ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

KÊNH LUẬN ĐÀM ĐẠO SỰ - KỲ 2:

ƯU NHƯỢC LUẬN

Người thực hiện: Điền Lạc

       - Than ôi! Đă bước chân vào đường đạo hạnh mà không để công t́m kiếm học hỏi cho rơ ngọn nguồn, th́ làm phận sự môn đệ như vậy có ích chi cho nền Thánh giáo đâu? (Đức Chí Tôn)

       - Bần Đạo ước vọng cả con cái của Chí Tôn khôn ngoan như vậy đó, đặng bảo tồn mối đạo Cao Đài đến thất ức niên không ra phàm giáo. Một vị tín đồ khôn ngoan như thế đó, chớ không phải ai nói cũng nghe theo, vâng vâng, dạ dạ đi theo như thế đó là đi xuống phong đô cả lũ đó nghe. (Đức Hộ Pháp)

       - …Về lănh vực Đạo học, người tín hữu không t́m hiểu đúng sai th́ làm sao làm chủ được thân tâm ta, th́ làm sao có thể chọn một con đường trong muôn vạn con đường trước mắt để đi.

       Quyết định đúng sai phải dựa vào kinh điển, luật pháp của Đạo. Cái nào phù hợp với luật pháp của Đạo th́ nói đúng. Cái nào không phù hợp th́ nói sai. Ta có quyền phán đoán đó là sai.

       Nếu nói (Hội Thánh hiện tại) sai với Pháp Chánh Truyền mà phải mang tội phạm thượng th́ tôi xin chịu gánh tội cho… (Điền Lạc)

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000