ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài hát "Khỏe Re Như Con Ḅ Kéo Xe" của Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Hữu Cầu.
            
  Tŕnh bày: Chính tác giả.

 

LTS: Ông Nguyễn Hữu Cầu trong chốn lao tù cộng sản hơn ba mươi năm vừa mới được tự do. Trong gông cùm uất nghẹn, trong đọa đày khổ nhục bởi những đ̣n thù của người cộng sản, ông đă vẽ lên một bức tranh cho một ngày mai đầy nhân bản của một con người Việt Nam bao dung, không hận thù được thể hiện qua bài hát này.

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634