ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế Hoạch của Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh

 về vấn đề tro cốt Thất Nương và Đại Hội Cầu Phong Cầu Thăng năm 2017

         Chúng tôi vừa nhận được nguồn tin (chưa được kiểm chứng) của đồng đạo từ trong nước gởi ra, xin đăng ra đây để đồng đạo trong và ngoài nước rộng đường suy luận, như sau:

            Theo nguồn tin thông thạo, khá chính xác từ văn pḥng Hội Thánh: Để đối phó với t́nh h́nh Đại Lễ Hội Yến Diêu Tŕ 15-8 và Đại Hội Nhơn Sanh 2017 sắp tới mà không có Chức Sắc Hiệp Thiên Đài như sau:

         1/- Do Thông Báo ngày 28-7-2016 của 5 Chức Sắc HTĐ làm kế hoạch giải quyết vụ tro cốt của Hội Thánh bị gảy không thể công khai thực hiện. Sau đó Khối Nhơn Sanh (vô t́nh hay có sắp xếp) tung hỏa mù hạ nhục đánh lạc hướng cho nhơn sanh về một suy nghĩ theo khác bằng loạt bài “5 VỊ CHỨC SẮC SẬP BẨY…”. Kế hoạch này cũng bị dư luận phanh phui vạch trần. (Nơi nào có KNS đến là nơi đó HTĐ bị hư chuyện, kiểm điểm lại th́ sẽ thấy rơ).

         2/- Hội Thánh đă đổi kế hoạch từ giải quyết công khai như góp ư của ba cán bộ C.A sang âm thầm là bằng mọi cách phải đưa tro cốt của Thất Nương ra khỏi Báo Ân Đường trước ngày Rằm tháng Tám để nhơn sanh về dự Hội Yến không tập trung nơi đó. Có thể, HT sẽ thực hiện:

                  - Cho người trà trộn lén lút bất ngờ đánh cắp Liên Đài đem ra khỏi Báo Ân Đường. Nếu bị phát hiện sẽ có sự giằng co giữa người giữ và kẻ cướp mà gây xô xát. Công An sẽ bắt hết đem về cơ quan. Sau đó Công an sẽ chon lọc thả ra một số người (đi ăn cắp?) và giữ lại một số người (ǵn giữ?)

                  - Hoặc cho người đánh tráo Liên Đài Thất Nương, sau đó có lịnh khám xét kiểm tra Liên Đài là giả cho phù hợp với thông tri 01/91 của Hội Thánh đă nói là Tro cốt giả.

         3/- Sau ngày Rằm tháng Tám Lễ Hội Yến, ông Đầu Sư Thượng Tám Tám Thanh sẽ được thăng lên Chưởng Quản Nhị Hữu H́nh Đài nắm quyền Chí Tôn tại thế. Lúc ấy Ông sẽ có đủ chức năng để kư Thánh Lịnh thành lập Hội Thánh Lưỡng Đài theo Pháp Chánh Truyền, mở khoa mục tuyển chọn Tân Luật Sự HTĐ để kỳ Đại Hội Cầu Phong Cầu Thăng 2017 có Hiệp Thiên Đài chứng kiến.

         Như vậy, bước đi táo bạo này Hội Thánh đă bất chấp Thiên Điều, bắt chước những qui định trong Pháp Chánh Truyền, nhưng mọi sự do con người định chứ không do Thiêng Liêng nữa để lừa dối nhơn sanh.

         Chúng ta hăy cầu nguyện Đức Hộ Pháp và Thất Nương DTC phù hộ cho mọi việc được suông sẻ hợp thiên ư.

            Nay kính thông Báo đến đồng Đạo gần xa đặng tường để cố ǵn giữ Liên Đài tro cốt Thất Nương cho an toàn đến ngày 15-08- Bính Thân th́ Kế Hoạch của Hội Thánh sẽ bị thất bại hoàn toàn.

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634