ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAM MÔ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG

ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

 

KHÔNG KHẢO MÀ XƯNG.

“Anh Dũng chết đi sống lại cũng không viết nổi Tờ Bố Cáo”.

 

Kính quí đồng đạo quan tâm đến sự thật về TỜ BỐ CÁO.

Trong thư gởi anh Dũng ngày 23-05-2014 Tôi có viết về TỜ BỐ CÁO & CÁI LOA:

...Anh đến nhà Tôi ngơ ư ra một TỜ BỐ CÁO mà anh đă viết nháp.

Tôi trả lời rằng văn bản của Khối Nhơn Sanh đă đủ; bây giờ chủ yếu là tập trung vào ngày 17-03-2008. C̣n TỜ BỐ CÁO nếu anh xét thấy cần th́ cứ tự làm lấy. Anh nhờ Tôi góp ư và đánh máy sạch sẽ rồi coppy vào USB cho anh. Anh có nhờ Tôi in một vài tờ làm gốc.

Ngày 04-07-2014 anh Dũng viết:

Tờ Bố Cáo này đă thông qua và được sự khích lệ bằng văn thư của Ngài Thừa Sử Lê Quang Tấn trước ngày "khởi nghĩa"! (Rất tiếc, tôi chưa t́m lại được văn bản này, đă được đăng trên trang web Chơn Pháp Cao Đài trước đây, có rất nhiều người đọc).

Qua nội dung Tờ Bố Cáo trên, xin quư vị suy nghĩ 2 vấn đề sau:

1/- Tờ Bố Cáo trên có thể nào là tài liệu do công an dàn dựng nhằm mục đích bỏ tù riêng một Dương Xuân Lương (DXL) như Lương đă từng tuyên bố?

2/- Tờ Bố cáo này có phải là một "Truyền đơn mang nội dung phản động, có âm mưu lật đổ chính quyền", nên chính quyền phải phát hành Lệnh Truy nă DXL, một tín đồ Cao Đài "chân chính", không dính líu đến sự kiện?

@@@

Từ hai bài trên Tôi xin làm rơ để giải độc cho những người đă bị anh Dũng đầu độc như hiền Nguyễn Thị Mỹ Nga...là nạn nhân điển h́nh.

I/-  Tờ Bố Cáo này đă thông qua...

Tờ Bố Cáo là do Dương Xuân Lương viết tại tư gia. Anh Dũng có chết đi sống lại cũng không viết được Tờ Bố Cáo có nội dung như vậy. Cái văn phong đă thể hiện như thế.

Chiều đó anh Dũng cầm về không một người đạo nào biết cả.

Vậy th́ anh Dũng không thể thông qua với người đạo nào hết mà thông qua với quan thầy của anh. Đó là lời tự khai của anh Dũng không c̣n chối căi vào đâu được nữa. Anh Dũng tự khai (không ai ép buộc) nên có giá trị tuyệt đối. Quốc Dũng gieo gió giờ đang gặt băo. Tự anh Dũng đă thú nhận c̣n mấy thằng trong bồ lúa mà nhất định không khai. Vui hứng làm sao (cười... không khảo mà khai).

II/- và được sự khích lệ bằng văn thư của Ngài Thừa Sử Lê Quang Tấn trước ngày "khởi nghĩa"! (Rất tiếc, tôi chưa t́m lại được văn bản này, đă được đăng trên trang web Chơn Pháp Cao Đài trước đây, có rất nhiều người đọc).

Đoạn trên là thêm lần tự thú về sự lếu láo của anh Dũng. Tôi xin cung cấp TÂM THƯ để làm bằng.

TÂM THƯ

Kính Bạch Hội Thánh.
          Kính Quí Chức Sắc Thiên Phong Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện.
          Kính Quí Chức Việc và Quí Hiền Nam Nữ.

Tôi xin có đôi lời tâm huyết.

Nền Đạo của Đức Chí Tôn đang chuyển biến rất khó khăn do vậy mà cần có sự góp sức của toàn Đạo.

Có Đức tin mạnh mẽ và đoàn kết th́ Hội Thánh nên h́nh; nếu yếu ớt Đức tin th́ cơ nghiệp của Chí Tôn c̣n bị Chi phái của Hội Đồng Chưởng Quản lập ra năm 1997 chiếm giử.

Phục quyền Hội Thánh đúng Tân Luật, Pháp Chánh Truyền là nguyện vọng chánh đáng và không ǵ có thể ngăn được.

Ngày 01-02- Mậu Tư vừa qua có (04) chức sắc của Hội Đồng Chưởng Quản đem trả áo măo tại Rừng Thiên nhiên. Vậy tiên tri của Ngự Mă Thiên Quân đă thành sự thật.

Đă đến lúc toàn Đạo phải chấp nhận thử thách để cơ Đạo được khai thông. Phải mời chi phái của Ông Nguyễn Thành Tám ra khỏi Nội Ô Ṭa Thánh Tây Ninh và các Thánh Thất, Điện Thờ ở Địa Phương.

Cả Môn đệ trung kiên cần đoàn kết lại không để cho nên Chơn giáo của Chí Tôn đi vào con đường đại ác.

Tôi ao ước được thấy toàn Đạo đoàn kết một ḷng tề tựu về Ṭa Thánh Tây Ninh ngày 10-2 Mậu Tư (17-3-2008) tới đây để cầu nguyện cho Hội Thánh sớm được hồi phục.

Nay Kính.

Ngày 04-02-Mậu Tư 

(DL 11-03-2008)
                                                                               (Chữ kư).

Thừa Sử Lê Quang Tấn.

Ngài Thừa Sử không hề nhắc đến Tờ Bố Cáo.

Bởi v́ Ngài hiểu rằng để có được ngày 17-03-2008 là cả quá tŕnh đấu tranh tích tụ của người đạo từ năm 1995. Cái cách hiểu của anh Dũng theo kiểu anh hùng cá nhân, thể hiện sự nông cạn và hám danh. Ḷng hám danh của anh Dũng mạnh đến nỗi dám đem thư riêng của Tôi gởi cho Thầy Nguyễn Văn Xem (là ba của anh Dũng) vào trong quyển CON ĐƯỜNG LẦM LẠC để nổi danh.

Gần mực th́ đen gần đèn th́ sáng anh Dũng gần mực hay đèn mà đối xữ với cha ḿnh như vậy? Với đấng sinh thành anh c̣n dám làm thế th́ với bạn cũng không chi rằng lạ. Con ḍng cháu giống nên cư xữ như vậy mà vẫn tự hào. (sic).

Tờ Bố Cáo có đường đi rất ly kỳ. Bởi v́ cô Nguyên chỉ phát cho một số người trên xe và sau đó công an tịch thâu. Số Tờ Bố Cáo lưu hành là do những người có được thấy thích đem photo và phát tán chớ chẳng phải cô Nguyên phát tán. Nghĩa là nó được phát tán ngoài ư muốn của anh Dũng và quan Thầy.

Tác dụng của nó như thế nào cũng không có công chi của anh Dũng trong đó. Anh Dũng có tốn tiền photo và tiền xăng...cũng là để hại người đạo nên thế gian nầy không ai gọi đó là công bao giờ. Tờ Bố Cáo phát huy sức mạnh hoàn toàn ngoài mục đích và dự liệu của con chim mồi Quốc Dũng.

 Mục đích của anh Dũng là để Tôi dính bẫy PHÁT TÁN Tờ Bố Cáo. Nhưng rốt cuộc Tôi không dính bẫy mà Tờ Bố Cáo vẫn lưu hành góp thêm sức cho ngày 10-02-Mậu Tư (17-03-2008). Cơ Trời khéo đến vậy đó những người bị anh Dũng thuốc bấy lâu nay tỉnh ngộ đi.

Ngày 17-03-2008 anh Dũng đi CÓ MỘT M̀NH, không có ai đi với anh cả nhưng anh luôn báo với Tôi và những người khác là có hàng trăm người vậy hàng trăm người đó là ai? Có phải là những công an ch́m nổi vào trấn áp đồng đạo. Cứ một người vào Đền Thánh làm lễ là lập tức có mấy trật tự đến yêu cầu đi ra liền không được ở lại trong Đền Thánh.

Tờ Bố Cáo thông qua quan thầy, th́ đi với hàng trăm người theo cách nói lóng cũng là hiểu được...

III/- 1/- Tờ Bố Cáo trên có thể nào là tài liệu do công an dàn dựng nhằm mục đích bỏ tù riêng một Dương Xuân Lương (DXL) như Lương đă từng tuyên bố?

Khi tôi viết Tờ Bố Cáo là viết trên lẽ đạo. Căn cứ vào thực tế nên công an không thể bắt Tôi về việc viết Tờ Bố Cáo. Tôi đă biết anh Dũng là con chim mồi nên viết nội dung Tờ Bố Cáo rất mạnh mẽ và an toàn. Tôi đầy đủ ư thức khi viết Tờ Bố Cáo nên khi anh Dũng đề nghị một vài câu CHẾT NGƯỜI Tôi đă từ chối rằng không phù họp với lẽ đạo. Nếu nội dung Tờ Bố Cáo CÓ YẾU TỐ bắt được th́ khi anh Dũng ra khỏi nhà Tôi họ đă đem con chim mồi Quốc Dũng trở vào rồi đưa Tôi vào tù rồi.

Thất bại bước một, con chim mồi Quốc Dũng phải đi bước hai: gài bẫy Tôi PHÁT TÁN. Anh đem gởi cô Nguyên cầm về cho tôi. Tôi không nhận. Cô Nguyên đă khai rơ với công an là anh Lương không nhận Tờ Bố Cáo. Báo Tây Ninh ngày 18-03-2008:

Để chuẩn bị cho ngày 17.03.2008 Lương đă cho in khoảng 1000 “Tờ Bố Cáo” để PHÂN PHÁT, cho người tung tin ngày 17.03 chính quyền sẽ xử lư ông Nguyễn Thành Tám để kích thích sự ṭ ṃ, hiếu kỳ của nhiều người. Ngoài ra Lương c̣n chuẩn bị cả loa tay để sử dụng cho tiện. Lương hy vọng lôi kéo được hàng ngàn người tham gia.

Thông Tri số 01/83-HĐCQ.TT của HĐCQ viết:

...Dương Xuân Lương ở Hoà Thành cùng một số người khác, chống đối việc hành đạo của HĐCQ, đă PHÁT TÁN Bản Đề Nghị, Tờ Bố Cáo v.v… nhằm giục loạn, gây mất đoàn kết nội bộ tôn giáo,...

Điểm gài trong báo Tây Ninh và HĐCQ là hai chữ PHÂN PHÁT & PHÁT TÁN Tôi đang phát hành ĐƠN KHỞI KIỆN Báo Tây Ninh và HĐCQ chụp mũ Tôi về hai chữ PHÂN PHÁT, PHÁT TÁN.

 Họ không thể qui tội VIẾT RA nên gài chữ PHÂN PHÁT vào để qui tội PHÂN PHÁT. Tôi không nhận th́ lấy ǵ PHÂN PHÁT.

Cho nên Tôi mới tŕnh cho xă hội biết rằng chính quyền Việt Nam gài chữ PHÂN PHÁT vào để chụp mũ công dân Dương Xuân Lương với tội danh: Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Nơi ra lệnh là Công An Ḥa Thành. Ngày 28-08-2009, số thứ tự 8104, đường link:

www.canhsat.vn/truyna/tabid/489/ctl/chitiet/mid/1778/.../Default.aspx.

 Lịnh truy nă không có chữ công dân vậy th́ chỉ có con chim mồi Quốc Dũng vô liêm sĩ mới hót rằng Tôi thiếu nợ bị truy nă. Vậy mà cũng có người tin như CTS Đặng. Tôi đang THỈNH CẦU ông Đặng trưng bằng cớ đây.

T́m hiểu và phân tích các phiên ṭa xữ các vị viết blog hay những người phát văn bản cổ xúy cho tự do, dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo... chúng ta sẽ thấy Ṭa qui vào tội PHÂN PHÁT (phát tán).

Khi lập ĐL 01/1979 chính quyền đưa văn bản vào đề rằng: Hội Đồng Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài (8 chữ). Ngài Ngọc Đầu Sư Ngọc Nhượn Thanh (thế danh Bùi Đắc Nhượn) thêm vào một chữ CỦA ở giữa thành: Hội Đồng Chưởng Quản CỦA Hội Thánh Cao Đài (9 chữ). Chữ CỦA nó xác định rằng HĐCQ ở dưới Hội Thánh Cao Đài. Chỉ một chữ thôi đă phá tan ư định lập lờ của chính quyền.

Ngày nay chi phái quốc doanh 1997 xài lại chữ Hội Đồng Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài (8 chữ). Nghĩa là HĐCQ trên Hội Thánh Cao Đài quốc doanh Tây Ninh. Ông Nguyễn Thành Tám làm Chưởng Quản. Hội Thánh của chi phái quốc doanh có Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài. Ông Tám làm Chưởng Quản Hội Thánh là Chưởng Quản cả hai Đài nhưng không dám xưng là giáo chủ. Cho nên chúng ta mới thấy quỉ vương Nguyễn Thành Tám hiện h́nh.

Thầy dạy ngày  15-7-Bính Dần. (1926).

....Buổi Bạch Ngọc Kinh và Lôi Âm Tự lập pháp “Tam Kỳ Phổ Độ” Quỉ Vương đă khởi quấy phá chơn đạo. Đến danh Ta nó c̣n mượn, duy ngai Ta nó chẳng dám ngồi mà thôi.  (TNHT Q1 tr 40-41 bản in 1973).

Ngai của Thầy ở thế gian nầy là ǵ? Xin thưa chính là ngôi giáo chủ Đạo Cao Đài.

Khi Đức Hộ Pháp Chưởng Quản Nhị Hữu H́nh Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng Ngài xưng danh Giáo Chủ Đạo Cao Đài rất minh bạch. Đó Ngài ngự trên Ngai của Chí Tôn tại thế. Ông Tám Chưởng Quản hai Đài của chi phái quốc doanh nhưng không dám xưng danh giáo chủ. Quỉ vương mượn danh Thầy mà không dám ngồi trên ngai của Thầy là vậy.

Cầu thủ bóng tṛn ra sân th́ tận dụng mọi cơ hội lớn nhỏ để ghi bàn thắng. Trong những t́nh huống ghi bàn thắng có khi họ làm cho đối phương bị động rồi đá phản lưới nhà. (Cười... rất cao hứng...).

Cái trí và dũng của những người đấu tranh cho lẽ phải đă làm cho con chim mồi Quốc Dũng vào lưới nhặc bóng không biết bao nhiêu lần (mà An Ninh Tây ngày 10-4-Giáp Ngọ - 2014 là anh Dũng thêm lần đốt lưới nhà), và đốt luôn mặt nạ “xin tiền ở Mỹ về hành đạo” nên anh mới tức điên lên như vậy. Các người định gắp lửa bỏ tay Tôi nhưng Tôi đă cầm lửa và làm cho nó cháy bùng lên mà vẫn không hề sập bẫy PHÁT TÁN nên cái quái khí của anh Dũng lừng lẫy làm cho nhiều người nhiễm độc mà Nguyễn Thị Mỹ Nga là nạn nhân điển h́nh.

Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo dạy:

Trừ quái khí roi thần chớp nháng,

Bộ Lôi Công giải tán trược quang

(Kinh Đệ Tứ Cửu câu 06-07)

Quái khí ngay trong cuộc sống nầy chớ chẳng đâu xa. Quái khí có nhiều tầng lớp. Những văn bút vô bằng làm tổn hại cho chân lư (như bài viết của hiền Mỹ Nga, của tác giả Dỡ Trang Đạo Sử, của Quốc Dũng, của báo Tây Ninh, của Thiểm Phẩm, của phóng viên Nguyễn Tấn Hùng...) đều là quái khí. Người b́nh dân gọi ăn đầu sóng nói đầu gió..

Roi thần chớp nháng là ǵ?

Roi thần chính kiến thức mà người đạo học được từ trong giáo lư hay pháp luật đạo. Là kiến thức thụ đắc được qua thể pháp, bí pháp hay từ thực tiễn sống đạo. Rồi tổng hợp thành kiến văn gắn liền với thân tâm người học đạo và hành đạo.

Chớp nháng là vận dụng kiến thức từ thân tâm để giải quyết vấn đề tức th́ không phải chờ đợi tra cứu chi nữa. Nó đến rất nhanh ngay khi đối đáp, biện luận vấn đề để trừ quái khí.

Bộ Lôi Công giải tán trược quang là ǵ?

Là đem hết bút tích, văn bản, giấy tờ, văn bút, hồ sơ ra công khai nơi thập mục sở thị, thập thủ sở chi (mười mắt nh́n vào, mười tay chỉ vào) không che dấu... th́ những sáng kiến làm hư hoại cá nhân hay tập thể, những qui tŕnh mánh mung của lợi ích nhóm làm nghèo đất nước làm băng hoại xă hội. Những phù phép trong công văn hay qui định để sản sinh ra tham nhũng... gọi chung là TỐI KIẾN... bị xă hội chỉ ra và loại trừ. Những luận điệu bá vơ, ma giáo như Quốc Dũng... không c̣n chổ tồn tại (giải tán trược quang).

Kinh sách Cao Đài có sẳn phương pháp trừ tham nhũng là quốc nạn của Việt Nam và cả thế giới. Nhưng ngày nay Hội Thánh Cao Đài không cầm quyền hành chánh đạo nên không thể mời hiền nhân quân tử trên thế giới về Ṭa Thánh Tây Ninh để tŕnh bày những phương thức xây dựng xă hội minh bạch. Đó là ư nghĩa xă hội học của 02 câu kinh trên.

C̣n nghĩa 02 câu kinh trên đối với người đă bỏ xác phàm nó thâm sâu hệ trọng thực chẳng dám mạo muội lạm bàn (sai một ly đi một dặm rồi mắc đọa v́ văn bút). Tôi chỉ nói chổ hữu dụng của 02 câu kinh trên trong xă hội (hữu h́nh) c̣n cái diệu dụng của nó trong thế giới huyền linh (vô h́nh) thực là quá khả năng. Đă quá khả năng th́ phải biết dừng, gượng gạo khác nào mua trâu vẽ bóng hay cái bệnh hữu hư vô thiệt mà Đức Lư Giáo Tông ngán ngẫm (bài cuối TNHT Q2).

Sự lănh đạo của Đảng đă đưa nước Việt Nam đội sổ về phụng sự nhân loại chính là do chính quyền cộng sản triệt tiêu tôn giáo mà ra. Tôn giáo là ḷ đào tạo người nghĩa hiệp và đạo đức để phụng sự xă hội. Mà chính quyền dựng lên hàng loạt tôn giáo quốc doanh liên hiệp với chính trị để sản xuất hàng giả, hàng dỏm th́ xă hội phải suy đồi về đạo đức. Đạo đức suy đồi th́ t́m đâu ra người công nghĩa để phụng sự? Khi nào Hội Thánh Cao Đài được phục hồi th́ Hội Thánh sẽ mời hiền nhân quân tử khắp thế giới về Ṭa Thánh Tây Ninh thảo luận về công thức Dân mạnh, Lập quyền dân và xây dựng thế giới ḥa b́nh chung sống:

Cầu xin trăm họ b́nh yên,

Nước giàu dân mạnh thanh nhàn muôn năm.

Hội Thánh cũng sẽ hướng dẫn đạo hữu, chức việc, chức sắc xây dựng xă hội dân sự theo hướng đó. Học viện sẽ kết hợp với Khảo Cứu Vu để có giáo án, sử chương định h́nh hệ thống triết học Cao Đài Giáo xây dựng xă hội mới theo mục tiêu thiết thực. Đó là thiệt phận của Đạo Cao Đài trên phương diện xă hội học.

Thầy dạy: ... Chí bửu nhơn sanh vô giá định; Năng tri giác thế sắc cao ban có nhiều diện. Áp dụng câu trên vào công thức trên rồi đối chiếu với nguyện ước nhân loai về ḥa b́nh, tự do, dân chủ xem có phải là chí bữu hay chăng? Cái chí bữu để xây dựng con người và xă hội là đạo đức. Tôn giáo chân chính không có mặt để xây dựng đạo đức th́ nước phải yếu dân phải hèn.

Thầy dạy ngày 21-8 Bính Dần: Thầy dặn các con từ đây ai nói chi tuỳ ư, cứ nghe một Thầy th́ khỏi lầm lạc. Con Trung cứ lo khai Đaọ. Món binh khí tà quái v́ đó mà tiêu diệt. Nước Nam có một chủ mà thôi là Thầy. Từ trước v́ nhiều Đạo trong nước, mà chẳng một Đạo nào chơn chánh, làm mạnh quốc dân, nên nước phải yếu, dân phải hèn.

(Đạo Sử Q.2 Tr.239 -Bản in Hoa Kỳ)

Đọc lời dạy trên mới hiểu ít nhiều ḷng của Đại Từ phụ kỳ vọng môn sinh trong ĐĐTKPĐ. Làm con đă biết ư cha dạy như thế th́ có là đồ con ngu, học tṛ dốt mới đi mất thời giờ với Quốc Dũng. Chúng tôi chỉ lo giải độc cho những người đă ngộ độc...

Thầy đến là chủ ư dạy cả nhơn sanh  đặng hoà b́nh chớ chẳng phải đến đặng dục thêm nghịch lẫn nhau… Tôi đang đấu tranh cho xă hội có công bằng, bác ái đem công lư đánh đổ cường quyền; thấy Quốc Dũng vào lưới nhặc bóng gánh về muốn hát bài gánh lúa:...gánh gánh nhanh ta gánh về... trong cơn cao hứng nên mạo muội nói vui chút để ghi dấu quảng đời sống trong LỊNH TRUY NĂ có sai th́ cũng chẳng ảnh hưởng chi đến mấy việc trên. 

Nói ṿng vo tam quốc ... vui chút để trừ quái khí và giải tán trược quang của con chim mồi Quốc Dũng qua 02 việc:

a)- Cái bẫy nội dung Tờ Bố Cáo vô dụng.

b)- Cái bẫy PHÁT TÁN cũng bị phơi bày.

Ai c̣n tin vào Quốc Dũng th́ tùy ư nhưng sau nầy đừng trách sao đồng đạo không trừ quái khí và giải tán trược quang. Mổi người đều có xe như ư do chính ḿnh cầm lái để đi đến nơi ḿnh muốn. Ai uống  thuốc độc để gây chia rẽ... mà bảo rằng ngon th́ biết họ đi về đâu... Không theo chi phái là được dự thi, thí sinh đậu hay rớt là do bài làm của ḿnh.

Những người chống ĐL 01/1979... ngày kia bước vào Đại Hội Nhơn Sanh xin trả lời câu: Khuôn luật nào trong tôn giáo cho phép không nh́n nhận ĐL 01/1979? Các vị có đầy đủ quyền trả lời và đậu rớt do Quyền Vạn Linh phán quyết. Vậy th́ cũng nên chuẩn bị trước bằng cách lên trang web trả lời công khai bằng văn bản.

Trung Ngôn là nhân sự của Hội Thánh Trung Hưng, trên trang web caodaivn.com là cây bút mạnh về pháp luật đạo. Trung Ngôn cũng bài bác ĐL 01/1979 rằng Hội Thánh thế nầy thế kia. Huynh Trần Văn Chí đề nghị viết thành một bài để thảo luận th́ hiền Trung Ngôn từ chối.

Nay Tôi cũng bắt chước huynh Trần Văn Chí đề nghị trang web của Hương Đạo Florida mở một chuyên đề thảo luận về ĐL 01/1979 và cam kết công bằng; không nữa chừng đóng đề tài, cấm cửa... Kính mong BQT trang web chấp thuận.

Tôi sẽ lấy văn bút của ông Lê Ngọc Minh là bậc Thầy bày bác ĐL 01/1979, và quyển Dở Trang Đạo Sử ra để phát pháo khai thành thảo luận... hầu đi đến ḥa b́nh chung sống.

IV/- 2/- Tờ Bố cáo này có phải là một "Truyền đơn mang nội dung phản động, có âm mưu lật đổ chính quyền", nên chính quyền phải phát hành Lệnh Truy nă DXL, một tín đồ Cao Đài "chân chính", không dính líu đến sự kiện?

Năm 1996 công an bắt anh PTS Vơ Văn Liêm, Đạo Sở Trần Văn Khoa và Đạo Hữu Dương Xuân Lương về tội VU KHỐNG công an đánh ông CTS Huỳnh Văn Thắng.

Ông Sĩ Tải Phùng Văn Phan và gia đ́nh mấy nạn nhơn phải lặn lội xuống tới Bến Tre để lấy bút tích và ghi âm lời xác nhận của ông Thắng là công an có đánh ông Thắng găy 02 cái răng khi bắt ông từ Nội Ô về huyện Ḥa Thành. Thêm vào đó 05 người đạo bị công an bắt từ xă Long Thành Nam giải về công an Ḥa Thành chờ giam. Trong khi chờ làm thủ tục tống giam các vị chứng kiến công an lôi ông Thắng bất tỉnh xuống xe và đá vào xác ông Thắng. Nên Đại Úy Cai tái mặt lật đật sai lính thả 05 vị nầy về... chứng cứ nầy cộng với sự đấu tranh quyết liệt của đồng đạo và sự quan tâm của truyền thông quốc tế nên công an phải hủy bỏ cáo trạng.

Họ nặn ra tội khác. Ra cáo trạng khác. Thông báo ngày xữ rồi đ́nh Ṭa mà chẳng thèm thông báo. Luật pháp ở Việt Nam năm 1997 là như vậy. Thế c̣n năm 2008 th́ sao nhĩ?

Khi công an đă bắt người th́ truy tố về tội ǵ cũng được cả. Công an đă làm cho bao nhiêu nạn nhân bị chết đúng qui tŕnh. C̣n với anh Dũng là tay trong công an th́ cứ yên tâm: Anh đă được công an bảo kê.

Một đàng được công lư bảo kê, một đàng được công an bảo kê th́ cái kết cuộc đă rơ. Xác thân con người là cát bụi th́ sớm muộn rồi cũng trở về cát bụi. C̣n danh thơm hay danh nhơ th́ cũng đều di vào đạo sử.

Thầy đă thả một lũ hổ lang trong xă hội, hổ lang sẳn sàng cắn xé môn đệ Thầy... song Thầy đă cho môn đệ bộ thiết giáp (là đạo đức) nên hổ lang không thể hại đặng. Khi Tôi viết Tờ Bố Cáo anh Dũng đă c̣ mồi vài câu không an toàn nhưng bị Tôi từ chối nên hổ lang đâu thể cắn xé Tôi được. Hổ lang phải t́m cách khác là bẫy PHÁT TÁN. Bẫy phát tán bị phản lưới nhà.  Con chim mồi Quốc Dũng có túc gáy bài ǵ th́ cũng bị roi thần chớp nháng....  Xin xem thư Quốc Dũng ngày 16-04-2014:

Kính gởi: Bạn Dương Xuân Lương

Hàng năm, PTHC 2000 đều có giải thưởng cho các bài viết về tự do dân chủ, nhân quyền, tín ngưỡng...

Năm nay, PTHC 2000 có gợi ư với chúng tôi là cần nêu thêm một số trường hợp xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng của Đạo Cao Đài TTTN mà chưa được đề cập. Sẽ có giải thưởng, ít nhiều tùy thứ hạng bài viết (ư nghĩa là chính). Các năm trước, có trao cho HT Nguyễn Thanh Liêm và htỷ Bạch Phụng.

Vậy, năm nay, chúng tôi kêu gọi bạn gởi bài tham gia. Bài trúng giải sẽ được chọn đăng trên các báo ở Hoa Kỳ và Canada, công bố thứ hạng và giải thưởng.

Bạn có thể gởi bài qua email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyển đến PTHC 2000. Nếu được giải thưởng (bằng tiền mặt), chúng tôi sẽ chuyển đến bạn theo địa chỉ bạn cung cấp, tên người nhận là ai cũng được. Hoặc chúng tôi sẽ t́m cách khác.

Mong bạn tham gia v́ sự nghiệp Đạo.

Kính.  (BQT trang web hoithanhphucquyen.org)

Dương Xuân Lương được kêu gọi tham gia viết bài kiếm giải thưởng bằng tiền mặt với người bị Quốc Dũng nói xấu là một người.

Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm đă hiến trọn vẹn danh dự, nhân phẩm cho Quốc Dũng xài để phá đạo.

C̣n Bạch Phụng là người đối lập hẳn với Dương Xuân Lương về ĐL 01/1979. Tôi sẽ mời Bạch Phụng, Ông Đinh Văn Cư, Mỹ Nga, Quốc Dũng, CTS Phan Văn Đặng... lên trang web hương đạo Florida để tŕnh bày thông tin và kiến thức quí vị về ĐL 01/1979.

Con chim mồi có nhiều kiểu gáy để thu hút những con khác vào bẫy. Cái bẫy của Quốc Dũng ngày nay chính là gây chia rẽ trong hàng ngũ những người theo chánh giáo chơn truyền. Công việc cụ thể là:

./- Lên án Đạo Lịnh 01/1979 (là lên án nạn nhân).

./- Che dấu thủ phạm đă triệt tiêu ĐĐTKPĐ là Bản Án Cao Đài (1978).

(Đạo Lịnh 01/1979 là bài thi nên ĐL nhắc nghị quyết 297, quyết nghị 23-12-1978... mà không nhắc đến Bản Án. Để xem môn đệ Chí Tôn có hiểu nguồn cơn hay không mới đáng mặt lo việc phục hồi cơ đạo. Những người chống phá, xuyên tạc ĐL 01/1979 sẽ phải trả lời trước Đại Hội Nhơn Sanh. Đậu hay rớt Quyền Vạn Linh sẽ phán quyết.

Đức Hộ Pháp dạy: ...Đă tự chủ th́ trí ngu tự hiểu.

Nên khi ḿnh nói ra hay viết ra th́ người khác cũng sẽ hiểu... Hiền Mỹ Nga và những người từng sa vào quỉ kế của hổ lang đọc thư trên rồi mà chưa thức tỉnh th́ cứ lên xe như ư đi về nơi ḿnh chọn. Xe như ư đi chẳng phải tốn tiền nhiên liệu; mà được thêm công đức hay mất phần công đức do ḿnh.  Tôi không có ư định thuyết phục các vị mà Tôi muốn hiệp tác với các vị để đi đến sự thật, đón nhận hay không là tùy ư.

Nay kính.

Việt Nam ngày 12-06-Giáp Ngọ.

(08-07-2014).

Đạo Hữu Dương Xuân Lương.

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634