ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LỜI KÊU GỌI

 

Kính mời quí Huynh,Tỷ,Đệ,Muội cùng tất cả Đồng Đạo Bảo Thủ Chơn Truyền Hội Thánh Cao Đài nguyên thủy Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh các nơi xa gần trên toàn quốc Bắc Trung Nam.

Đă cận kề ngày chung cửu của Cố Thừa Sử Lê Quang Tấn nhằm ngày mùng 6/11/Quí Tỵ, là ngày kết thúc chín tuần cửu.

Vậy Đồng Đạo Bảo Thủ Chơn Truyền Hội Thánh Cao Đài nguyên thủy Ṭa Thánh Tây Ninh có lời kêu gọi tất cả Huynh, Tỷ, Đệ, Muội trên tinh thần Bảo Thủ Chơn Truyền v́ sự nghiệp Đạo, v́ sự tồn vong của nền Đại Đạo Cao Đài nguyên thủy hăy cố gắng về họp mặt cho đông đủ trước cầu nguyện hương linh Cố Thừa Sử Lê Quang Tấn được cao thăng thiên vị và sau cùng Huynh Đệ trao đổi vấn đề Đạo sự được hoàn măn.

 
ĐỒNG ĐẠO BẢO THỦ CHƠN TRUYỀN HỘI THÁNH CAO ĐÀI NGUYÊN THỦY

Kính mời
 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000