phải để tu Tiên nữa mà ngồi câu bên Thạch Khê chờ thời pḥ Minh Chúa. Đến khi Văn Vương lập nhà Châu lên ngôi lấy đức trị dân, trên thuận thiên ư, dưới hạp ḷng dân th́ Đức Khương Thái Công mới rời Thạch Khê pḥ giúp.

          Nên có bài thi như sau:


Bỏ trốn Triều Ca lánh thị thiềng

Đưa dân khỏi ải thật thần tiên

Gieo câu sông Vị chờ qua vận

Uống nước Bàn Khê đợi gặp duyên

Vơ Kiết ra tay người chỉ ngơ

Phi Hùng ứng mộng chúa cầu hiền

Tám mươi mới đặng yên công nghiệp

Ra giúp nhà Châu sửa mối giềng


          Đó là sơ lược sự tích Đức Khương Thượng. Ngày nay trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ sự tích này giúp chúng ta học được bài học ǵ?

          Bối cảnh đời nhà Thương mạc và bối cảnh Đạo Cao Đài hiện nay (1979-2016) cũng có phần đôi chút giống nhau:

          Trước năm 1979, Đạo Cao Đài Ngọc Đế do Hội Thánh là Thánh Thể được Chí Tôn lựa chọn trong hàng lương sanh lập thành để thay thế Ngài độ dẫn quần sanh. Sau năm 1979 do hoàn cảnh khách quan, các Lương Sanh của Chí Tôn lựa chọn c̣n đó nhưng việc phổ độ đă chú trọng về quyền hơn về pháp luật. Bản tánh thiện của Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu đa số vẫn c̣n rất tốt, chỉ một số ít v́ ham danh lợi quyền vào làm việc Đạo với tư cách Thường Trực Hội Thánh rồi dần dựa vào quyền đời tự ư đổi màu canh cải. Đỉnh cao nhứt là năm 1997 Thường Trực Hội Thánh đă minh định bằng văn bản là Hiến Chương Đinh Sửu băi bỏ các qui định trong luật pháp của Đạo đă có từ thử. Chỉ mượn một vài ư nhỏ trong Pháp Chánh Truyền để làm h́nh thức ban phát cho Chức Sắc mới thọ phong cho có đủ ba phái Thái-Thượng-Ngọc để trấn an tín đồ. Sau đó dần dần tiến lên thành lập Hội Thánh không có một chút ǵ liên quan đến Pháp Chánh Truyền. Hội Thánh chỉ ḿnh Chí Tôn lập, chứ không thể do người nào khác lập được.

          Từ đó đến nay, Hội Thánh mới (ngoài Pháp Chánh Truyền ) này cai trị Đạo rất hà khắc luật pháp không dùng mà chỉ dùng lịnh đa số là khẩu lịnh, mọi thứ do Chí Tôn lập thành đều thay đổi nên khiến nhơn tâm hoang mang xao xuyến và phẫn uất mà không kêu nài với ai được chỉ biết ngậm miệng như dân chúng trong thời Trụ Vương nhà Thương mạc vậy.

          Đa số chư Chức Sắc, Chức Việc, và Đạo Hữu về nhà lập công theo chỉ dạy của Chí Tôn và Hội Thánh đă có từ trước để chờ ngày quyền Đạo được phục hồi. H́nh ảnh này giống như Khương Thượng Tử Nha ngồi Bàn Khê câu cá chờ thời vận phục vụ minh vương mà không biết chừng nào mới đến. Chư tín hữu Cao Đài cũng vậy, chờ Hội Thánh phục quyền mà cũng không biết chừng nào mới đến (tạm dùng từ các Khương Thượng thời nay)

          Cuối cùng th́ sự chờ đợi của Khương Thượng xưa cũng đến. Văn Vương lập nhà Châu chiêu hiền đăi sĩ trọng nhân tài, lấy đức trị dân. Khương Thượng thấy được đây là vị minh quân đem lại hạnh phúc ḥa b́nh cho dân tộc nên quyết định đứng lên pḥ minh chúa.

          Trong Đại Đạo, ngày 2 tháng 9 năm Ất Mùi, với vai tṛ ǵn giữ luật pháp chơn truyền được PCT và Hiến Pháp HTĐ qui định, Hiệp Thiên Đài người duy nhứt có đủ quyền hạn pháp lư của Đạo đă do theo thiên thời, địa lợi và nhơn ḥa bầu được vị Quyền Chưởng Quản HTĐ. Việc này có thể xem tương tự như vai tṛ của Văn Vương thời Phong Thần vậy.

          Coi như từ ngày ấy, HTĐ đă lấy lại được quyền hành của Đạo do Chí Tôn ban cho. Bước đầu gặp khó khăn không ít, về phía Hôn Quân (Hội Thánh ngoài PCT) với pháp nhân đủ quyền hành trong tay đă dùng mọi cách gây khó khăn, nhưng HTĐ vẫn làm phận sự của ḿnh.

          Khương Thượng thời nay luôn khao khát quyền Đạo được phục hồi. Khi thấy HTĐ nhân danh pháp lư Đạo lấy lại được quyền, đa số đă vui mừng tiếp công tiếp sức ủng hộ. Hôn Quân ngoài PCT đang trong thế vô cùng lung túng. Triều nghi rối loạn cũng v́ hành động nông nỗi đi đóng cửa văn pḥng HTĐ nên bóng dáng của pháp luật không c̣n trong triều đ́nh HĐCQ nữa. Ai cũng muốn lập quyền riêng. Vậy bảo sao không loạn hàng thất thứ. “Thượng bất chánh hạ tắc loạn” là điều không tránh khỏi. Muốn lập lại được kỷ cương th́ phải nhờ đến cơ quan Pháp Chánh, tức là phải nhờ Hiệp Thiên Đài.

          Triều đ́nh của Hôn Quân ngoài PCT này không thể tự ḿnh lập được HTĐ phàm phong. Dẫu có cường điệu lập thành đi nữa th́ cũng là một cái xác HTĐ bù nh́n v́ có tay nào ngang hàng hay lớn hơn được phép minh tra xử lư các việc vô đạo của bộ tứ chóp bu triều đ́nh HĐCQ. Chắc chắn sẽ bị nhơn sanh tẩy chay.

          Có một vài Chức Sắc tiểu cấp HTĐ đầy tâm huyết muốn vào tham chính với Hôn Quân để xoay cơ Đạo về con đường tôn trọng luật pháp. Nhưng tự thấy ḿnh đă lầm khi vào đó nhận phẩm tước, chức vụ và bổng lộc và nhận lịnh của Hôn Quân ban cho th́ phải chịu dưới sự Hôn Quân sai khiến. Nếu sai khiến không được th́ Hôn Quân xử trảm ngay. Chừng đó bị mất trung với Chí Tôn mà c̣n mất nghĩa với đồng môn HTĐ và nhơn sanh nữa. Tất cả đều mất nên sống không bằng chết đó vậy.

          Thiên thời và địa lợi tốt đẹp như vậy mà một số Khương Thượng (thời nay) vẫn c̣n thờ ơ. Việc thành công của Hiệp Thiên Đài hiện nay không phải trí phàm mà được, tất cả đều có bàn tay thiêng liêng chỉ bảo dắt dẫn và phù hộ. Kiểm chứng lại thời gian qua ta thấy rơ như vậy.

          Tội nghiệp cho nhơn sanh, đă nhiều lần lầm lẫn do bị lừa gạt đức tin nên cẩn thận là điều đễ hiểu. Nhưng Quư Chức Sắc là người lịch lăm cũng cũng không khác hơn. Thậm chí có một số người chống đối như Huynh An Bùi đă nhận định trên facebook của ḿnh:
              “Sau tám tháng trôi qua, nếu chỉ tính riêng về Quư Hiền Tài cả trong lẫn ngoài  nước, ta thấy có ba khuynh hướng:
              - Khuynh hướng thứ nhất là im lặng. Không ủng hộ cũng không phản đối.
              - Khuynh hướng thứ hai là công khai ủng hộ Hội Thánh (ngoài Pháp Chánh Truyền).
              - Khuynh hướng thứ ba là t́m mọi cách trích điểm để phản đối Hiệp Thiên Đài.
              Và tuyệt nhiên không có một vị Hiền Tài nào lên tiếng ủng hộ Hiệp Thiên Đài tái thủ phận sự cả.”

          Tôi thấy bài phân tích này không những chỉ đúng cho Các Hiền Tài BTĐ mà có vẻ đúng cho tất cả mọi người là các Khương Thượng thời nay vốn đă không hợp tác với Hôn Quân 36 năm qua mà áp lực cao nhứt là 19 năm sau cùng. Vậy quư Ngài c̣n định chờ đến bao lâu nữa?

          Đức Chí Tôn sẽ không thể đến bằng cách xây bàn, huấn luyện đồng tử, phong phẩm tước Hộ Pháp lập Hiệp Thiên Đài mới như hồi thập niên 30 thế kỷ trước được. Đức Chí Tôn đă lập xong Pháp Chánh Truyền cho chúng ta rồi! Đă giao nhiệm vụ cho chúng ta rồi! Chúng ta chỉ cần noi theo đó mà làm. Nhưng Đức Chí Tôn sẽ giúp cho Văn Vương thời nay có những quyết định và cách làm đúng đắn phù hợp Thiên Thượng và Thiên Hạ

          Quư chức sắc Hiệp Thiên Đài hiện là hậu nhân của Ba Chi Pháp-Đạo-Thế để lại gồm có Phước Thiện, Ban Thế Đạo và Chức Sắc tiểu Cấp Hiệp Thiên Đài. Đức Hộ Pháp đă mở sẵn con đường cho chúng ta đi là nếu thiếu Chức Sắc lớn th́ công cử Chức Sắc nhỏ lên thay thậm chí cho đến Đạo hữu cũng có trách nhiệm (Thánh lịnh 257). Ngạn ngữ xưa có nói: “Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách”.

          Quư Khương Thượng ngày nay đă ngồi Bàn Khê câu cá 19 năm qua lâu hơn Khương Thượng ngày xưa gấp hai lần, không lẽ c̣n định ngồi câu thêm nữa?

          Xin mượn lời Đức Hộ Pháp để kết luận:
          “Thiên thời địa lợi đôi điều sẵn
           Chỉ thiếu ḥa nhân để hiệp quần”.

                                                        (trích bài thi ĐHP)

          Cuối cùng kính chúc Quư Chức Sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng, Phước Thiện, Ban Thế Đạo và toàn thể Chức Việc Đạo hữu được quư thể khương cường, gia đạo yên b́nh, để cùng nhau làm nhiệm vụ mà Đức Chí Tôn đă cậy nhờ.

          Nay kính,

          Thánh Địa, ngày 18 tháng 5 năm Bính Thân (22/6/2016)

          ĐOÀN MINH THÙY

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634